Uutiset / 01.07.2020

Tietopankki koronavirusepidemian vaikutuksista jäsenillemme

Olemme koonneet tälle sivulle Journalistiliiton jäsenille tärkeää tietoa koronavirusepidemian vaikutuksesta. Kokoamme tänne liiton aiheesta julkaisemia uutisia ja tiedotteita sekä linkkejä muualla olevaan tietoon. Tällä sivulla: Yleistä, työturvallisuus Freelancerit, yrittäjät, julkinen tuki Määräaikaiset, harjoittelijat, opiskelijat  AV-ala Journalistiliiton toiminta Journalistiliiton kannanottoja  
 • Sivu julkaistu 20.3.2020
 • Uusimmat päivitykset:
  • 8.12.: Lisätty Kelan tiedote yrittäjän työmarkkinatuesta
  • 1.10. Lisätty Journalistiliiton kannanotto: Median koronatuki käytettävä viisaasti - pysyvä tuki seuraavaksi
  • 11.9.: Lisätty päivitetyt ohjeet tuotantoyhtiöille
  • 19.8.: Tieto koronan vaikutuksesta liiton toimintaan syyskaudella
  • 8.7.: Lisätty tieto uuden kustannustuen hakemisesta
 • Sivun koko päivityshistoria sivun lopussa
 

YLEISTÄ, TYÖTURVALLISUUS

Tapaturmavakuutuskeskus: Koronaviruksen aiheuttaman sairauden korvaaminen ammattitautina

Lakisääteinen työtapaturma- ja ammattitautivakuutus korvaa työn tekemiseen liittyviä työtapaturmia ja ammattitauteja. Ammattitautina korvataan sairaus, joka on todennäköisesti pääasiallisesti aiheutunut fysikaalisesta, kemiallisesta tai biologisesta tekijästä työssä, työntekopaikan alueella tai työhön liittyvässä koulutuksessa. Katso tarkemmin Tapaturmavakuutuskeskuksen sivuilta.  Julkaistu 17.6.2020

Työterveyslaitos: Ohje työpaikoille työhön paluun tueksi

Jotta töihin paluu sujuisi mahdollisimman turvallisesti, rajoitetaan COVID-19-tartuntataudille altistumista turvallisia työkäytäntöjä soveltamalla.  Työnantajan tulee tehdä tai päivittää laatimansa riskien arviointi ja täydentää työpaikan ohjeita ja menettelytapoja erityisesti COVID-19 tartuntataudille altistuminen huomioiden. Ohjeet löytyvät Työterveyslaitoksen sivulta.  Päivitetty 11.5.2020

EU:n ohjeet työpaikkojen mukauttamisesta ja työntekijöiden suojelusta

EU:n antamat ohjeet (Dokumentti avautuu uuteen ikkunaan): EU_Covid 19_Takaisin_työpaikalle.

Turvallista työtä!

Journalistiliitto kannustaa kaikkia jäseniään huolehtimaan työturvallisuudestaan koronavirusepidemiankin aikana. Itsensä, läheisten, työyhteisön ja esimerkiksi haastateltavien tai kuvattavien suojaaminen tartunnalta on tärkeää. Muista turvaväli juttukeikoilla, työmatkoilla ja työpaikalla! Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen sivuilla on päivittyvää tietoa virustilanteesta ja siltä suojautumiselta. Sosiaali- ja terveysministeriö on koonnut ohjeet työntekijöille, jotka ovat alttiita koronavirukselle. IFJ:n (International Federation of Journalists) on julkaissut media-alan työntekijöiden turvallisuusohjeet: IFJ Coronavirus safety advisory (englanniksi). Comittee to Protect Journalists (CPJ) ohjeet (englanniksi): https://cpj.org/2020/02/cpj-safety-advisory-covering-the-coronavirus-outbr.php International News Safety Institute: Reporting from contamined environments (englanniksi). Acos-alliancen turvallisuusohjeita freelancer-journalisteille (englanniksi): https://www.acosalliance.org/the-principles

Lomautetaanko sinut? Toimi näin!

Mitä lomautus tarkoittaa ja mitä pitää tehdä, jos työnantaja ilmoittaa lomautuksista? Sivulle päivitetty 25.3. ja 26.6.: Mitä tarkoittavat väliaikaiset muutokset työlainsäädäntöön ja työehtosopimuksiin? https://journalistiliitto.fi/fi/lomautetaanko-sinut-toimi-nain/ Julkaistu 19.3.2020

TE-toimiston ohjeet

TE-toimistot ovat koonneet ohjeita asioinnista ja koronavirusepidemian vaikutuksista työttömyysturvaan. Ohjesivu löytyy täältä. Julkaistu 23.3.2020

Turvalta ohjeet koronasta ja jäsenvakuutuksesta

Journalistiliiton jäsenvakuutuksista vastaava Vakuutusyhtiö Turva on koonnut tärkeimmät perustiedot koronaviruksesta, matkustajavakuutuksesta ja matkustamisesta asiakkaillemme. https://journalistiliitto.fi/fi/turvalta-ohjeet-koronasta-ja-jasenvakuutuksesta/ Julkaistu 12.3.2020  

FREELANCERIT, YRITTÄJÄT, JULKINEN TUKI

Yrittäjä voi saada työmarkkinatukea maaliskuun loppuun asti

Kela voi maksaa yrittäjälle työmarkkinatukea 31.3.2021 asti, jos yritystoiminta on kärsinyt koronaepidemian takia. Yrittäjällä on oikeus Kelan maksamaan työmarkkinatukeen, jos päätoiminen työskentely yrityksessä on päättynyt tai tulot ovat vähentyneet koronaepidemian vuoksi. Tukea voi saada yritysmuodosta riippumatta, eikä yritystoimintaa tarvitse lopettaa. Nämä ehdot ovat voimassa 31.3.2021 asti. Jos yrittäjä ei ole koronaepidemian takia vielä työllistynyt takaisin yritystoimintaansa tai tilanne ei ole muuten muuttunut 1.1.2021 mennessä, TE-palvelut tarkistaa hänen tilanteensa ja antaa Kelalle tarvittaessa uuden työvoimapoliittisen lausunnon yrittäjän oikeudesta tukeen. Kelan tiedote 8.12.2020

Työ- ja elinkeinoministeriö: Jatkoa toimille, joilla on tuotu turvaa ja joustoa työmarkkinoille korona-aikana 25.6.2020

Eduskunta on hyväksynyt hallituksen esitykset, joilla lomauttamista ja yhteistoimintamenettelyä sekä lomautettujen ja yrittäjien työttömyysturvaoikeutta koskevien väliaikaisten lainsäädäntömuutosten voimassaoloa jatketaan vuoden 2020 loppuun.  https://tem.fi/-/jatkoa-toimille-joilla-on-tuotu-turvaa-ja-joustoa-tyomarkkinoille-korona-aikana 

Hallitus linjasi: Yrityksille uusi kustannustuki koronaviruksen vuoksi 14.5.2020

Hallitus linjasi neuvottelussaan 13.5.2020, että yrityksille tulee toimialasta riippumaton kustannustuki. Tuki on tarkoitettu yrityksille, joiden liikevaihto on pudonnut merkittävästi koronaviruksen vuoksi ja joilla on vaikeasti sopeutettavia kustannuksia. Se kohdentuu kaikkein eniten koronasta kärsiviin yrityksiin ja toimialoihin. https://valtioneuvosto.fi/artikkeli/-/asset_publisher/1410877/hallitus-linjasi-yrityksille-uusi-kustannustuki-koronaviruksen-vuoksi

Kulttuurin ja taiteen toimijoille suunnatut korona-avustusten haut avautuvat 1.5.2020

Opetus- ja kulttuuriministeriö myöntää ylimäärästä avustusta kulttuurin ja taiteen toimijoille koronaviruskriisistä selviämiseen. Rahoitusta suunnataan muun muassa kansallisille taidelaitoksille, kulttuurialojen yhteisöille ja ammattilaisille, valtionosuutta saaville museoille, orkestereille ja teattereille sekä elokuva-alan toimijoille. https://minedu.fi/artikkeli/-/asset_publisher/kulttuurin-ja-taiteen-toimijoille-suunnatut-korona-avustusten-haut-avautuvat?fbclid=IwAR0gVVBuJPmnP0lyQ6Dwan6b6wKgPlACwcg-gPJSq0QeJSFqQBsawxOH1h0 

Työ- ja elinkeinoministeriön kokoamat kysymykset ja vastaukset yrittäjien oikeudesta työttömyysturvaan

https://tem.fi/kysymyksia-ja-vastauksia-yrittajien-oikeudesta-tyottomyysturvaan

Työ- ja elinkeinoministeriö 31.3.2020: Yksinyrittäjille 2000 euron toimintatuki koronavirustilanteessa

Yksinyrittäjät voivat hakea tukea kunnilta koronavirustilanteessa. Haku tapahtuu yrityksen sijaintikunnasta. Tuen suuruus on 2000 euroa. Tuki myönnetään yksinyrittäjän toiminnan harjoittamisesta johtuvien menojen kattamiseen. Katso ministeriön tiedote 31.3.: https://tem.fi/artikkeli/-/asset_publisher/yksinyrittajille-2000-euron-toimintatuki-koronavirustilanteessa-haku-avautuu-mahdollisimman-pian

Ohjeita freelancereille koronaepidemian varalta: miten haen sairauspäivärahaa, mitä jos keikka peruuntuu?

Tänne olemme koonneet ohjeita freelancereille koronaepidemian varalta. Sivulle lisätty 25.3. ja 1.4. Suomen freelancer-journalistien koostamia vinkkejä:  https://journalistiliitto.fi/fi/ohjeita-freelancereille-koronaepidemian-varalta-miten-haen-sairauspaivarahaa-mita-jos-keikka-peruuntuu/ Julkaistu 13.3.2020, sivu päivittyy.

Hallituksen toimenpiteet yrittäjien ja freelancerien tukemiseksi

Yrittäjät ja freelancerit, joiden toiminnan edellytykset korona on hävittänyt, ovat nyt oikeutettuja työttömyysetuuteen. Etuutta voi saada työ- ja elinkeinotoimistolle osoitetulla kuvauksella koronan aiheuttamasta tilanteesta. Yritystoimintaa ei tarvitse lopettaa työttömyysturvaa saadakseen. Valtioneuvoston 20.3.2020 julkaistu tiedote:  https://valtioneuvosto.fi/artikkeli/-/asset_publisher/10616/hallitus-esittaa-laajoja-taloustoimia-koronavirusepidemian-haittojen-minimoimiseksi

MÄÄRÄAIKAISET, HARJOITTELIJAT, OPISKELIJAT

Lähde: Journalistiliiton edunvalvontayksikkö Voiko työnantaja perua kesätyöni koronatilanteen takia? Määräaikainen työsopimus koskee molempia osapuolia, joten työsuhdetta ei voi perua. Työnantajalla on kuitenkin lakimuutosten myötä oikeus lomauttaa määräaikainen työntekijä taloudellisin ja tuotannollisin perustein. Onko mediataloilla edes tarvetta kesätyöntekijöille ensi kesänä? Johtuen koronakriisin taloudellisista vaikutuksista mediataloille on mahdollista, että myös kesätyöntekijöitä joudutaan lomauttamaan. Väliaikaisen lain mukaan se on mahdollista. Vielä tässä vaiheessa (huhtikuun alussa) on mahdotonta edes arvata, kuinka laajasti näin voisi tapahtua. Voiko itse jättää menemättä harjoitteluun tai kesätöihin, jos koronatilanne arveluttaa? Millä perustein sopimuksen voi päättää? Kesätyösopimukset ovat määräaikaisia, nimensä mukaisesti kesän ajaksi. Määräaikaista työsopimusta ei voi irtisanoa, ellei tällaisesta ole sovittu työsopimuksessa. Työsuhteen aikana ja myös ennen työnteon aloittamista työnantaja ja työntekijä voivat sopia määräaikaisen työsuhteen päättämisestä. Jos työssä olisi suuri sairastumisen riski, voisi se olla peruste päättää sopimus tai keskeyttää työnteko. Tällaisessa tilanteessa kannattaa olla yhteydessä myös työpaikan työsuojeluvaltuutettuun, jolla on lakisääteinen oikeus keskeyttää vaaraa aiheuttava työ. Tässä vaiheessa koronapandemiaa ei voida sanoa, että tyypilliset journalistiset tehtävät sisältäisivät erityisen suuren sairastumisriskin. Tietysti tässäkin on tärkeä muistaa suojautuminen ja riittävät etäisyydet. Työnantajalla on joka tapauksessa velvollisuus huolehtia työntekijän terveydestä ja turvallisuudesta työssä. Voidaanko määräaikainen työntekijä lomauttaa? Millä perusteella? Työmarkkinakeskusjärjestöt ja Suomen hallitus ovat sopineet koronakriisiä koskevista väliaikaisista muutoksista työlainsäädäntöön vuoden 2020 loppuun asti. Sinä aikana myös määräaikainen työntekijä voidaan lomauttaa samassa laajuudessa kuin vakituinenkin työntekijä. Lomauttaminen on mahdollista, jos työnantajalla on taloudellinen tai tuotannollinen peruste työsopimuksen irtisanomiseen. Lomauttaminen on mahdollista myös, jos työnantajan edellytykset tarjota työtä ovat vähentyneet tilapäisesti eikä työnantaja voi kohtuudella järjestää työntekijälle muuta sopivaa työtä tai työnantajan tarpeita vastaavaa koulutusta. Jos määräaikaisen työntekijän lomautus alkaa ennen lain voimassaoloajan päättymistä ja jatkuu lain voimassaolon päätyttyä, tämä on mahdollista niin kauan kuin lomauttamisen perusteet ovat olemassa määräaikaisen työntekijän kohdalla. Jos määräaikaisena työskentelevä työntekijä lomautetaan, hänellä on oikeus työttömyysturvaan ja (toisin kuin ennen) oikeus purkaa työsopimus määräaikaisuudesta huolimatta. Voiko osa-aikaisen lomauttaa? Myös osa-aikainen työntekijä voidaan lomauttaa samalla tavalla kuin kokoaikainenkin työntekijä. Saako määräaikainen työntekijä, joka lomautetaan, purkaa työsuhteen? Lakimuutoksen myötä myös määräaikainen työntekijä saa lomautuksen aikana irtisanoa työsopimuksensa sen kestosta riippumatta ilman irtisanomisaikaa. Jos lomautuksen päättymisaika on työntekijän tiedossa, tätä oikeutta ei ole lomautuksen päättymistä edeltävän seitsemän päivän aikana. Voiko kieltäytyä menemästä yksittäiselle juttukeikalle, joka arveluttaa koronan takia? Työnantajalla on velvollisuus huolehtia työntekijän terveydestä ja turvallisuudesta työssä. Työntekijän vastuulla on noudattaa annettuja turvallisuusohjeita ja huolehtia siitä, ettei itse aiheuta sairastumisen vaaraa muille. Työn tekemisen käytännöistä on keskusteltava esimiehen kanssa. Kannattaa miettiä, voiko juttukeikan hoitaa muuten kuin alun perin aiotulla tavalla. Onko esimerkiksi mahdollista tehdä haastattelu puhelimella, tai jos paikan päälle on mentävä, onko riittävä suojautuminen mahdollista huomioiden myös riittävät etäisyydet. Työsuojeluvaltuutetulla on tarvittaessa oikeus keskeyttää vaaraa aiheuttava työ, joten jos työtehtävä arveluttaa, voi olla yhteydessä myös työsuojeluvaltuutettuun. Voiko työnantaja velvoittaa etätyöhön? Tuleeko työnantajan tarjota etätyöhön välineistö? Yleisesti ei voi, mutta tällaisessa hyvin poikkeuksellisessa tilanteessa kannattaa pyrkiä sopimaan asiasta. Työnantajan on järjestettävä työntekopaikka, jos et voi työskennellä kotona. Kaikkia työtehtäviä ei ole myöskään mahdollisia tehdä etänä. Työnantaja järjestää työvälineet. Tietokone, puhelin ja vastaavat laitteet voidaan siirtää työpaikalta kotiin. Kuitenkin etätyön tekemiseen voi liittyä kustannuksia, jotka voit myöhemmin vähentää verotuksessa. Niitä ovat esimerkiksi menot työhuoneesta, kalusteista ja tietoliikenneyhteyksistä. Minut lomautetaan mediasta X. Paikkakuntani toinen lehti palkkaa koronakiireapulaisia. Estääkö kilpailukielto työskentelyn toiselle medialle? Lomautuksen aikana on oikeus ottaa vastaan muuta työtä. On kuitenkin hyvä ottaa huomioon, että kilpailevan toiminnan kielto on pääsääntöisesti voimassa myös lomautuksen aikana. Jos ei ole varma siitä, voiko jotain tiettyä muuta työtä tehdä, kannattaa ottaa asia esiin suoraan työnantajan kanssa ja sopia tekemisen rajoista. Mikä on koeaikapurku? Jos työsopimuksessa on sovittu koeajasta, voidaan työsopimus purkaa koeaikana päättymään heti ja ilman normaaleja irtisanomisperusteita, kunhan syy ei ole koeajan tarkoitukseen nähden epäasiallinen (esim. työntekijän sairaus). Koeaikapurun peruste voi määräaikaisen lainsäädännön mukaan olla myös tuotannollinen ja taloudellinen. Kannattaako sopia työsuhteen päättämisestä? Riippuu tilanteesta. Ota ensin yhteyttä lakimiespäivystykseen, jos tällaista suunnittelet.    

AV-ALA

Tuotantoyhtiöiden koronaohjeita päivitetty - omat ohjeet maahan tulevalle henkilöstölle

APFI:N, Journalistiliiton, Näyttelijäliiton ja Teme:n suositus kuvauksissa koronaviruspandemian aikana noudatettaviksi toimintaohjeiksi, julkaistu 11.9.2020: https://journalistiliitto.fi/fi/tuotantoyhtioiden-koronaohjeita-paivitetty-omat-ohjeet-maahan-tuleville-tyontekijoille/

Kuvauksille päivitetyt koronaohjeet

APFI:N, Journalistiliiton, Näyttelijäliiton ja Teme:n suositus kuvauksissa koronaviruspandemian aikana noudatettaviksi toimintaohjeiksi, julkaistu 12.6.2020: https://journalistiliitto.fi/fi/kuvauksille-paivitetyt-koronaohjeet/

Tuotantoyhtiöille uudet ohjeet koronaepidemian varalle

Alan toimijat ovat 26.3. täsmentäneet ohjeita elokuva- ja tv-tuotantojen turvallisuuden varmistamiseksi. Uudet ohjeet löytyvät täältä: https://journalistiliitto.fi/fi/tuotantoyhtioille-uudet-ohjeet-koronaepidemian-varalle/ 

AV-tuotannoille ohjeet virustartuntojen välttämiseksi

Journalistiliitto, suomalaisen audiovisuaalisen sisältötuotantoalan tuottajien edunvalvoja APFI, Näyttelijäliitto, Teatteri- ja mediatyöntekijöiden liitto Teme ja Suomen elokuvasäätiö SES ovat yhdessä antaneet ohjeet, joilla pyritään välttämään koronavirustartunnat av-tuotannoissa. https://journalistiliitto.fi/fi/av-tuotannoille-ohjeet-virustartuntojen-valttamiseksi/ Julkaistu 19.3.2020  

JOURNALISTILIITON TOIMINTA

Journalistiliitto toimii osittain etäyhteyksin.  Tietoja liiton palveluista: https://journalistiliitto.fi/fi/liitto/yhteystiedot/

Korona vaikuttaa liiton toimintaan syksylläkin

Koronaepidemia vaikuttaa liiton toimintaan edelleen syyskaudellakin. https://journalistiliitto.fi/fi/korona-vaikuttaa-liiton-toimintaan-syksyllakin/ Julkaistu 19.8.2020

Journalistiliiton korona-toimenpiteet: monet tapahtumat siirtyvät

Journalistiliiton hallitus on päättänyt toimista, joilla pyritään ehkäisemään koronaviruksen leviäminen liiton toiminnassa. https://journalistiliitto.fi/fi/journalistiliiton-korona-toimenpiteet-valtuusto-ja-monet-tapahtumat-siirtyvat/ Julkaistu 12.3.2020

Kevätvaltuusto siirtyy syyskuun lopulle

Journalistiliiton toukokuuksi kaavailtu valtuuston kokous siirtyy syyskuun lopulle. Valtuusto pidetään maanantaina 28.9. ja tiistaina 29.9. https://journalistiliitto.fi/fi/kevatvaltuusto-siirtyy-syyskuun-lopulle/ Julkaistu 13.3.2020  

JOURNALISTILIITON KANNANOTTOJA

Journalistiliitto: Median koronatuki käytettävä viisaasti – pysyvä tuki seuraavaksi

Valtioneuvosto on antanut asetuksen valtionavustuksesta journalistisen sisällön edistämiseen. Avustuksen tarkoituksena on tukea koronaepidemiasta kärsinyttä journalistista sisältöä tuottavaa mediaa. Valtionavustusta voidaan myöntää Suomessa toimiville mediayrityksille, joiden mainosmyynti ja liikevaihto on merkittävästi vähentynyt epidemian vuoksi. ”Kriisivaiheen tuki tärkeä siksi, että journalistinen työ on kärsinyt koronakriisistä”, sanoo Journalistiliiton puheenjohtaja Hanne Aho. ”Alalla on lomautuksia, freelancerjournalistien työt ovat vähentyneet selvästi ja nyt on myös alkanut irtisanomiskierros”. Tuen tarkoitus on auttaa journalisteja töihin. https://journalistiliitto.fi/fi/journalistiliitto-median-koronatuki-kaytettava-viisaasti-pysyva-tuki-seuraavaksi/  Julkaistu 1.10.2020

Journalistiliitto ja Medialiitto yhtä mieltä: Palkkatuki paras tapa turvata kriisiajan tiedonvälitys

Työntekijöitä edustava Journalistiliitto ja alan työnantajien Medialiitto ovat löytäneet yhteisen näkemyksen parhaasta tavasta tukea luotettavaa tiedonvälitystä kriisiajan yli. Liitot ovat vedonneet yhdessä maan hallitukseen, että se päättäisi pikaisesti koronakriisin vaikutuksista kärsineiden medioiden tukemisesta. https://journalistiliitto.fi/fi/journalistiliitto-ja-medialiitto-yhta-mielta-palkkatuki-paras-tapa-turvata-kriisiajan-tiedonvalitys/ Julkaistu 20.5.2020 Liitot esittävät, että tuki kohdennettaisiin journalistiseen sisällöntuotantoon palkkatukena. Tilapäinen tuki voitaisiin kohdentaa mainosmyynnin menetyksistä koronakriisissä eniten kärsineille tiedotusvälineille. Näin tuki kohdistuisi suoraan sisältöihin ja tukisi median toimintaedellytyksiä kaikkialla Suomessa.

Journalistiliitto: Ministeriön selvitys lähtölaukaus median pysyväksi tueksi Suomessa

Liikenne- ja viestintäministeriö on julkaissut tänään 28.4. selvityksen median tukemisesta Suomessa. Ministeriö selvittää sen pohjalta muun muassa nopeaa koronakriisitukea sekä pysyvää mediatukea. ”Suomeen tarvitaan ehdottomasti pysyvä mediatukijärjestelmä muiden Pohjoismaiden tapaan. Onkin erityinen ilo, että sitä aletaan nyt valmistella”, sanoo Journalistiliiton puheenjohtaja Hanne Aho. ”On myös erittäin tärkeää, että koronakriisituki medialle saadaan nopeasti liikkeelle”. Yli puolet sanomalehdistä on lomauttanut journalistejaan ja heidän täysi työpanoksensa tarvitaan. https://journalistiliitto.fi/fi/journalistiliitto-ministerion-selvitys-lahtolaukaus-median-pysyvaksi-tueksi-suomessa/  Julkaistu 28.4.2020

Journalistiliitto: Koronatuki ensin kriisiyrityksille, sitten pysyvä tuki tiedonvälityksen turvaamiseksi

Liikenne- ja viestintäministeriö selvittää parhaillaan, miten koronakriisin vuoksi vaikeuksiin ajautunutta mediaa voisi tukea. Selvitys on tarkoitus julkistaa ensi viikon aikana.

Journalistiliitto pitää tukea välttämättömänä ja esittää, että mediatukea tulisi kohdistaa ensi sijassa kriisiyrityksiin, jotka ovat kärsineet ilmoitusten vähenemisestä eniten. Sellaisia ovat eritoten pienet, pääosin mainostuloilla elävät tiedotusvälineet. Kriisituen on oltava merkittävä, jotta sillä on todellinen vaikutus.

”Mikäli ne eivät saa hätäapua, nähtävissä on niiden kaatuminen ja alueellisen tiedonvälityksen heikentyminen dramaattisesti”, sanoo Journalistiliiton puheenjohtaja Hanne Aho. https://journalistiliitto.fi/fi/journalistiliitto-koronatuki-ensin-kriisiyrityksille-sitten-pysyva-tuki-tiedonvalityksen-turvaamiseksi/   Julkaistu 24.4.2020

Journalistiliitto: Tiedonsaanti turvattava pikavauhdilla – Suomi ei saa pudota Pohjoismaiden kelkasta

Ruotsi ja Tanska tukevat mediaa koronakriisissä kymmenillä miljoonilla euroilla. Näin ne varmistavat, että media pysyy toimintakykyisenä ja kansalaiset saavat luotettavaa tietoa tilanteessa, jossa median ilmoitustulot ovat romahtaneet. Suomi ei vielä ole ilmoittanut minkäänlaisesta tuesta. Mediatalot ovat aloittaneet journalistien laajat lomautukset. Tämä vaarantaa ihmisten tiedonsaannin tilanteessa, jossa tiedontarve on suurempi kuin vuosikymmeniin. ”Tilanne on hälyttävä. Oikean tiedon levittäminen on elintärkeää koronan voittamiseksi, mutta tiedonkulku on uhattuna median talouden ajauduttua suuriin vaikeuksiin”, sanoo Journalistiliiton puheenjohtaja Hanne Ahohttps://journalistiliitto.fi/fi/journalistiliitto-tiedonsaanti-turvattava-pikavauhdilla-suomi-ei-saa-pudota-pohjoismaiden-kelkasta/  Julkaistu 7.4.2020

Journalistiliitto paheksuu: ”PunaMustan omistajille superosingot – työntekijöille lomautukset”

Sanomalehti Karjalaista ja seitsemää muuta lehteä kustantava PunaMusta Media Oyj ilmoitti tiistaina 24.3. koko henkilöstöä koskevien yt-neuvottelujen aloittamisesta. Suunnitelmissa on 650 työntekijän lomautus enintään 90 päiväksi. Yhtiö vetoaa lomautussuunnitelmissaan koronaviruksen aiheuttamiin talousvaikutuksiin. Kolme päivää myöhemmin, tänään perjantaina 27.3., PunaMusta Media päätti yhtiökokouksessaan jakaa omistajilleen yli kolmen miljoonan euron osingot. Osingonjako on neljä kertaa suurempi kuin konsernin viime vuoden liiketulos. ”Päätös on vastuuton ja lomautettavien työntekijöiden kannalta törkeä”, kommentoi yhtiön osingonjakoa Journalistiliiton puheenjohtaja Hanne Aho. https://journalistiliitto.fi/fi/journalistiliitto-paheksuu-punamustan-omistajille-superosingot-tyontekijoille-lomautukset/ Julkaistu 27.3.2020

Journalistiliitto vetoaa mediayhtiöihin: Tietoa suomalaisille ja työtä tekijöille

Journalistiliitto vetoaa mediayhtiöihin, jotta ne kantaisivat vastuunsa poikkeuksellisessa koronavirustilanteessa. Juuri nyt suomalaisten tarve tiedolle ja hyvälle taustoittavalle sisällölle on valtava. https://journalistiliitto.fi/fi/journalistiliitto-vetoaa-mediayhtioihin-tietoa-suomalaisille-ja-tyota-tekijoille/ Julkaistu 19.3.2020

Journalistiliitto: Freelancereiden toimeentulo turvattava

Journalistiliitto vaatii tukitoimia freelancerina toimivien toimittajien, valokuvaajien, graafikoiden ja muiden media-ammattilaisten toimeentulon turvaamiseksi. https://journalistiliitto.fi/fi/journalistiliitto-freelancereiden-toimeentulo-turvattava/ Julkaistu 17.3.2020   Sivun päivityshistoria:
 • 23.3. : Lisätty TE-toimiston ohjeet
 • 23.3. : Lisätty tieto Koneen Säätiön apurahasta kohtaan "Haussa olevia apurahoja"
 • 23.3. : Lisätty kohta "Turvallista työtä!"
 • 25.3. : Lomautetaanko sinut? -kohtaan lisätty tieto uudesta sisällöstä
 • 25.3.: Tieto lisätyistä ohjeista freelancereille
 • 26.3. : Lisätty linkki Sosiaali- ja terveysministeriön ohjeisiin
 • 26.3. : Uudet ohjeet tuotantoyhtiöille
 • 27.3. : Lisätty IFJ:n turvallisuusohjeet
 • 27.3. : Lisätty liiton kannanotto PunaMusta Media Oyj:n osinkopäätökseen
 • 30.3. : Lisätty tieto Uudenmaan liikkumisrajoituksesta
 • 31.3. : Lisätty Työvoima- ja elinkeinoministeriön tiedote tuesta yksinyrittäjille ja freelancereille
 • 1.4. : Lisätty International News Safety Institute:n ohjeet
 • 2.4. : Lisätty täsmennys Journalistiliiton toimintaan etäyhteyksin 31.5. asti
 • 2.4. : Lisätty tieto HS-säätiön apurahasta
 • 2.4. : Lisätty Työ- ja elinkeinoministeriön tiedote yrittäjien työttömyysturvasta
 • 3.4. : Lisätty linkki Työ- ja elinkeinoministeriön kysymys-vastaus -patteristoon
 • 4.4. : Lisätty Acos-alliancen ja CPJ:n ohjeita
 • 4.4. : Lisätty tiedot Otavan apurahasta
 • 4.4. : Lisätty Unescon apuraha
 • 7.4.  Lisätty Journalistiliiton kannanotto mediatukiin
 • 8.4. : Lisätty kohta "Määräaikaiset, harjoittelijat, opiskelijat"
 • 14.4. : Lisätty kohdat: Voiko työnantaja perua kesätyöni koronatilanteen vuoksi ja tieto määräaikaisen työntekijän työsuhteen purkamisesta
 • 15.4. : Lisätty apurahoihin EJC:n koronarahasto
 • 16.4. : Lisätty tieto Kordelinin säätiön apurahasta
 • 17.4. : Poistettu ohjeet Uudenmaan kulkurajoituksista
 • 21.4. : Lisätty tieto Helsingin kaupungin tuesta
 • 23.4. : Lisätty tieto Jokesin apurahahausta
 • 24.4. : Lisätty Journalistiliiton kannanotto mediatuista
 • 28.4. : Liiton kommentti LVM:n mediatukiselvitykseen
 • 4.5. : Lisätty kulttuurin ja taiteen toimijoiden tuki
 • 5.5. : Lisätty tieto Wihurin apurahahausta
 • 12.5. : Lisätty IJ4EU fund -rahoitusmahdollisuus
 • 14.5. : Lisätty hallituksen päättämä uusi kustannustuki
 • 14.5. : Lisätty Työterveyslaitoksen ja EU:n ohjeet töihin palaamisesta
 • 20.5. : Lisätty Journalistiliiton ja Medialiiton yhteinen kannanotto mediatuen malliin ja tarpeeseen
 • 2.6.: Lisätty Freelancereiden apurahan hakutiedot
 • 12.6.  Lisätty uudet koronaohjeet elokuva- ja tv-tuotannoille
 • 17.6.: Lisätty Tapaturmavakuutuskeskuksen ohjeet ammattitaudin korvaamisesta
 • 26.6.: Lisätty tieto työlainsäädännön muutosten ja tukimuotojen jatkosta vuoden 2020 loppuun
 • 1.7.: Lisätty tieto liiton palveluista kesällä
 • 8.7.: Lisätty tieto uuden kustannustuen hakemisesta
 • 19.8.: Tieto koronan vaikutuksesta liiton toimintaan syyskaudella
 • 11.9.: Lisätty päivitetyt ohjeet tuotantoyhtiöille
 • 1.10. Lisätty Journalistiliiton kannanotto: Median koronatuki käytettävä viisaasti - pysyvä tuki seuraavaksi
 • 8.12. Lisätty Kelan tiedote yrittäjän työmarkkinatuesta

Katso myös

Kaikki uutiset

Leikkaukset media-alalla rapauttavat Suomen kokonaisturvallisuutta

Journalistiliitto varoittaa Yleisradioon kaavailtujen ja muiden media-alalle kohdistuvien leikkausten vaikutuksista Suomen kokonaisturvallisuuteen ja huoltovarmuuteen.

”Modernit sodat alkavat usein informaatiovaikuttamisella. Onko Suomella varaa nakertaa omaa huoltovarmuuden infrastruktuuriaan heikentämällä median toimintaedellytyksiä”, kysyy Suomen Journalistiliiton edunvalvontajohtaja Petri Savolainen.

Valtuuston kyselytunnilla keskustelua häirinnästä, palkka-avoimuudesta ja tasa-arvosta

Helsingissä koolla oleva valtuusto keskusteli häirinnästä ja epäasiallisesta kohtelusta työpaikoilla – ja siitä, miten siihen voitaisiin puuttua.

Osastot saavat lisää rahaa toimintaansa

Journalistiliiton valtuusto päätti korottaa niin kutsuttua osastopalautuksen perusavustusta 30 prosenttia vuoden 2025 alusta.