Harjoittelupalkat Journalistiliiton sopimusaloilla

YLE

Ammatillisen tutkinnon opiskelijoiden harjoittelu

Ammatillisen tutkinnon osaksi sisällytettävä harjoittelu tapahtuu
ensisijaisesti työsuhteessa oppisopimuskoulutuksena.

• Opiskelijalle maksettava kuukausipalkka on määrä, joka Kelan
opintotukea saavalla opiskelijalla voi olla tuloja jokaista
tukikuukautta kohti (vuonna 2022 870 e/kk, muuttuu yleensä
kalenterivuosittain).
• Harjoittelun kestettyä yhdessä tai useammassa jaksossa kolme
kuukautta palkka on vähintään 55 % tehtäväkohtaisesta
palkasta.
• Harjoittelijan toimiessa poissaolevan työntekijän sijaisena on
hänelle maksettava vähintään tehtäväkohtainen palkka
täysimääräisenä.
Oppilaitoksen erityisestä pyynnöstä harjoittelu voi perustua
koulutussopimukseen, jolloin työsuhdetta ei muodostu ja se on
palkatonta.
• Lisäksi oppilaitoksen varsinaiseen opetukseen kuuluvana
tehtävät projektit tai työn seuraaminen eivät muodosta
työsuhdetta ja ovat palkattomia, jos ei erikseen ole muuta
sovittu.
• Palkattomille harjoittelijoille yhtiö tarjoaa ilmaisen aterian
vähintään kuuden tunnin päivinä.

Ammattikorkeakoulu- ja yliopisto-opiskelijoiden harjoittelu

Ammattikorkeakoulu- tai yliopistotutkinnon osaksi sisällytettävä
harjoittelu tapahtuu työsuhteessa.
• Palkka on vähintään Kelan ansiopäivärahan työssäoloehdon
mukainen vähimmäispalkka (vuonna 2022 1.283 e/kk, muuttuu
yleensä kalenterivuosittain).
• Harjoittelun kestettyä yhdessä tai useammassa jaksossa kolme
kuukautta palkka on vähintään 55 % tehtäväkohtaisesta
palkasta.
• Harjoittelijan toimiessa poissaolevan työntekijän sijaisena on
hänelle maksettava vähintään tehtäväkohtainen palkka
täysimääräisenä.

Oppilaitoksen varsinaiseen opetukseen kuuluvana tehtävät projektit tai
työn seuraaminen eivät muodosta työsuhdetta ja ovat palkattomia, jos
ei erikseen ole muuta sovittu.

Vailla media-alan koulutusta oleville suunnattu harjoittelu

Tätä kohtaa voidaan soveltaa työelämään tutustumisen tai harjoittelun
luontoisessa työsuhteessa työntekijöihin, joilla ei ole media-alan
opiskelupaikkaa, ei media-alan tutkintoa eikä aikaisempaa relevanttia
työ- tai harjoittelukokemusta.

• Palkka on vähintään Kelan ansiopäivärahan työssäoloehdon
mukainen vähimmäispalkka (vuonna 2022 1.283 e/kk, muuttuu
yleensä kalenterivuosittain).
• Harjoittelun kestettyä kuusi kuukautta palkka on vähintään
80 % tehtäväkohtaisesta palkasta.
• Harjoitteluaika on enintään yksi vuosi.
• Mikäli harjoittelija on suorittanut korkeakoulututkinnon, on
hänelle maksettava vähintään tehtäväkohtainen palkka
täysimääräisenä
• Harjoittelijan toimiessa poissaolevan työntekijän sijaisena on
hänelle maksettava vähintään tehtäväkohtainen palkka
täysimääräisenä.

Tarkemmat ohjeet Ylen työehtosopimuksessa.

LEHDISTÖ

Jos on suorittanut ylemmän korkeakoulututkinnon (minkä tahansa) tai alemman korkeakoulututkinnon esim. tiedotusopista taikka alan amk-tutkinnon (medianomi), niin on oikeutettu työehtosopimuksen mukaiseen palkkaan ilman harjoitteluaikaa.

Muussa tapauksessa harjoitteluaika max. 12 kk.  Harjoittelupalkkaa ei voida maksaa palkkaryhmä III mukaisissa tehtävissä.

Harjoittelupalkoista lehdistön työehtosopimuksessa.

ELOKUVA- JA TV-TUOTANTO

Edellytyksenä harjoittelijalle nimetty harjoitteluohjaaja.

Suositus: vain yksi harjoittelija per ammattiryhmä.

Palkka = 75 % palkkaryhmä 1 palkasta.

Ei voida käyttää PR 3 ja PR 4 tehtävissä.

Jos alalle soveltuva korkeakoulututkinto sekä puoli vuotta työkokemusta kyseisestä tehtävästä, tulee maksaa täyttä työehtosopimuksen mukaista palkkaa.

Palkkamääräyksiä voidaan soveltaa myös opintoihin sisältyvään harjoitteluun.

KUSTANNUSTOIMITTAJAT

Harjoitteluaika enintään yksi vuosi.

Kustannustoimittajan tehtävässä aloittava, vähäisen alan kokemuksen omaava henkilö. Tyypillisesti ohjauksessa toteutettavat rajat työt.

Harjoittelijoiden palkoista tarkemmin kustannustoimittajien työehtosopimuksessa.

Opintoihin liittyvässä harjoittelussa palkasta voidaan sopia toisin.

MTV OY

“Harjoittelijalla tarkoitetaan työntekijää, joka on työsuhteessa yhtiöön ja yhtiön tarkoituksena on kouluttaa hänet Mediahub Helsinki Oy:n työtehtäviin. Tällä ei tarkoiteta oppilaitosharjoittelijoita. Harjoittelijalle maksetaan 80 % tehtäväkohtaisesta palkasta.” (Suora lainaus Mediahubin eli MTV:n ohjelmatyöntekijöiden työehtosopimuspöytäkirjasta.)

MUUT SOPIMUSALAT

Journalistiliitto pitää pääsääntönä, että harjoittelu on työsuhteista työtä, josta tulee maksaa palkkaa. Muille kuin yllä mainituille sopimusaloille ei kuitenkaan toistaiseksi ole sitovia palkkamääräyksiä työharjoittelulle.