Saavutettavuusseloste

Journalistiliitto pyrkii takaamaan journalistiliitto.fi verkkosivuston saavutettavuuden Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin (EU) 2016/2102 mukaisesti.

Tämä saavutettavuusseloste koskee seuraavia verkkosivustoja: journalistiliitto.fi.

Seloste on laadittu 24.1.2024 tilanteen mukaisena, ja sitä on viimeksi päivitetty 24.1.2024. Verkkopalvelun saavutettavuus on arvioitu Red & Blue Oy:n toimesta.

Vaatimustenmukaisuustilanne

Nämä verkkosivustot täyttävät Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin (EU) 2016/2102 vaatimukset (WCAG-kriteeristö 2.1, A- ja AA-taso) osittain. Vaatimusten noudattamatta jättämiset ja/tai vaatimuksiin sovellettavat poikkeukset mainitaan jäljempänä.

Ei-saavutettava sisältö

Jäljempänä mainittu sisältö ei ole saavutettavissa seuraavista syistä:
Syy saavutettavuusvaatimusten noudattamatta jättämiseen: Kohtuuton rasite.
Ladattaviin tiedostoihin ja videomateriaaliin, jotka eivät ole saavutettavissa, sovelletaan tilapäisesti direktiivin (EU) 2016/2102 5 artiklassa tarkoitettua poikkeusta kohtuuttoman rasitteen vuoksi.

1. Ladattavat materiaalit

Sivustolta ladattavat pdf-tiedostot ja muut materiaalit eivät välttämättä täytä saavutettavuusvaatimuksia, sillä ne on tehty pidemmän aikavälin kuluessa ja kerätty sivustolle useista eri lähteistä useilta eri tekijöiltä. Dokumenttien tekohetkellä ei ole osattu ottaa huomioon saavutettavuutta. Sivustolla kuitenkin kerrotaan yksittäisen materiaalin lataussivulla lyhyesti mitä materiaali käsittelee.

2. Videot

Sivustolle ladatut ja upotuksena haetut videot eivät ole tekstitettyjä. Niille pyritään kuitenkin luomaan tekstivastineet, joissa kerrotaan videon sisältö tiivistetysti.

Vaihtoehtoiset yhteydenottotavat

Jos et pysty hoitamaan asiaasi verkossa, voit soittaa ottaa yhteyttä puhelimitse tai sähköpostitse. Henkilöstön yhteystiedot löytyvät osoitteesta journalistiliitto.fi/fi/liitto/yhteystiedot.

Huomasitko saavutettavuuspuutteen verkkopalvelussamme? Kerro se meille ja teemme parhaamme puutteen korjaamiseksi

Valvontaviranomainen

Jos huomaat sivustolla saavutettavuusongelmia, anna ensin palautetta meille eli sivuston ylläpitäjälle. Vastauksessa voi mennä 14 päivää. Jos et ole tyytyväinen saamaasi vastaukseen tai et saa vastausta lainkaan kahden viikon aikana, voit tehdä ilmoituksen Etelä-Suomen aluehallintovirastoon. Etelä-Suomen aluehallintoviraston sivulla kerrotaan tarkasti, miten ilmoituksen voi tehdä ja miten asia käsitellään. 

Valvontaviranomaisen yhteystiedot

Etelä-Suomen aluehallintovirasto
Saavutettavuuden valvonnan yksikkö
www.saavutettavuusvaatimukset.fi
saavutettavuus@avi.fi
Puhelinnumero vaihde 0295 016 000