Luottamushenkilön valinta

Medialiitto-SJL-työehtosopimusten mukaiset luottamushenkilöiden vaalit pidetään kahden vuoden välein lokakuussa. Seuraava kaksivuotiskausi kestää vuodet 2024–2025. Elokuva- ja tv-tuotantojen luottamushenkilöiden valinnasta alempana tällä sivulla.

Jos toimituksessa valitaan oma työsuojeluvaltuutettu, myös tämä vaali kannattaa toimittaa samalla kertaa. Jos työpaikalla valitaan eri henkilöstöryhmien yhteinen työsuojeluvaltuutettu, vaali toimitetaan marraskuussa yhdessä muun henkilöstön kanssa.

Täydennysvaaleja voidaan suorittaa tarpeen mukaan.

Ilmoita pääluottamushenkilövaalin ja työsuojeluvaalin tuloksesta liittoon sähköisellä lomakkeella. Valinnasta on ilmoitettava liittoon, vaikka vanha jatkaisikin, sillä vasta ilmoituksen perusteella liitto lähettää työantajalle virallisen tiedon valinnasta.

LUOTTAMUSHENKILÖVAALIOHJEET PÄHKINÄNKUORESSA

  1. Osaston hallitus valitsee vaalitoimitsijat pääluottamushenkilön vaalia varten ja päättää, miten varapääluottamushenkilö valitaan.
  2. Vaalitoimitsijat ilmoittavat, mihin mennessä ehdokasasettelu on suoritettava (vähintään 7 päivää) ja milloin toimitetaan vaali, jos se tarvitaan (vähintään 7 päivää ehdokasasettelun päättymisestä).
  3. Jos ehdokasasettelun päätyttyä todetaan, että ehdokkaita on vain yksi, toimitusosaston hallitus vahvistaa valinnan ja ilmoittaa siitä liittoon ja jäsenyhdistykselle. Vaalia ei siis tällöin tarvita.
  4. Jos ehdokkaita on useampia, vaali pidetään aiemmin ilmoitettuna ajankohtana niin, että kaikki voivat siihen osallistua työvuorosta tai toimipaikasta riippumatta. Vain suljettu lippuäänestys kelpaa.
  5. Vaalin päätyttyä äänet lasketaan ja tulos todetaan, allekirjoitetaan vaalipöytäkirja ja ilmoitetaan tulos liittoon ja jäsenyhdistykselle 15.11. mennessä. Liittoon ilmoitetaan tulos tästä.
  6. Suomen Journalistiliitto lähettää työnantajalle virallisen ilmoituksen SJL:n pääluottamushenkilöstä ao. yrityksessä.

Luottamushenkilöiden valinta elokuva- ja tv-tuotannoissa

Journalistiliitto laajentaa luottamushenkilöverkostoa erityisesti elokuva- ja tv-tuotannoissa. Liitto on tehnyt ohjeet elokuva- ja tv-tuotantojen luottamushenkilön valintaan. Ohjeissa kerrotaan kuka voi toimia luottamushenkilönä, ketkä valinnan tekevät ja minne valinnasta ilmoitetaan. 

Katso ohjeet tästä.