Viestintäalan työt

Journalistiliiton jäseniä työskentelee paljon mediayhtiöiden ulkopuolella ja muissa kuin perinteisissä journalistisissa tehtävissä. Jäsenkuntaamme kuuluu muun muassa tiedottajia, viestintäpäälliköitä ja viestintäsuunnittelijoita. Työnantajia ovat esimerkiksi

 • kunnat
 • valtio
 • kirkko
 • järjestöt
 • viestintätoimistot
 • yritysten viestintäyksiköt
 • oppilaitokset

Työehdot määräytyvät työnantajayrityksen toimialan mukaan. Jos yritys on järjestäytynyt työnantajaliittoon, viestijöiden työehdot voivat määräytyä ko. alan työehtosopimuksen mukaan. Jos yritys ei ole järjestäytynyt alansa työnantajaliittoon, voi yleissitova (lehdistö, kustannustoimittajat) työehtosopimus tulla sovellettavaksi.

Palkkasuositukset

Journalistiliitto on tehnyt eri vuoden 2019 työmarkkinatutkimuksiin perustuvat lähtöpalkkasuositukset viestintäalan ammattilaisille. Suositukset sektoreittain:

 • yrityksen viestintä: alkaen 4000 euroa
 • viestintäyritys: alkaen 3800 euroa
 • julkinen sektori: alkaen 3500 euroa
 • järjestö, säätiö, ym.: alkaen 3900 euroa

Vastuullisissa ja päällikkötason tehtävissä palkat ovat tyypillisesti korkeammat. Ammattinimikkeittäin palkat vaihtelevat kuitenkin huomattavasti.

Journalistiliiton jäsenenä voit kysyä palkoistasi ja muista työehdoistasi soittamalla liiton laki- ja työehtoneuvontanumeroon 044 7555 000 (arkisin klo 13−16, heinäkuussa klo 13-15). Voit myös lähettää sähköpostia osoitteeseen lakineuvonta (at) journalistiliitto.fi.

Journalistiliiton työehtosopimukset, soveltamisohjeet ja muut asiakirjat löytyvät materiaalipankista.