Journalistiliiton tehtävät ja säännöt

Suomen Journalistiliiton tehtävänä on valvoa jäsentensä palkkausta ja muita työehtoja sekä sosiaalisia ja ammattiin liittyviä yhteisiä etuja, tehdä sopimuksia jäsentensä työehdoista, avustaa jäseniään tekijänoikeuksissa sekä tukea vaikeuksiin joutuneita jäseniään.

Journalistiliitto on olemassa jäseniään varten

Suomen Journalistiliiton tehtävä on liiton jäsenten taloudellisen ja ammatillisen aseman sekä työskentelyolosuhteiden parantaminen riippumatta jäsenen työnteon muodosta. Edunvalvonta painottuu kollektiiviseen sopimustoimintaan, jota täydentää jäsenten etujen puolustaminen työpaikka- ja yksilötasolla. Paikallisen edunvalvonnan ydin on luottamushenkilöiden verkosto. Liitto kouluttaa jäseniään tulokselliseen perustason edunvalvontaan.

Edunvalvonta merkitsee vaikuttamista lainsäädäntöön yhteistyössä ammattiyhdistysliikkeen ja muiden tahojen kanssa, myös kansainvälisesti. Liitto puolustaa journalistien tekijänoikeuksia. Journalistiliiton erityistehtävänä on puolustaa journalismia ja sen eettisiä sääntöjä. Liitto edistää sananvapautta. Viestintäpolitiikassa päämääränä on turvata median monipuolisuus.

Lisää tietoa Journalistiliiton toiminnasta

Jos tarvitset pöytäkirjoja liiton kokouksista, kysythän asiaa johdon assistentti Kira Närheltä: kira.narhi@journalistiliitto.fi, puhelin 040 566 1852.