Osastot

Toimitusosastot ovat Journalistiliiton paikallisen edunvalvonnan ylin. Omassa osastossasi voit vaikuttaa oman työpaikkasi olosuhteisiin ja työehtoihin.

Tervetuloa toimitusosastoon!

Toimitusosastot ovat työpaikkojen luottamushenkilöiden ohella lähin linkkisi Journalistiliiton toimintaan. Osastot järjestävät jäsentilaisuuksia, koulutuksia ja virkistystä. Ne myös tukevat luottamushenkilöitä työssään työpaikoilla. Osaston kautta voit vaikuttaa oman työpaikkasi työehtoihin, työskentelyolosuhteisiin ja esimerkiksi täydennyskoulutukseen. Liiton tavoitteena on, että jokainen jäsen opiskelijoita ja eläkeläisiä lukuunottamatta kuuluisi johonkin osastoon.

Oma osastosi voi olla:

  • työpaikka- tai yrityskohtainen toimitusosasto
  • pientoimitusten journalistit kokoavia alueosasto
  • konsernikohtaisia tai konsernin jonkin osan kokoava osasto

Jos olet työsuhteinen työntekijä, kuulut yleensä oman työpaikkasi toimitusosastoon. Lehdistön freelancerit kuuluvat koti- ja työskentelypaikkakuntansa perusteella johonkin Suomen freelance-journalistien osastoista tai sähköisen puolen Freelancereitten ammattiosasto FAO:oon tai joissakin tapauksissa oman jäsenyhdistyksensä alueosastoon.

Journalistiliitossa toimii lähes 120 toimitusosastoa. Toimituosastojen koko vaihtelee paljon. Suurimmat osastot ovat Radio-ja tv-toimittajien liitossa (RTTL). Lehdistön puolella suurimpia ovat tavallisesti alue- ja pientoimituksia yhteen kokoavat yhdistykset. Yrityskohtaisista toimitusosastoista suurin on Sanomien toimitusosasto.

Oma toimitusosasto kannattaa perustaa, jos samassa yrityksessä työskentelee kymmenkunta Journalistiliiton jäsentä. Jos samalla työpaikkalla työskentelee vain muutama jäsen, suositellaan liittymistä esimerkiksi alueosastoon. Yleensä toimitusosastot toimivat kiinteässä yhteydessä omaan jäsenyhdistykseensä.

Liiton osastoavustukset maksetaan osastoille yhdistysten välityksellä. Liitto siirtää osastotoimintaan käytettäväksi 9 euroa kutakin toimitusosastojen jäsentä kohti. Lisäksi osastoille maksetaan niin kutsuttua perusavustusta 170 euroa. Sen saadakseen osaston on toimitettava vuosittain selvitys toiminnastaan ja taloudestaan jäsenyhdistykselle. Liitolta ja jäsenyhdistykseltä voi saada harkinnanvaraista avustusta suurempiin hankkeisiin, muun muassa osastojen yhteiseen koulutukseen.