Perus- ja vähimmäismaksu

Journalistiliiton perus- ja vähimmäisjäsenmaksu on 17 euroa kuukaudessa.

Määräaikaista perusmaksua maksetaan erilaisten palkattomien jaksojen ajalta (poikkeuksena opinnot ja eläke). Perusmaksuun oikeuttavia tilanteita ovat muun muassa perhevapaat, asevelvollisuus ja siviilipalvelus, vuorotteluvapaat ja verovapaat apurahajaksot.

Vähimmäismaksulle siirtymisen voi ilmoittaa osoitteeseen jasenmaksut@journalistiliitto.fi tai verkkoasioinnin kautta.

Lukuun ottamatta eläkeläisiä, kunniajäseniä ja opiskelijoita jäljempänä määritetyllä poikkeuksella, kaikki jäsenet maksavat vähintään vähimmäismaksun.

Freelance-jäsenen vähimmäismaksusta puhutaan silloin, kun bruttotyötulo jää keskimäärin alle 1 512 euron kuukaudessa. Tällöin perittävä vähimmäismaksu on saman suuruinen kuin perusmaksukin: 17 euroa kuukaudessa. Väliaikaista vähimmäismaksua voi hakea kuuden kuukauden jaksoissa maksimissaan kahden vuoden ajaksi.

Mikäli freelancer-jäsen kokee kuuluvansa vähimmäismaksun piiriin, hänen on otettava yhteyttä liiton jäsenrekisteriin.

Jos valtakirjaperinnässä olevan jäsenen palkasta perityt jäsenmaksut jäävät vuoden aikana 17 e/kk vähimmäismaksua pienemmiksi, jäsen saa liitolta kirjeen, jossa pyydetään maksamaan puuttuvat maksut.

Todistuksia ansioista lähetetään liittoon vain, jos jäsenrekisteri pyytää niitä.

Laskun ja viitenumeron saat liitolta. Eräpäivä on seuraavan kuukauden 15. pankkipäivä.