Lapset mediassa

Journalistiliitto on ollut mukana laatimassa teosta Opas lasten haastattelijoille ja kuvaajille (2011). Siinä tarjotaan apua lasten ja nuorten haastattelemiseen ja kuvaamiseen liittyviin eettisiin ja käytännön kysymyksiin.

Lastensuojelu ja julkisuus – opas lastensuojelun ammattilaisille median kohtaamiseen (2013) puolestaan antaa välineitä, joilla lastensuojelussa työskentelevät voivat edistää lastensuojelun avoimuutta ja julkisuusperiaatteen toteutumista sekä kertoa työstään. Journalistiliitto on yksi tämänkin oppaan tekijöistä.