Jäsenten vakuutukset

Journalistiliiton jäsenenä saat vapaa-ajan matkustajavakuutuksen, vapaa-ajan tapaturmavakuutuksen sekä oikeusturvavakuutuksen.

Matka- ja vapaa-ajan vakuutukset

Osana Journalistiliiton jäsenetua liitto tarjoaa jäsenvakuutuksen. Vakuutukseen kuuluu vapaa-ajan matkustajavakuutus, joka korvaa koti- ja ulkomaanmatkalla sattuneet tapaturmat sekä vapaa-ajan tapaturmavakuutus. Freelancereilla vakuutukset ovat voimassa työ- ja vapaa-aikaa erottelematta. Eläköityneet jäsenet eivät kuulu vakuutuksien piiriin. Liiton kumppani vakuutusasioissa on Fennia.

Matka- ja henkilötapaturmassa puhelinnumero 010 503 5000 (vastaa joka päivä 7-23) ja ulkomaanmatkoilla +358 10 503 5503 (24 h). 

Vahinkoasioita voit hoitaa Oma Fennia-palvelussa tai olemalla yhteydessä Fennian yleiseen korvauspalveluun. Vakuutusnumeron löydät sähköisestä pressikortista ja verkkoasioinnin etusivulta.

Vahinkoilmoituksessa kysytään Y-tunnusta. Laita siihen kohtaan Journalistiliiton Y-tunnus: 0116998-3.

Ohjeet ja oppaat

Oikeusturvavakuutus

Liiton jäsenilleen tarjoaman oikeusturvavakuutuksen myöntää Fennia muiden jäsenvakuutusten tapaan. Vakuutusmäärä on 25 000 euroa ja omavastuu on 10 prosenttia, kuitenkin vähintään 500 euroa.

Vakuutus kattaa riita-asioiden lisäksi rajatusti rikosasioita. Vakuutuksen tarkoituksena on korvata jäsenen välttämättömät ja kohtuulliset asianajo- ja oikeudenkäyntikulut, jotka ovat aiheutuneet asianajoavun käyttämisestä riita-, rikos- ja hakemusasioissa tarkoitetuissa vakuutustapahtumissa. Vakuutettuina ovat liiton jäsenet toimiessaan alaan liittyvässä työ- tai virkasuhteessa tai muussa tähän rinnastettavassa palvelusuhteessa. Freelance-jäsenet ovat vakuutettuina siltä osin, kun kyse on työsuhteeseen rinnastettavan toimeksiannon hoitamisesta.

Oikeusasioissa jäsenen pitää aina ensin olla yhteydessä Journalistiliittoon. Liitosta jäsen saa neuvoa vakuutuksen käyttöön liittyvissä asioissa ja tietoa siitä, voitko käyttää vakuutusta omassa tapauksessasi. Liiton lakineuvonta päivystää arkisin klo 13−16 (heinäkuussa klo 13-15) numerossa 044 7555 000. Voit lähettää viestisi myös sähköpostilla osoitteeseen lakineuvonta(at)journalistiliitto.fi.