Uutiset / 19.03.2020

Journalistiliitto vetoaa mediayhtiöihin: Tietoa suomalaisille ja työtä tekijöille

Journalistiliitto vetoaa mediayhtiöihin, jotta ne kantaisivat vastuunsa poikkeuksellisessa koronavirustilanteessa. Juuri nyt suomalaisten tarve tiedolle ja hyvälle taustoittavalle sisällölle on valtava. Koronavirusepidemian ja sen vaikutusten seuraaminen on kasvattanut median käyttöä runsaasti. Journalistiliitto vetoaa mediayhtiöihin, jotta nämä pitäisivät osaltaan huolta journalistien ja muiden media-alan ammattilaisten jaksamisesta ja toimeentulosta. ”Lomautukset eivät ole nyt oikea tapa vastata ennätysmäiseen tarpeeseen ja poikkeukselliseen tilanteeseen”, toteaa Journalistiliiton puheenjohtaja Hanne Aho. Ensimmäiset tiedot mediayhtiöiden lomautussuunnitelmista ovat tulleet julkisuuteen. ”Journalistit tekevät nyt arvokasta työtään kovan paineen alla ja tilannetta ei pitäisi omaan työhön kohdistuvilla uhkilla enää vaikeuttaa.” Aho on huolissaan etenkin hankalassa tilanteessa olevista alan freelancereista. ”Freelancereiden tilanne on hyvin vaikea. Vetoammekin nyt päätoimittajiin ja sisältöjä tilaaviin päälliköihin, että tilaisivat työtä, vaikka julkaisupäivä olisikin myöhemmin. Mediatalot tarvitsevat ammattifreelancereita myös koronan jälkeen. Heistä on pidettävä nyt huolta.” On koko alan etu, että freelancerit pystyvät elättämään itsensä työllään. Ostavat toimittajat voivat esimerkiksi pohtia, voisivatko tilata nyt ajattomia juttuja julkaistavaksi esimerkiksi kesälomien aikana. Poikkeustilanteessa on tärkeää, että media pystyy välittämään suomalaisille elintärkeitä tietoja ymmärrettävästi ja laajasti. ”Me tarvitsemme näitä ammattilaisia, jotka pystyvät välittämään meille tiedon siitä, miten toimia ja miten pitää huoli itsestään sekä lähimmistään”, Hanne Aho painottaa.

Katso myös

Kaikki uutiset

Vapaa tiedonvälitys ei toteudu Gazassa: journalistien tappamisen on loputtava  

Konflikti Gazassa on tuottanut mittaamattoman määrän kärsimystä ja tuhoa siviiliväestölle yhdeksän viime kuukauden aikana. Gazasta on muodostunut tiedonvälityksen musta-aukko. Humanitaarisen katastrofin todellista laajuutta ja inhimillistä hätää ei voi ymmärtää ilman journalistien aktiivista raportointia. Siksi on välttämätöntä taata edellytykset journalistien mahdollisimman vapaalle ja turvalliselle toiminnalle sotimisesta riippumatta. Tätä edellyttää myös kansainvälinen oikeus. Yhdistyneiden kansakuntien turvallisuusneuvosto on […]

Journalistiliitto palvelee myös läpi suven

Jäsenet voivat olla yhteydessä liittoon jäsenyyttä koskevissa asioissa sekä lakiasioissa.

Suomalaisten luottamus uutisiin pysyy vakaana – ”Kärkisijasta on syytä olla kiitollinen”

Nyt julkaistujen kyselytulosten perusteella maksuttoman verkkouutistarjonnan seuraaminen ei näytä vähentävän verkkouutisista maksamista. Päinvastoin ne, jotka seuraavat esimerkiksi Yleisradion verkkouutisia, myös maksavat verkkouutisista muita todennäköisemmin.