Töissä lehdistössä

Sanoma- aikakaus- ja paikallislehtien toimituksissa sekä uutis- ja kuvatoimistoissa työskentelevien journalistien työehdot on määritelty lehdistön työehtosopimuksessa. Sen soveltamisalaan kuuluvat toimitukselliset työntekijät, kuten

  • toimittajat, tuottajat, toimitussihteerit
  • kuvaajat
  • taiteilijat, visualistit sekä
  • muu toimituksellinen henkilöstö

Suomen Journalistiliiton ja Medialiiton välillä solmittu lehdistön työehtosopimus on yleissitova.

Materiaalipankista löydät lehdistön uusimman työehtosopimuksen ja muita dokumentteja.

Voit kysyä palkoistasi ja muista työehdoistasi työpaikkasi luottamusmieheltä tai soittamalla Journalistiliiton laki- ja työehtoneuvontapuhelimeen. Yhteystiedot löydät täältä.