Edunvalvonta

Journalistiliitto ajaa jäsenensä etua monin tavoin.

Journalistiliiton edunvalvonta painottuu kollektiiviseen sopimustoimintaan, jota täydentää jäsenten etujen puolustaminen työpaikka- ja yksilötasolla.

Paikallisen edunvalvonnan ydin on luottamushenkilöiden verkosto.

Liitto myös kouluttaa jäseniään tulokselliseen perustason edunvalvontaan.

Edunvalvonta merkitsee myös vaikuttamista lainsäädäntöön yhteistyössä ammattiyhdistysliikkeen ja muiden tahojen kanssa, myös kansainvälisesti. Liitto puolustaa journalistien tekijänoikeuksia.