Uutiset / 16.04.2020

Ohjeita freelancereille koronaepidemian varalta: työttömyys, sairastuminen ja hyvinvointi

Journalistiliitto tukee freelancer-jäseniään koronaviruspandemian vaikutuksissa. Tarjoamme tietoja miten hakea erilaisia tukia ja apurahoja, sekä mistä löytyy tietoa ja neuvoja muun muassa sairastumisen varalle. Tärkeää on pitää huolta myös omasta jaksamisesta ja hyvinvoinnista, vinkkejä myös tällä sivulla.   Tähän olemme koonneet ohjeita freelancereille koronaepidemian varalta. Sivulla:
 • Viranomaisten ohjeita ja päätöksiä
 • Työttömyys
 • Sairastuminen
 • Suomen freelancer-journalistien kokoamia vinkkejä ja ohjeita
Katso myös Journalistiliiton kokoama tietopankki koronaepidemian vaikutuksista jäsenille.
 • Sivu julkaistu 13.3.2020
 • Viimeisimmät päivitykset:
  • 8.12. Lisätty Kelan tiedote yrittäjän työmarkkinatuesta
  • 19.11. Lisätty tieto työmarkkinatuen jatkumisesta
  • 16.7. Lisätty linkki hallituksen koronasuosituksiin
  • 8.7. Lisätty tieto kustannustuen hakemisesta
 • Koko päivityshistoria sivun lopussa

Viranomaisten ohjeita ja päätöksiä

 

Yrittäjä voi saada työmarkkinatukea maaliskuun loppuun asti

Kela voi maksaa yrittäjälle työmarkkinatukea 31.3.2021 asti, jos yritystoiminta on kärsinyt koronaepidemian takia. Yrittäjällä on oikeus Kelan maksamaan työmarkkinatukeen, jos päätoiminen työskentely yrityksessä on päättynyt tai tulot ovat vähentyneet koronaepidemian vuoksi. Tukea voi saada yritysmuodosta riippumatta, eikä yritystoimintaa tarvitse lopettaa. Nämä ehdot ovat voimassa 31.3.2021 asti. Jos yrittäjä ei ole koronaepidemian takia vielä työllistynyt takaisin yritystoimintaansa tai tilanne ei ole muuten muuttunut 1.1.2021 mennessä, TE-palvelut tarkistaa hänen tilanteensa ja antaa Kelalle tarvittaessa uuden työvoimapoliittisen lausunnon yrittäjän oikeudesta tukeen. Kelan tiedote 8.12.2020  

Yrittäjä voi saada työmarkkinatukea maaliskuun loppuun asti

Yrittäjät ovat voineet saada väliaikaisesti työmarkkinatukea, jos päätoiminen työskentely yrityksessä on päättynyt koronaviruspandemian takia. Hallitus esittää, että säännöksen voimassaoloa jatketaan 31.3.2021 asti. Työmarkkinatuen maksaminen edellyttää, että henkilö ilmoittautuu työnhakijaksi TE-toimistoon ja TE-toimisto antaa hänen oikeudestaan työmarkkinatukeen työvoimapoliittisen lausunnon Kelalle. Kela on maksanut työmarkkinatukea yhteensä noin 42 500 yrittäjälle huhti-syyskuussa 2020. Työ- ja elinkeinoministeriön tiedote 19.11.2020  https://tem.fi/-/valiaikaiset-laajennukset-lomautettujen-ja-yrittajien-tyottomyysetuuteen-jatkuvat    Aiempia tiedotteita: 

Kustannustukea voi hakea Valtiokonttorista 7.7.2020 lähtien

Uutta kustannustukea voi hakea Valtiokonttorista 7.7.2020 lähtien. Haku tapahtuu sähköisellä hakemuksella. Tuki on tarkoitettu yrityksille, joiden liikevaihto on pudonnut merkittävästi koronaviruksen vuoksi ja joilla on vaikeasti sopeutettavia kustannuksia. Tukeen vaikuttavat yrityksen kiinteät kustannukset sekä palkkakustannukset tukikaudelta 1.4.-31.5.2020. Tuki kohdentuu koronaviruspandemiasta kärsiviin yrityksiin ja toimialoihin. Myös liiketoimintaa harjoittavat säätiöt ja yhdistykset ovat tuen piirissä. https://www.valtiokonttori.fi/uutinen/tiedote-kustannustukea-voi-hakea-valtiokonttorista-7-7-2020-lahtien/#d5dd8c0e

Työ- ja elinkeinoministeriö: Jatkoa toimille, joilla on tuotu turvaa ja joustoa työmarkkinoille korona-aikana 25.6.2020

Eduskunta on hyväksynyt hallituksen esitykset, joilla lomauttamista ja yhteistoimintamenettelyä sekä lomautettujen ja yrittäjien työttömyysturvaoikeutta koskevien väliaikaisten lainsäädäntömuutosten voimassaoloa jatketaan vuoden 2020 loppuun. https://tem.fi/-/jatkoa-toimille-joilla-on-tuotu-turvaa-ja-joustoa-tyomarkkinoille-korona-aikana

Hallitus linjasi: Yrityksille uusi kustannustuki koronaviruksen vuoksi 14.5.2020

Hallitus linjasi neuvottelussaan 13.5.2020, että yrityksille tulee toimialasta riippumaton kustannustuki. Tuki on tarkoitettu yrityksille, joiden liikevaihto on pudonnut merkittävästi koronaviruksen vuoksi ja joilla on vaikeasti sopeutettavia kustannuksia. Se kohdentuu kaikkein eniten koronasta kärsiviin yrityksiin ja toimialoihin. https://valtioneuvosto.fi/artikkeli/-/asset_publisher/1410877/hallitus-linjasi-yrityksille-uusi-kustannustuki-koronaviruksen-vuoksi

Työ- ja elinkeinoministeriö 2.4.2020: Yrittäjille oikeus työttömyysturvaan koronavirusepidemian vuoksi

Hallitus esittää, että yrittäjät voivat saada väliaikaisesti työmarkkinatukea koronavirusepidemian aiheuttaman äkillisen ja yllättävän kysynnän heikkenemisen vuoksi. Tavoitteena on turvata yrittäjien toimeentulo. Lain on tarkoitus tulla voimaan mahdollisimman pian. Se olisi voimassa 30.6.2020 asti. Täällä ohjeita millä edellytyksillä yrittäjä saa työmarkkinatukea ja miten yrittäjä hakee työmarkkinatukea: https://valtioneuvosto.fi/artikkeli/-/asset_publisher/1410877/yrittajille-oikeus-tyottomyysturvaan-koronavirusepidemian-vuoksi

Työ- ja elinkeinoministeriön kokoamat kysymykset ja vastaukset yrittäjien oikeudesta työttömyysturvaan

https://tem.fi/kysymyksia-ja-vastauksia-yrittajien-oikeudesta-tyottomyysturvaan

Sosiaali- ja terveysministeriö 31.3.2020: Toimeentulotuen käsittely korona-epidemian aiheuttaman erityistilanteen ajan

https://stm.fi/documents/1271139/21203212/Kuntainfo+toimeentulotuki+ja+korona+FI/7bbf13eb-14f7-2c5d-694c-04a3fa64ae46?fbclid=IwAR1wi0_O4ujlOs4hy0uwdFTkOdFZbnDufryCJtQ5p2YHJXRDJuX6tZ_hYMQ  

Työttömyys

 

Voiko freelancer saada koronatilanteen takia menetettyjen töiden perusteella työttömyysetuuksia?

Joissakin tapauksissa kyllä. Sivutoimisella yrittäjällä on myös oikeus saada päivärahaa koronaviruksen takia menetetyistä työsuhteisista keikoista. Päätoiminen yrittäjä ei voi yritystoiminnan jatkuessa saada työttömyyspäivärahaa. Yrittäjien työttömyyskassan Korona-ohjeen löydät täältä SYT-kassan sivulta. Tartuntatautilain mukaisen ansiotyöstä poissaolon, eristyksen ja karanteenin aiheuttaman ansionmenetyksen korvaa tartuntatautipäiväraha. Jos saat edellä mainituissa tilanteissa tartuntapäivärahaa, sen määrä vähennetään ansiopäivärahasta.

Tilaaja perui keikan varmuuden vuoksi ilman viranomaismääräystä, ja menetin sovitut työt. Kuuluuko minun saada palkkaa? Miten minun tulee toimia?

Lähtökohta on se, ettei sitovaa sopimusta voi perua ilman force majeure -syytä. Force majeure tarkoittaa ylivoimaista estettä, jonka vaikutusten alainen osapuoli voi vapautua kokonaan tai osittain suoritusvelvollisuudestaan ajalta, jonka suoritusesteet kestävät. Jos peruuttamisesta ja korvausten maksamisesta syntyy sopimusosapuolen kanssa erimielisyys, ole yhteydessä liittoon. Freetyöstä työnantajaliiton kanssa sovittu alan kauppatapasopimus lähtee siitä, että mikäli ostaja tai tekijä peruuttavat tai keskeyttävät toimeksiannon toisesta osapuolesta riippumattomasta syystä, on peruutukseen tai keskeytykseen syytön osapuoli oikeutettu syntyneiden kulujen ja vahingon korvaamiseen, kuitenkin enintään sovitun tai kohtuullisen palkkion rajoissa. Journalistiliitto katsoo tämän merkitsevän sitä, että lähtökohtaisesti ostajan on korvattava keikan peruminen. Media-alan freesopimuksissa ei tyypillisesti ole varsinaisia force majeure -ehtoja, mutta on mahdollista, että niitä on joillakin ostajilla käytössä. Ehtoja on tarkasteltava tapauskohtaisesti. Koronavirus itsessään ei automaattisesti tarkoita force majeure-perusteen olemassaoloa, vaan siihen vetoavan osapuolen on aina pystyttävä osoittamaan, millä konkreettisella tavalla virus on estänyt sopimuksenmukaisen suorituksen tekemisen. Lisätty 27.3.2020:  Force majeure eli ylivoimainen este on pääsääntöisesti olemassa, mikäli freelancerin keikka olisi ollut tapahtumassa, joka on peruttu hallituksen päätösten mukaisesti seuraavien ajankohtien puitteissa: yli 500 hengen tapahtumat: 12.–16.3.2020 yli 10 hengen tapahtumat: 16.3.–13.4.2020 Aikahaarukka koskee sekä perutun tapahtuman ajankohtaa että peruuttamista. Toimeksiantajan on aina annetta Keikan perumiseen perustelu. Jos perumisen aiheellisuudesta ei päästä yhteisymmärrykseen, ole yhteydessä liiton juristeihin. Viime kädessä tuomioistuin päättää, onko force majeure kyseessä yksittäisen sopimuksen osalta, mikäli osapuolet ovat asiasta eri mieltä. Lisätty 16.7.2020: Maan hallituksen antamat korona-ajan rajoitukset ja suositukset: https://valtioneuvosto.fi/tietoa-koronaviruksesta/rajoitukset-ja-suositukset

Sairastuminen

 

Miten sairauspäivärahaa tai koronaan liittyvää tartuntatautipäivärahaa haetaan?

1. Hanki lääkärintodistus Ensimmäiseltä yhdeksältä päivältä maksettavan ns. YEL-päivärahan saamisen edellytyksenä on vähintään terveydenhoitajan tai sairaanhoitajan todistus työkyvyttömyydestä. Varsinaisen sairauspäivärahan osalta edellytetään työkyvyttömyyden ensimmäisen 60 päivän ajalta yleensä vähintään lääkärin A-todistusta ja sen jälkeen laajempaa B-todistusta. THL ohjeistaa koronaviruksesta seuraavasti: jos sinulla on lievän hengitystieinfektion oireita, kuten nuhaa, yskää, kurkkukipua, lihassärkyä tai kuumetta, lepää ja sairasta rauhassa kotona. Pysyttele kotona, kunnes oireet loppuvat. Tarkoituksena on varmistaa, että vakavista oireista kärsivät saavat hoitoa. Ota yhteyttä terveydenhuoltoon vain, jos sinulle tulee vakavia oireita, kuten hengenahdistusta tai yleistilasi laskee. Ota yhteyttä puhelimitse, jotta tauti ei leviä muihin. Jos olet siis työkyvytön hengitystieinfektion takia ja tarvitset sairauslomatodistuksen, hanki sellainen puhelimitse. Jos työkyvyttömyytesi johtuu jostain muusta syystä, voit mennä tavalliseen tapaan lääkärin vastaanotolle. 2. Täytä hakemus Kelan sivuilla Sairauspäivärahaa voi hakea Kelan sivuilta sähköisesti. Sairauspäivärahan hakukaavake löytyy Kelan sivuilta, täältä. Samalla kaavakkeella haetaan myös esimerkiksi koronavirukseen liittyvää tartuntatautipäivärahaa. Sitä voi saada karanteenin ja eristämisen vuoksi. Kelan asiointipalveluun kirjaudutaan verkkopankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella. Hakemukseen liitetään lääkärintodistus tai karanteenimääräys ja muut tarvittavat liitteet esimerkiksi ottamalla niistä kuva älypuhelimella. Freelancer ei voi julkistaa itseään karanteeniin, vaan siihen vaaditaan kunnan tai sairaanhoitopiirin tartuntataudeista vastaavan lääkärin päätös. 3. Muista omavastuu YEL-vakuutetun yrittäjän sairauspäivärahan omavastuuaika on nykyään yksi päivä. Arkipäiviä ovat päivät maanantaista lauantaihin arkipyhät pois lukien. Jos yrittäjällä ei ole YEL-vakuutusta, omavastuuaika on sairastumispäivä ja sitä seuraavat yhdeksän arkipäivää kuten palkansaajilla. Tartuntatautipäivärahassa ei ole omavastuuta ja se korvaa ansionmenetyksen sataprosenttisesti. 4. Näin lasket päivärahan määrän Yrittäjän sairauspäiväraha määräytyy nykyisin pelkästään yrittäjän eläkevakuutuksen vuosityötulon eli ns. YEL-työtulon mukaan. Ensimmäisen yhdeksän päivän ajalta YEL-vakuutetun päivärahan määrä perustuu pelkkään YEL-tuloon. Sen jälkeen huomioidaan myös muusta kun yritystoiminnasta saatu vuositulo. Vuosituloon huomioidaan palkkatulot, vakuutuspalkka, YEL- ja MYEL-työtulo, tietyt etuudet ja tietyt ansionmenetyskorvaukset. Sairauspäivärahan määrän voit laskea Kelan laskurilla. Sairauspäivärahakaudella ei saa työskennellä. Hoitavalta lääkäriltä voi kysyä myös mahdollisuutta osasairauspäivärahaan, mikäli terveydentila sallii työskentelyn. 5. Hae kahden kuukauden sisällä Sairauspäivärahaa on haettava kahden kuukauden sisällä työkyvyttömyyden alkamisesta.  

Miten hoituu osuuskuntien kautta laskuttavan sairauspäiväraha?

Sairauspäiväraha korvaa alle vuoden kestävän työkyvyttömyyden aiheuttamaa ansionmenetystä. Tietoa tästä löytyy Kelan sivulta. Sairauspäivärahaa varten tarvitaan lääkärintodistus. A-lääkärintodistuksella voi saada sairauspäivärahaa yleensä enintään 60 arkipäivää. Sen jälkeen tarvitaan B-lääkärinlausunto tai muu selvitys työkyvyttömyydestä. Lisäselvityksiä saatetaan pyytää jo aiemmin. Sairauspäivärahaa maksetaan omavastuuajan jälkeen. Omavastuuaika on yleensä sairastumispäivä ja sitä seuraavat 9 arkipäivää. Sairauspäivärahan määrä selviä parhaiten Kelan sivujen kautta.

Teen töitä satunnaisesti. Mitä teen jos sairastun?

Jos työskentelet opintojen ohella tai työttömänä ollessasi työskentelet ajoittain ja sinut määrätään olemaan poissa työstä tartuntataudin vuoksi, voit tältä osin olla oikeutettu tartuntatautipäivärahaan. Kelan sivulta löydät lisää tietoa.  

Suomen freelancer-journalistien koostamia neuvoja:

Apua tiukkaan taloustilanteeseen

Ohjeita lisätty 1.4.
Laskuta kaikki saatavasi, ja tarvittaessa soittele perään. Jos maksuhalukkuutta ei löydy, ota yhteyttä journalistiliittoon. Lakimiehen tavoitat osoitteesta lakimies@journalistiliitto.fi Pyydä lykkäystä työhuoneen vuokraan, etsi työhuoneellesi alivuokralainen, tai siirrä työt väliaikaisesti kotiin, jos se on mahdollista. Laki liikehuoneiston vuokrauksesta määrittelee, missä puitteissa toimitaan. Voit alivuokrata työhuoneesta enintään puolet eteenpäin ilman vuokranantajan lupaa jos tästä ei ole vuokranantajalle haittaa. Jos muuta ei ole sovittu, niin liikehuoneiston vuokrasopimuksen irtisanomisaika on yksi kuukausi. Irtisanomisaika lasketaan sen kalenterikuukauden viimeisestä päivästä, jonka aikana tila on irtisanottu. Jos siis irtisanot tilan huhtikuun aikana, päättyy vuokrasopimus toukokuun lopussa. Alivuokrasuhteen irtisanomisaika on 14 päivää. Akuutissa tilanteessa kannattaa kääntyä myös seurakuntien diakoniatyön puoleen. Diakoniatyö auttaa, vaikka et kuuluisi Evankelis-Luterilaiseen kirkkoon. On myös hyvin ymmärrettävää, jos tuntuu siltä, etteivät voimat kerta kaikkiaan riitä. Silloin on erityisen tärkeää  ottaa vastaan kaikki tarjolla oleva tuki. Mieli ry:n kriisipuhelimen suomenkielinen linja 09 2525 0111 on auki 24/7. Kriisipuhelimen ruotsinkielinen linja 09 2525 0112 päivystää ⁠ ma, ke klo 16-20⁠ ja ti, to, pe klo 9-13⁠. Kriisipuhelimen arabian- ja englanninkielinen linja 09 2525 0113 päivystää ma, ti klo 11-15, ⁠ ke klo 13-16 ja 17-21⁠ to klo 10-15⁠.  Voit myös kääntyä oman kuntasi terveyskeskuksen puoleen. Kriisi pakottaa rakentamaan uutta, ja siinä on myös mahdollisuuksia. Kehitä markkinointia. Laadi strategioita. Listaa potentiaalisia asiakkaita. Soita heille. Mieti laajentamista uusille toimialoille. Pohdi, millainen osaaminen auttaa sinua eteenpäin. Etsi sopivaa koulutusta ja hae siihen apurahaa. Seuraa Journalistisen kulttuurin edistämissäätiön sekä SFJ:n apurahahakuja.  Jokesin apurahahaku alkaa kevään lopulla, SFJ:n opintoapurahat jaetaan kesäkuussa.
YEL-maksuihin lykkäystä Koronakriisin vuoksi YEL-maksuihin on mahdollista saada helpotusta. Maksua voi siirtää ilman viivästyskorkoa kolmen kuukauden ajan, vakuutusmaksujen suuruus joustaa alaspäin enintään YEL-vakuuttamisvelvollisuuden alarajaan asti, ja myös YEL-työtulon suuruuden voi tarvittaessa määritellä uudestaan. Freelancerin on tärkeää pyytää joustoa etukäteen ennen kuin rästejä syntyy. Muutokset sovitaan oman YEL-vakuutusyhtiön kanssa. Lue lisää Veroihin lykkäystä Koronatilanne voi aiheuttaa yrittäjille, yrityksille ja kirjanpitäjille vaikeuksia hoitaa veroasioita. Yrityksen veroilmoitukselle voi hakea lisäaikaa ja ilmoituksen myöhästymismaksu voidaan jättää perimättä perustellusta erityisestä syystä. Jos yrityksellä on maksuvaikeuksia, voi veroille hakea maksujärjestelyä. Maksujärjestelyä voi hakea uusin helpotetuin ehdoin 25.3. alkaen. Lue lisää Kelasta tukea taloudelliseen kriisiin Pienituloinen freelancer voi hakea Kelalta asumistukea sekä tarvittaessa toimeentulotukea. Asumistukea voi hakea vuokra- tai omistusasuntoon. Tuki on korkeintaan 80 prosenttia kohtuullisista enimmäisasumismenoista, joihin hyväksytään myös lämmityskulut ja vesimaksu. Yrittäjällä tulona huomioidaan YELin mukainen työtulo. Jos et ole YEL-vakuutettu tai -velvollinen, tuloksi arvioidaan starttirahan määrä, vähimmäistulo tai oman arvion mukainen tulo. Myös toimeentulon turvaamiseksi tarkoitetut työskentelyapurahat (verolliset tai verottomat) otetaan tulona huomioon, kohdeapurahoja (esimerkiksi hankintoihin tarkoitetut apurahat) sen sijaan ei. Kuukausituloiksi lasketaan myös pääomatulot. Lue lisää asumistuesta Toimeentulotuessa tulot otetaan huomioon nettomääräisinä eli menojen jälkeen. Toimeentulotukeen vaikuttavat myös käytettävissä olevat varat, kuten pankkitilillä olevat rahat. Yrittänänä toimivan freelancerin voi olla vaikeaa saada perustoimeentulotukea, mutta lyhyisiin katastrofitilanteisiihn voi hakea kunnan myöntämää harkinnanvaraista tukea. Harkinnanvaraisen toimeentulotuen saaminen edellyttää, että ensin haetaan perustoimeentukea Kelasta. Vasta tämän jälkeen kunnan sosiaalitoimi voi tehdä päätöksen harkinnanvaraisesta tuesta. Lue lisää toimeentulotuesta Freelancerit väliaikaisesti työttömyysturvan piiriin Koronaviruksen aiheuttaman kriisin vuoksi maan hallitus on tehnyt esityksen yrittäjien, myös freelancereiden, pääsystä työttömyysturvan piiriin ilman että yritystoimintaa tarvitsee lopettaa. Hallituksen esitys on vielä valmistelussa, ja SFJ seuraa tilanteen kehittymistä. Tiedotamme TE-keskuksen ohjeistuksesta kun se valmistuu.   Tämän sivun päivitykset
 • 13.3.2020 klo 14.30: lisätty kysymykset "Miten hoituu osuuskuntien kautta laskuttavan sairauspäiväraha?" ja "Teen töitä satunnaisesti, mitä teen jos sairastun?"
 • 17.3. klo 14.30: Kohtaan 1. lisätty THL:n ohjeistus ja neuvo hankkia sairauslomatodistus puhelimitse
 • 18.3. klo 10.45: Korjattu vastausta kysymykseen "Voiko freelancer saada koronatilanteen takia menetettyjen töiden perusteella työttömyysetuuksia?" Lisätty linkki SYT-kassan ohjeisiin.
 • 25.3. klo 12: lisätty Suomen freelancer-journalistien vinkit
 • 27.3. klo 16: lisätty selvitystä force majeure -käytännöistä keikkojen perumisia koskevaan kohtaan
 • 31.3. klo 14: lisätty Työ- ja elinkeinoministeriön tiedote toimintatuesta
 • 1.4. klo 11.30: lisätty Suomen freelancer-journalistien vinkkejä
 • 2.4. klo 15: Lisätty Työ- ja elinkeinoministeriön tiedot yrittäjien työttömyysturvasta
 • 3.4. klo 9.30: Lisätty linkki Työ- ja elinkeinoministeriön kysymys-vastaus -patteristoon
 • 3.4. klo 11.30: Lisätty Sosiaali- ja terveysministeriön tiedote
 • 16.4. klo 15: Lisätty Kelan tiedote yrittäjien työmarkkinatuen hakemisesta
 • 21.4. klo 14: Lisätty tieto Helsingin kaupungin tuesta
 • 14.5. klo 12: Lisätty hallituksen päättämä uusi kustannnustuki
 • 26.6. klo 10: Lisätty tieto työlainsäädännön muutosten ja tukimuotojen jatkosta vuoden 2020 loppuun
 • 8.7. klo 9: Lisätty tieto kustannustuen hakemisesta
 • 16.7. klo 11: Lisätty linkki hallituksen koronasuosituksiin
 • 19.11. klo 15: Lisätty tieto työmarkkinatuen jatkosta maaliskuulle
 • 8.12. klo 15: Lisätty Kelan tiedote yrittäjän työmarkkinatuesta

Katso myös

Kaikki uutiset

Vapaa tiedonvälitys ei toteudu Gazassa: journalistien tappamisen on loputtava  

Konflikti Gazassa on tuottanut mittaamattoman määrän kärsimystä ja tuhoa siviiliväestölle yhdeksän viime kuukauden aikana. Gazasta on muodostunut tiedonvälityksen musta-aukko. Humanitaarisen katastrofin todellista laajuutta ja inhimillistä hätää ei voi ymmärtää ilman journalistien aktiivista raportointia. Siksi on välttämätöntä taata edellytykset journalistien mahdollisimman vapaalle ja turvalliselle toiminnalle sotimisesta riippumatta. Tätä edellyttää myös kansainvälinen oikeus. Yhdistyneiden kansakuntien turvallisuusneuvosto on […]

Journalistiliitto palvelee myös läpi suven

Jäsenet voivat olla yhteydessä liittoon jäsenyyttä koskevissa asioissa sekä lakiasioissa.

Suomalaisten luottamus uutisiin pysyy vakaana – ”Kärkisijasta on syytä olla kiitollinen”

Nyt julkaistujen kyselytulosten perusteella maksuttoman verkkouutistarjonnan seuraaminen ei näytä vähentävän verkkouutisista maksamista. Päinvastoin ne, jotka seuraavat esimerkiksi Yleisradion verkkouutisia, myös maksavat verkkouutisista muita todennäköisemmin.