Käytämme evästeitä sivujen teknisen toiminnan varmistamiseksi ja sivujen kävijämäärätietojen seuraamiseen. Emme kerää tietoja yksittäisistä kävijöistä.

Katso tietosuojaselosteemme

Uusimmat

Lomautetaanko sinut? Mitä tarkoittavat määräaikaiset tes-muutokset?

Päivitetty työlainsäädännön väliaikaisten muutosten jatko vuoden 2020 loppuun asti (26.6.2020)

Katso myös Journalistiliiton kokoama tietopankki koronaepidemian vaikutuksista jäsenille.

Journalistiliitto neuvoo ja tukee jäseniään:

 • Liiton lakineuvonta päivystää arkisin klo 13−16 numerossa 044 7555 000
 • Jäsenasianeuvonta päivystää arkisin klo 9 – 11.30 numeroissa 050 366 3501 ja 040 752 5372

Tarkemmat tiedot jäsenpalveluista ja liiton yhteystiedoista täällä.

Lomautus

Mitä lomautus tarkoittaa ja mitä pitää tehdä, jos työnantaja ilmoittaa lomautuksista?

 • Lomautus tarkoittaa sitä, että työnteko ja palkanmaksu keskeytyvät, mutta työsuhde pysyy voimassa.
 • Lomautus voi olla määräaikainen tai toistaiseksi jatkuva. Se voi olla myös kokoaikainen tai osa-aikainen.
  • kokoaikainen: olet lomautettuna koko kalenteriviikon
  • osa-aikainen: teet lyhennettyä työviikkoa (joko päivittäinen tai viikoittainen työaika lyhennetty)
  • lomautus voidaan toteuttaa myös useammassa eripituisessa jaksossa

Mikäli olet työttömyyskassa Finkan jäsen, toimi alla olevien ohjeiden mukaan. Valtaosa Journalistiliiton työsuhteisista jäsenistä kuuluu Finkaan.

Mistä tiedän, olenko Finkan jäsen?

Tarkista jäsentietosi Journalistiliiton extranetistä, ohjeet tässä: Näin tarkistat tietosi jäsenrekisteristä.

Jos kuulut johonkin toiseen työttömyyskassaan, lue ohjeet sen sivuilta. Jos kuulut Journalistiliittoon, mutta et mihinkään työttömyyskassaan, katso ohjeet TE-toimiston sivuilta.

Finkan jäsen:

Voidaanko määräaikainen työntekijä lomauttaa? Millä perusteella?

Työmarkkinakeskusjärjestöt ja Suomen hallitus ovat sopineet koronakriisiä koskevista väliaikaisista muutoksista työlainsäädäntöön. Väliaikaiset muutokset ovat voimassa vuoden 2020 loppuun asti. Tänä aikana myös määräaikainen työntekijä voidaan lomauttaa samassa laajuudessa kuin vakituinenkin työntekijä.

Lomauttaminen on mahdollista, jos työnantajalla on taloudellinen tai tuotannollinen peruste työsopimuksen irtisanomiseen. Lomauttaminen on mahdollista myös, jos työnantajan edellytykset tarjota työtä ovat vähentyneet tilapäisesti eikä työnantaja voi kohtuudella järjestää työntekijälle muuta sopivaa työtä tai työnantajan tarpeita vastaavaa koulutusta.

Jos määräaikaisen työntekijän lomautus alkaa ennen lain voimassaoloajan päättymistä eli viimeistään 31.12. ja jatkuu lain voimassaolon päätyttyä, tämä on mahdollista niin kauan kuin lomauttamisen perusteet ovat olemassa määräaikaisen työntekijän kohdalla.

Jos määräaikaisena työskentelevä työntekijä lomautetaan, hänellä on oikeus työttömyysturvaan ja (toisin kuin ennen) oikeus purkaa työsopimus määräaikaisuudesta huolimatta. Lähde: Journalistiliiton edunvalvontayksikkö

Saako määräaikainen työntekijä, joka lomautetaan, purkaa työsuhteen?

Lakimuutoksen myötä myös määräaikainen työntekijä saa lomautuksen aikana irtisanoa työsopimuksensa sen kestosta riippumatta ilman irtisanomisaikaa. Jos lomautuksen päättymisaika on työntekijän tiedossa, tätä oikeutta ei ole lomautuksen päättymistä edeltävän seitsemän päivän aikana.

Minut lomautetaan mediasta X. Paikkakuntani toinen lehti palkkaa koronakiireapulaisia. Estääkö kilpailukielto työskentelyn toiselle medialle?

Lomautuksen aikana on oikeus ottaa vastaan muuta työtä. On kuitenkin hyvä ottaa huomioon, että kilpailevan toiminnan kielto on pääsääntöisesti voimassa myös lomautuksen aikana. Jos ei ole varma siitä, voiko jotain tiettyä muuta työtä tehdä, kannattaa ottaa asia esiin suoraan työnantajan kanssa ja sopia tekemisen rajoista. Lähde: Journalistiliiton edunvalvontayksikkö

 

Lehdistön ja kustannustoimittajien työehtosopimuksiin määräaikaisia muutoksia

Koronavirusepidemian vuoksi vaarantuneen yritystoiminnan, työllisyyden ja toimeentulon turvaamiseksi Suomessa ollaan laatimassa väliaikaista työlainsäädäntöä. Tämä koskee muun muassa:

 •  yhteistoimintalain 8 luvun mukaisten vähimmäisneuvotteluaikojen lyhentämistä lomautustilanteessa (YTL 51 §)
 •  lomautusilmoitusaikaa (TSL 5 luvun 4 §)
 •  takaisinottovelvollisuuden pidentämistä (TSL 6 luvun 6 §).

Työehtosopimuksiin on sovittu vastaavat muutokset. Muutokset ovat voimassa 24.3.2020-31.12.2020. (Alunperin 30.6. asti, jatkettu 1.7.-31.12.2020)

Lomautusilmoitus

Työntekijän lomauttamisessa on noudatettava vähintään viiden päivän ilmoitusaikaa. Ilmoitusaika lyhenee normaalista 14 vuorokaudesta.

Jos työnantaja on ilmoittanut työntekijälle lomauttamisesta ennen 24.3.2020, voi lomautus alkaa, kun ilmoituksen antamisesta on kulunut vähintään viisi päivää. Työnantajan on kuitenkin ilmoitettava työntekijälle lomautusilmoitusajan lyhentämisestä viimeistään lomautuksen alkamista edeltävänä päivänä. Viiden päivän ilmoitusaikaa voidaan noudattaa, jos ilmoitus annetaan näiden muutosten voimassaoloaikana.

Yhteistoimintaneuvotteluaika lomautustilanteissa

Lomauttamista koskevat yt-neuvottelut voidaan käydä viiden päivän ajanjaksona (normaalisti vähintään 14 vrk), jollei yhteistoimintaneuvotteluissa sovita toisin.

Jos työntekijän lomauttamista koskevat yhteistoimintaneuvottelut ovat käynnissä muutosten tultua voimaan 24.3.2020, työnantajan katsotaan täyttäneen neuvotteluvelvoitteensa, kun neuvotteluja on käyty viiden päivän ajanjakson aikana.

Jos yhteistoimintaneuvottelut ovat alkaneet näiden määräysten voimassa ollessa, mutta neuvottelut jatkuvat niiden voimassaolon päätyttyä, työnantajan katsotaan täyttäneen neuvotteluvelvoitteensa, kun neuvotteluja on käyty viiden päivän aikana.

Lainsäädäntömuutokset

Takaisinottoaika on pidennetty 9 kuukauteen. Lainsäädäntö vaikuttaa myös mm. lomautusajan työttömyysturvaan sekä oikeuteen irtisanoa ja lomauttaa määräaikaisia työntekijöitä. Työehtosopimuksessa ei ole näiltä osin rajoittavia määräyksiä, joten lainsäädäntöä sovelletaan sellaisenaan.

Lue lisää lainsäädäntömuutoksista: https://journalistiliitto.fi/fi/tyolainsaadannon-muutokset-jatkuvat-vuoden-loppuun/

 

Sivua päivitetty:

16.7.2020: Lisätty linkki työlainsäädännön muutoksia koskevaan uutiseen

26.6.2020: Muutettu väliaikaisen työlainsäädännön muutokset vuoden 2020 loppuun asti

14.4.2020: Lisätty kysymys määräaikaisen työntekijän oikeudesta purkaa työsuhde

8.4.2020: Lisätty kysymykset määräaikaisen lomattaumisesta ja kilpailukiellosta

3.4.2020: Lisätty ohjeet jäsenrekisteriin pääsystä

2.4.2020: Tieto TE-toimiston neuvonta-botista

30.3.2020: Tieto Finkan ruuhkautumisesta

25.3.2020: Lisätty tiedot lehdistön ja kustannustoimittajien väliaikaisista työehtosopimusmuutoksista