Freelancer ja yrittäjä

Journalistiliiton freelancer- ja yrittäjäjäsenet, jotka eivät ole työttömyyskassa A-kassan jäseniä, maksavat jäsenmaksua 22 euroa kuukaudessa.

Työttömyyskassaan kuuluvilla freelancereilla maksu on 1,4 prosenttia bruttoansiotuloista. Työttömyyskassaan kuuluva freelancer maksaa jäsenmaksua kaikesta työstä, myös lomarahoista, tulospalkoista ym. kuukausipalkan lisäksi maksettavista palkoista ja palkkioista. Jos freelancer ottaa vastaan palkkatyön, hänen on otettava yhteyttä jäsenrekisteriin.

Prosenttiperusteisen jäsenmaksusi suuruuden voit laskea näin: kerro bruttopalkkasi/palkkiosi (palkka tai palkkio ennen veroja) 0,014:llä. Eli: Bruttopalkka/palkkio x 0,014 = jäsenmaksusi suuruus euroina. Esimerkki: Bruttopalkka/palkkio 3500 euroa x 0,014 = jäsenmaksusi on 49 euroa.

Jäsenmaksu hoituu e-laskulla

Voit maksaa jäsenmaksusi e-laskulla, joka tilataan verkkopankista pankin antamien ohjeiden mukaan hakusanalla “Journalistiliitto”. E-lasku löytyy verkkopankista noin kaksi viikkoa ennen eräpäivää. E-lasku on näppärä ja luonnonvaroja säästävä.

Jäsenmaksu voidaan maksaa kuukausittain. Pyydämme käyttämään sinulle toimittamaamme viitenumeroa. Eräpäivä on kuukauden 15. päivä. Kiinteää jäsenmaksua maksavat voivat myös maksaa useamman kuukauden jäsenmaksut kerralla.

HUOM! Pressikortti lähetetään jäsenille ensimmäisen jäsenmaksusuorituksen jälkeen!

Tästä tietoa väliaikaisesta vähimmäismaksusta.