Ammattimaisuuden määritteleminen

Jäseneksi pyrkivän työn on oltava ammattimaista ja tuottaa taloudellista tulosta.

Tällä tarkoitetaan, että hakija ansaitsee vähintäänkin merkittävän osan tuloistaan työllä, joka sisältää journalistisia elementtejä tai media-alan työtä. Rajaus sulkee pois hakijat, jotka harjoittavat esimerkiksi omaehtoista bloggaamista ilman ansaintalogiikkaa tai avustavat lehtiä niin satunnaisesti, että toimintaa on pidettävä harrastusluontoisena.

Ammattimaisuudella ei tarkoiteta kokoaikaisuutta. Myös osa-aikaiset hakijat voivat olla jäsenkelpoisia. Jos hakijan päätoimi kuitenkin on ilmiselvästi toisella alalla, jäseneksi hyväksyminen edellyttää, että journalistinen työskentely on vakiintunutta ja ammattimaista.

Tehtävän journalistisuus ja ammattimaisuus jätetään hakijan itsensä arvioitavaksi. Jättämällä hakemuksen ja esittämällä riittävät selvitykset työnsä sisällöistä hakija osoittaa, että arvioi olevansa sopiva Journalistiliiton jäseneksi.

Liiton hallitus hyväksyy kaikki uudet jäsenet jäsenvaliokunnan esittelyn perusteella. Hallitus voi tehdä jäsenyydestä myös kielteisen päätöksen, jos jäsenyyden ehdot eivät täyty.