Valtuusto, hallitus ja valiokunnat

Journalistiliitto on jäsentensä perustama ja johtama järjestö. Päätökset liiton linjasta ja esimerkiksi työehtosopimuksista tekevät valtuusto, hallitus, valiokunnat sekä liiton puheenjohtaja.

Liiton puheenjohtaja ja hallitus

Valtuusto valitsee liitolle puheenjohtajan ja hallituksen. Tällä hetkellä liiton puheenjohtaja on Helsingin Seudun Journalisteja edustava Hanne Aho. Aho on toiminut Journalistiliiton puheenjohtajana vuodesta 2015, ja hänet valittiin nelivuotiskausille uudelleen vuosina 2019 ja 2022. Liiton puheenjohtaja työskentelee toimistossa täysiaikaisesti. Hän toimii myös hallituksen puheenjohtajana. Muut hallituksen jäsenet hoitavat tehtäväänsä oman työnsä ohella.

Hallitus vastaa liiton asioiden valmistelusta ja toimeenpanosta apunaan liiton toimiston henkilökunta. Hallitus kokoontuu noin kerran kuukaudessa. Hallituksen jäsenten lisäksi kokouksiin osallistuvat valtuuston puheenjohtaja ja varapuheenjohtajat.

Suomen Journalistiliiton puheenjohtaja Hanne Aho. Kuvaaja: Pekka Holmström

VALTUUSTO

Suomen Journalistiliiton ylin päättävä elin on valtuusto. Se työskentelee nelivuotiskausittain. Nykyinen valtuusto aloitti työskentelynsä joulukuussa 2022, ja se kokoontuu sääntömääräisesti kaksi kertaa vuodessa, marras-joulukuussa ja huhti-toukokuussa. Syyskokouksessa valtuusto hyväksyy liiton seuraavan vuoden toiminta- ja taloussuunnitelman sekä muun muassa vahvistaa liiton jäsenmaksun. Keväällä puolestaan hyväksytään edellisen vuoden toimintakertomus ja tilinpäätös sekä käydään lähetekeskustelu seuraavan vuoden toiminta- ja taloussuunnittelua varten. Ylimääräisiä kokouksia pidetään lähinnä työehtosopimusten tavoitteiden asettamiseksi tai sopimusten hyväksymiseksi. Valtuusto voi tosin antaa hallitukselle valtuudet hyväksyä uudet työehtosopimukset, mutta tätä valtuutusta on käytetty ainoastaan pienten, esimerkiksi yrityskohtaisten sopimusten kohdalla.

Valtuusto koostuu jäsenyhdistysten valitsemista valtuutetuista. Kullekin valtuuston varsinaiselle jäsenelle on valittu henkilökohtainen varajäsen. Lisäksi kullakin yhdistyksellä on yleisvarajäseniä. Kukin yhdistys voi valita valtuutettuja suhteessa jäsenmääräänsä. Jokaiselle jäsenyhdistykselle on taattu kuitenkin vähintään yksi valtuutettu.

Vanhat valtuustopöytäkirjat voidaan toimittaa tietopyyntönä valtuuston jäsenille. Tietopyynnön voi osoittaa liiton toimistolle, sähköpostilla osoitteeseen kira.narhi(at)journalistiliitto.fi.

Kuva: Heli Saarela

VALIOKUNNAT JA TYÖRYHMÄT

Hallitus käyttää valmistelussa apunaan joko koko nelivuotiskaudeksi tai lyhyemmäksi ajaksi nimeämiään valiokuntia ja työryhmiä. Yleensä jäseniksi valikoituu kokeneita järjestöaktiiveja tasapuolisesti eri jäsenyhdistyksistä. Valiokuntien kokoa on pyritty rajoittamaan tehokkuuden ja kustannusten hallitsemiseksi. Toisaalta jäseniä on oltava riittävän monta, jotta valmistelussa kuuluisi laajan jäsenkentän ääni.

Valtuuston ja hallituksen jäsenet

Valiokunnat ja työryhmät 2023–2026