Kopiosto: rahaa tekijänoikeuksistasi

Kopiosto myöntää tekijöiden puolesta käyttölupia näiden teoksiin esimerkiksi opetuksessa ja tutkimuksessa. Myös esimerkiksi tv-ohjelmien ns. verkkotallennuspalvelut perustuvat Kopioston lisensointiin.  Käyttäjä saa lupamaksua vastaan käyttää teosta lisenssiehtojen mukaisesti. Lupamaksuista kertyneet tuotot Kopiosto tilittää tekijöille suoraan rahana tai esim. stipendien ja apurahojen muodossa.

Anna valtakirja

Journalistiliiton jäsenet liittyvät Kopiosto-järjestelmään antamalla Journalistiliitolle valvontavaltakirjan (kirjoittavat toimittajat, valokuvaajat, graafikot) tai tekemällä tekijänoikeussopimuksen (av-tekijät).

Hae apurahaa

Journalistisen kulttuurin edistämissäätiö eli JOKES jakaa SJL:n jäsenille apurahoja, jotka on rahoitettu valokopiointikorvauksista saaduilla Kopiosto-korvauksilla.

Ääni- ja kuvatallenteiden Kopiosto-korvaukset tilitetään kullekin tekijälle henkilökohtaisesti lukuun ottamatta koulutusrahasto KOURAn apurahoja.