Jäsenedellytykset

journalistiliitto on media-alan ammattilaisten liitto

Jäsenedellytykset määritellään liiton säännöissä seuraavasti:

7 §

  1. Liiton jäseneksi voidaan hakemuksesta hyväksyä:
  2. a) Henkilö, joka on työsuhteessa toimituksellisessa työssä tai ohjelmatyössä tiedotusvälineessä, pääasiassa tiedotusvälineitä palvelevassa artikkeli-, uutis- tai kuvatoimistossa tai muussa viestintä-, media- tai kustannusalan yrityksessä.
  3. b) Muu työsuhteessa oleva henkilö, joka saa pääasiallisen toimeentulonsa journalistisesta, viestinnällisestä tai muusta media-alan työstä.
  4. c) Freelance-journalisti, joka olematta työsuhteessa saa pääasiallisen toimeentulonsa journalistisesta, viestintä- tai muusta media-alan työstä.
  5. d) Liiton tai sen jäsenyhdistyksen toimihenkilö.
  6. e) Journalismin, viestintä- tai media-alan opettaja- tai tutkija.
  7. f) Journalistiseen, viestintä- tai media-alan ammattiin opiskeleva henkilö.
  8. Jäsenyyden voi säilyttää määräaikaista yhteiskunnallista tai kansainvälistä tehtävää hoitava jäsen sekä eläkkeelle siirtynyt jäsen.

8 §

  1. Jäsenen pääasiallisiin tehtäviin ei saa kuulua viestintä- tai media-alalla toimivan yrityksen taloudellisten etujen valvominen tai ratkaiseva päätösvallan käyttäminen työsuhteiden ehtoja koskevissa asioissa.
  2. Mikäli jäsenedellytykset ovat 7 §:n ja 8 §:n 1 kohdan mukaisesti olemassa, jäsenyyden esteenä ei ole se, että journalistilla ammatinharjoittajana tai yrittäjänä on palveluksessaan toimituksellisia toimihenkilöitä. Edellä tarkoitetulla jäsenellä ei kuitenkaan ole äänioikeutta eikä vaalikelpoisuutta osastotasolla, eikä hän voi osallistua työpaikkatason järjestötoimintaan työehtoja koskevissa asioissa. Saavutetut jäsenedut säilyvät.