Työsuojelu

Tavoitteena olevaan hyvään työympäristöön kuuluvat terveyden ja turvallisuuden lisäksi myös henkinen hyvinvointi ja kohtuulliset työsuhteen ehdot. Työ ei saa vahingoittaa tekijänsä henkistä tai fyysistä terveyttä.

Työsuojelu on yrityksen yhteistoimintaa, jossa työsuojeluvaltuutettu edustaa työntekijöitä. Vastuu työturvallisuudesta on työnantajalla ja esihenkilöillä, työsuojeluorganisaatiolla sekä kaikilla työntekijöillä.

Työpaikoilla, joissa on säännöllisesti töissä vähintään 10 työntekijää, henkilöstö valitsee edustajakseen työsuojeluvaltuutetun ja kaksi varavaltuutettua. Työpaikan työsuojeluorganisaatioon kuuluu lisäksi työnantajan nimeämä työsuojelupäällikkö sekä mahdollisesti myös työsuojelutoimikunta ja -asiamiehiä. Ongelmissa saa apua myös aluehallintoviraston työsuojelun ammattilaisilta. Pienessä työpaikassa luottamusmies voidaan valtuuttaa edustamaan työntekijöitä myös työsuojeluasioissa.

Journalistisessa työssä työsuojelun keskeisiä alueita ovat mm. työkyvyn ylläpito ja psykososiaalisen kuormituksen hallinta, koulutus, tasa-arvo, ylityöt, ergonomia, valaistus ja ilmastointi, työtilojen ja sisäilman puhtaus, lämpötilat, sosiaalitilat, paloturvallisuus sekä laiteturvallisuus.