Oikeusturva

Jäsenten apuna ongelmatilanteissa ovat:

  • työpaikoille valitut luottamushenkilöt
  • työsuojeluasioissa työsuojeluvaltuutetut
  • freeyhdyshenkilöt (ensikäden apua yksittäisen lehtitalon freeasioissa) ja freeyhdistyksen asiantuntija
  • liiton toimiston työehtoasiantuntijat
  • laki- ja työehtoneuvonta (ma-pe klo 13-16, heinäkuussa ma-pe klo 13-15) puhelinnumerossa 044 7555 000

Työehtosopimukseen perustuvia erimielisyyksiä ratkotaan erityisen käsittelyjärjestyksen mukaan. Ensi vaiheessa on syytä olla yhteydessä oman työpaikan luottamusmieheen.

Aina ongelmat eivät ratkea neuvotteluteitse, vaan erimielisyysasiaan on haettava ratkaisu tuomioistuimesta. Koska oikeudenkäyntikulut voivat olla korkeita, Journalistiliitto on ottanut jäsenilleen oikeudenkäyntikulut kattavan oikeusturvavakuutuksen.

Oikeusturvavakuutukseen tarvitaan aina käyttölupa. Lue lisää oikeusturvavakuutuksesta täältä.