Jäsenyhdistykset

Kun liityt Journalistiliittoon, liityt myös aina johonkin jäsenyhdistykseen. Yhdistykset järjestävät koulutuksia ja yhteisiä tapahtumia, matkoja ja muita tilaisuuksia.

Journalistiliiton jäsenenä kuulut aina myös johonkin liiton jäsenyhdistyksistä. Jäsenyhdistyksiä on yhteensä 18. Niistä kolme on valtakunnallista ja loput alueelliselle pohjalle perustuvia. Valtakunnallisia ovat Radio-ja televisiotoimittajien liitto RTTL, Suomen freelance-journalistit SFJ ja Suomen elokuva- ja mediatyöntekijöiden yhdistys SET.

Muut yhdistykset ovat alueellisia. Ne edustavat pääasiassa sanoma- ja paikallislehdistössä sekä muun muassa uutis- ja kuvatoimistoissa työskenteleviä. Alueyhdistysten tausta on liiton historiassa: alun perin liitto perustettiin yhdistämään suurimmissa kaupungeissa ilmestyvien päivälehtien piirissä perustettuja yhdistyksiä.

Suomen Journalistiliittoon liitytään käytännössä liittymällä johonkin yhdistykseen. Jokainen jäsen voi kuulua kerrallaan vain yhteen yhdistykseen. Yhdistys valikoituu joko työntekomuodon, työpaikan perusteella tai asuinpaikan perusteella. Liitto suosittelee aina liittymistä samaan yhdistykseen kuin työpaikan muutkin jäsenet.

Yhdistykset päättävät itse toiminnastaan ja tapahtumistaan. Osa yhdistyksistä mieltää roolinsa tiukasti jäsentensä edunvalvontaan, toiset taas panostavat muun muassa koulutukseen tai jäsenistöä kokoavaan ammatilliseen yhdessäoloon. Varsinkin muualla kuin pääkaupunkiseudulla yhdistyksen rooli myös eri välineissä työskentelevien yhdyssiteenä on tärkeä.

Oman yhdistyksesi toimintaan voit vaikuttaa parhaiten lähtemällä itse mukaan. Jäsenyhdistyksien yhteystiedot löydät alta.

Mikäli yhdistyksen tiedoissa tapahtuu muutoksia, ilmoitathan siitä liiton viestintäasiantuntijalle sähköpostilla mika.heijari (at) journalistiliitto.fi . Näin tiedot saadaan ajan tasalle.

Journalistiliiton jäsenyhdistykset