Luottamushenkilöt

Työpaikalla erilaiset tarpeet ja odotukset kohtaavat. Yritysten toimintamallit muuttuvat jatkuvasti. Luottamushenkilö edustaa työntekijöitä erilaisissa työelämän kulmakohdissa ja neuvotteluissa työnantajan kanssa.

Journalistiliiton edunvalvonta perustuu keskeisesti siihen, että paikallisesti valitut pääluottamushenkilöt valvovat työehtosopimusten noudattamista.

Luottamushenkilö on tärkeä työpaikan kehittäjä ja työntekijän tuki varsinkin ristiriitatilanteissa, kun työnantajan kanssa ollaan eri mieltä. Siksi hänellä on myös tavallista korkeampi työsuhdeturva, kriisitilanteissa hänellä täytyy olla toimintavapaus. Luottamushenkilö tarvitsee edustamiensa henkilöiden täyden tuen käydessään neuvotteluja työnantajan kanssa.

Pääluottamushenkilö, työsuojeluvaltuutettu ja esimies muodostavat kolmikon, joka pystyy parhaiten nopeasti ratkomaan työhön liittyviä ongelmia. Heillä on myös vaitiolovelvollisuus henkilöasioissa.

Luottamushenkilö tarvitsee hyvän tietopohjan, pulmienratkaisukyvyn, yhteistyötaidon ja neuvottelusilmän, jotta voi hoitaa tehtävänsä hyvin. Tässä Journalistiliitto on luottamushenkilön tukena järjestämällä käytännön koulutusta ja vuosittain luottamushenkilöille järjestetään ajankohtaistapahtuma. Pääluottamushenkilöt voivat osallistua näihin tilaisuuksiin työajallaan ja työnantaja maksaa lisäksi ns. ateriakorvauksen.

Medialiiton ja Journalistiliiton välisten työehtosopimusten mukaiset luottamushenkilöiden vaalit pidetään kahden vuoden välein lokakuussa. Seuraava kaksivuotiskausi kestää vuodet 2024–2025.