Pätkä- ja vuokratyö

Jos työsopimus on tehty määräaikaiseksi, määräaikaisuudelle on oltava lain mukainen peruste. Tällainen peruste voi olla esimerkiksi sijaisuus, koulutukseen liittyvä harjoittelu, kausiluontoinen työ tai projekti. Määräaikaisuuden peruste tulisi kirjata aina työsopimukseen.

Lain mukaan työnantajan aloitteesta ilman perusteltua syytä tehtyä määräaikaista työsopimusta on pidettävä toistaiseksi voimassa olevana. Lue täältä vuonna 2015 laadittu pätkätyöopas.

Vuokratyö on työn tekemisen muoto, joka näyttää leviävän työmarkkinoilla, myös journalistisessa työssä. Vuokratyössä journalistisessa tehtävässä työskentelevä tekee työtään vuokrayrityksen palveluksessa, mutta osana käyttäjäyrityksen toimitusta.

Journalistiliitto on koostanut vuokratyöohjeen erityisesti luottamusmiesten ja työsuojeluvaltuutettujen käyttöön. Työ- ja elinkeinoministeriön laatima laajempi vuokratyöopas löytyy ministeriön sivuilta pdf-muodossa.