Generell / 28.04.2020

Medlemsinfo: samlad information om coronaepidemins inverkan

Bild: Vad ska du göra om du blir permitterad eller om dina uppdrag inhiberas? Lehtikuva/Jussi Nukari Bild:
På den här sidan har vi samlat viktig information om coronaepidemins inverkan – för Journalistförbundets medlemmar. På sidan samlar vi Journalistförbundets nyheter, ställningstaganden och länkar till annan information. Allmänt  Frilans
 • Viktiga anvisningar och tips hittar du på denna temasida.
Visstidsanställda, praktikanter och studerande  Stipendier att söka AV-branschen Journalistförbundets verksamhet  Journalistförbundets ställningstaganden Sidan publicerades 23 mars 2020 kl. 13.00 och uppdateras kontinuerligt. De nyaste uppdateringarna: 
 • 23.5: Ny punkt: Arbetshälsoinstitutets anvisningar för återgång till arbetet.
 • 20.5: Ny punkt: Uttalande – Journalistförbundet och Medieförbundet eniga: Lönestöd bästa sättet att trygga informationsförmedlingen under krisen
 • 28.4: Ny punkt – Journalistförbundets kommentar till Kommunikationsministeriets utredning över mediestöd.
 • Du hittar hela listan med uppdateringar i slutet av sidan. 

ALLMÄNT

Arbeta tryggt!

Journalistförbundet uppmanar alla medlemmar att värna om arbetarskyddet under coronaepidemin. Det är viktigt att skydda sig själv, sina nära, arbetsgemenskapen och dem man intervjuar och filmar från smittan. Kom ihåg att hålla säkerhetsavstånd både på redaktionen och då du är ute på ett arbetsuppdrag! Institutet för hälsa och välfärd har aktuell information om virusläget och om hur man kan skydda sig. Social- och hälsovårdsministeriet har samlat anvisningar för anställda vilka är utsatta för coronaviruset. Till anvisningarna. IFJ (International Federation of Journalists) har publicerat säkerhetsanvisningar för dem som jobbar i mediebranschen: IFJ Coronavirus safety advisory (på engelska). Comittee to Protect Journalists (CPJ) anvisningar (på engelska): https://cpj.org/2020/02/cpj-safety-advisory-covering-the-coronavirus-outbr.php International News Safety Institute: Reporting from contamined environments (på engelska). Acos-alliance, säkerhetsanvisningar för frilansar (på engelska): https://www.acosalliance.org/the-principles Publicerad 26 mars 2020, uppdaterad 1 april

ANVISNING TILL ARBETSPLATSERNA FÖR ÅTERGÅNG TILL ARBETET

Arbetshälsoinstitutet har publicerat anvisningar för att stödja en återgång till arbete under COVID-19-epidemin och efter epidemin: "För att återgången till arbete ska vara så trygg som möjlig tillämpas säkra arbetsmetoder för att begränsa exponeringen för COVID-19-sjukdomen. Arbetsgivaren ska göra en riskbedömning eller uppdatera sin tidigare bedömning samt komplettera arbetsplatsens anvisningar och förfaringssätt med hänsyn till exponering för COVID-19." Du hittar samtliga anvisningar på Arbetshälsoinstitutets webbplats. Uppdaterad 25 maj 2020.  

Är du permitterad. Gör så här!

Vad innebär en permittering och vad ska du göra om din arbetsgivare meddelar om permitteringar? Den 26 mars har sidan kompletterats med information om de tillfälliga ändringarna i arbetslagstiftningen och i kollektivavtalen för pressen och förlagsredaktörerna. https://journalistiliitto.fi/sv/ar-du-permitterad-gor-sa-har/ Publicerad 19 mars 2020

TE-BYRÅNS ANVISNINGAR

TE-byråerna har samlat information om hur man ska gå till väga då man har ärende hos dem. Det finns också anvisningar om arbetslöshetsskyddet. Anvisningar på svenska. Anvisningar på finska. Publicerad 26 mars 2020

Anvisningar från försäkringsbolaget Turva, om corona och om medlemsförsäkringen

Journalistförbundets medlemmar har en medlemsförsäkring i försäkringsbolaget Turva. På Turvas webbplats hittar du grundläggande information om coronaviruset, om resenärsförsäkringen och om att resa. https://journalistiliitto.fi/sv/forsakringsbolaget-turvas-anvisningar-med-anledning-av-coronaviruset/ Publicerad 16.3.2020

Tillåtet att resa till och från Nyland på grund av arbete

Beslutet om begränsa rörelsefriheten mellan Nyland och de övriga landskapen tillåter avvikelser från begränsningen, "för att utöva arbete eller näringsverksamhet". Ifall du är på ett arbetsuppdrag lönar det sig därför att ha presskortet och eventuella andra dokument till hands, vilka kan bekräfta orsakerna till din arbetsresa. Polisen övervakar begränsningen och frågar om orsakerna för resan. Mer information om begränsningen hittar du på polisens webbplats. Nedan finns en länk till statsrådet webbplats där du hittar beslutet samt ytterligare anvisningar: https://valtioneuvosto.fi/sv/forstasidan Publicerad 1.4.2020

FRILANSAR, FÖRETAGARE, OFFENTLIGT STÖD

Anvisningar för frilansar: hur ansöker jag om sjukdagpenning? Vad gör jag om ett jobb inhiberas? 

Här hittar du anvisningar för frilansar under coronaepidemin: https://journalistiliitto.fi/sv/anvisningar-till-frilansar-pa-grund-av-coronaepidemin/ På den finska informationssidan finns nu också Finlands frilansjournalisters tips till frilansar (26 mars 2020). Publicerad 15 mars 2020, sidan uppdateras.

Regeringens åtgärder för att stödja företagare och frilansar

Företagare och frilansar, vars verksamhetsförutsättningar försvunnit på grund av coronaepidemin har nu rätt till arbetslöshetsförmåner. Förmånen kan fås genom en ansökan till TE-byrån. Du behöver inte avsluta din företagsverksamhet för att få arbetslöshetsförmånen. Regeringens pressmeddelande 20 mars 2020. Och på finska, mer omfattande: https://valtioneuvosto.fi/artikkeli/-/asset_publisher/10616/hallitus-esittaa-laajoja-taloustoimia-koronavirusepidemian-haittojen-minimoimiseksi

Arbets- och näringsministeriets fråga-svar-sida om stöd på grund av coronaepidemin (på finska)

https://tem.fi/koronavirus/toimintaohjeita-yrityksille

Arbets- och näringsministeriet 31.3.2020: 2 000 euro i verksamhetsstöd till ensamföretagare i coronavirusläget – ansökningstiden börjar så snart som möjligt

Ensamföretagare kan ansöka om stöd hos kommunerna på grund av coronavirusläget. Ansökan görs i den kommun där företaget är beläget. Stödet är 2 000 euro. Stödet beviljas för att täcka ensamföretagarens kostnader för att bedriva verksamhet. Ansökningstiden öppnar så fort som möjligt: https://tem.fi/sv/artikel/-/asset_publisher/yksinyrittajille-2000-euron-toimintatuki-koronavirustilanteessa-haku-avautuu-mahdollisimman-pian Helsingfors stad öppnade ansökan för ensamföretagare den 20 april: "Helsingfors stad öppnar ansökningen om verksamhetsstöd för ensamföretagare för ekonomiska förluster orsakade av coronaepidemin. Helsingfors beviljar ett engångsstöd på 2000 euro för ensamföretagares verksamhet för perioden  16.3–31.8.2020. Verksamhetsunderstödet finansieras av arbets- och näringsministeriet. Man kan även ansöka om stödet retroaktivt. Läs mer: https://www.hel.fi/uutiset/sv/kaupunginkanslia/ansokan-om-verksamhetsstod-for-ensamforetagare-i-helsingfors-under-coronakrisen-oppnad

REGERINGENS BESLUT: NYTT KOSTNADSSTÖD PÅ GRUND AV KORONAEPIDEMIN 14 MAJ 2020

Vid förhandlingarna den 13 maj 2020 fattade regeringen beslut om ett nytt kostnadsstöd som ska beviljas företag oberoende av branschen. Stödet är avsett för de företag vars omsättning har minskat avsevärt på grund av coronaviruset och som har kostnader som är svåra att justera. Stödet riktas till de företag och branscher som har drabbats hårdast av coronaepidemin:  https://valtioneuvosto.fi/artikkeli/-/asset_publisher/1410877/hallitus-linjasi-yrityksille-uusi-kustannustuki-koronaviruksen-vuoksi?_101_INSTANCE_LZ3RQQ4vvWXR_languageId=sv_SE.

ANSÖKAN FÖR CORONASTÖD TILL KULTUR OCH KONST ÖPPNAR 1 MAJ 2020

Undervisnings - och kulturministeriet beviljar extra understöd till aktörer inom kultur och konst för att klara av coronakrisen. Finansiering riktas bl.a. till nationella konstinstitutioner, sammanslutningar och yrkespersoner inom kultursektorn, museer , orkestrar och teatrar som får statsandel samt aktörer inom filmbranschen. Läs mer https://minedu.fi/artikkeli/-/asset_publisher/kulttuurin-ja-taiteen-toimijoille-suunnatut-korona-avustusten-haut-avautuvat?_101_INSTANCE_vnXMrwrx9pG9_languageId=sv_SE.

Stipendier och bidrag:

De stora finländska fonderna och stiftelserna, undervisnings- och kulturministeriet (UKM) och Centret för konstfrämjande (Taike) ger snabb krishjälp till de professionella konst- och kulturutövare som råkat illa ut på grund av coronaepidemin. Stödpaketet på totalt cirka 1,5 miljoner euro delas ut under april via Taike. https://www.taike.fi/sv/nyhet/-/news/1307164 Svenska kulturfonden och föreningen Konstsamfundet planerar en tillfällig bidragsform för konstnärer, kulturarbetare och arbetsgrupper som påverkas stort av coronakrisen. Bidragsformen heter Kultur under tiden. Kulturfonden och Konstsamfundet drar inom kort upp noggrannare riktlinjer för bidraget. Mera information publiceras efter hand på www.kulturfonden.fi och konstsamfundet.fi: www.konstsamfundet.fi.https://www.kulturfonden.fi/2020/03/17/kultur-under-tiden-nytt-bidrag/ Stiftelsen Otavan Kirjasäätiö beviljar stöd för den finländska litteraturbranschen. Ansökningstid: 6 april – 3 maj:  https://otavankirjasaatio.fi/ajankohtaista/otavan-kirjasaatio-kaynnistaa-ylimaaraisen-apurahahaun/ Unesco har lanserat Call for the Global Media Defence Fund. I den första omgången beviljas 500 000 dollar särskilt åt non-profit aktörer, mediesammanslutningar, människorättsaktörer, akademiska sammanslutningar och åt nätverk för grävande journalister. Deadline för ansökningar 10 maj 2020: https://en.unesco.org/news/unesco-launches-first-call-global-media-defence-fund Helsingin sanomats stiftelse, HS-säätiö: Ansökningstiden för stipendier hösten 2020 tar slut 1 juni 2020. Stiftelsen hoppas särskilt på ansökningar som berör bevakningen av coronaepidemin:  https://www.hssaatio.fi/media-ja-koronakriisi/ European Journalism Centre EJC startar tillsammans med Facebook en sorts coronafond, vilken är till för journalister och nyhetsorganisationer som jobbar lokalt och regionalt. Fondens kapital är 3 miljoner dollar (cirka 2,7 miljoner euro) och fonden beviljar stipendier på 5 000 – 50 000 dollar. Ansökan inleds 16 april 2020. https://europeanjournalism.fund/  

VISSTIDSANSTÄLLDA, PRAKTIKANTER OCH STUDERANDE

Coronaepidemin påverkar mediehusen starkt. På en separat sida har vi samlat några vanliga frågor och svar som berör visstidsanställda, praktikanter och studerande. Sidan är sammanställd av  Journalistförbundets intressebevakningsenhet. Där finns bland annat svar på frågor om ett sommarjobb kan inhiberas med hänvisning till coronaläget, om visstidsanställda får permitteras, om man kan avstå från sommarvikariatet på grund av coronaepidemin och hur man ska göra ifall man är tveksamt till ett arbetsuppdrag på grund av coronaläget. Läs mer: https://journalistiliitto.fi/sv/fragor-och-svar-visstidsanstallda-praktikanter-och-studerande/ Publicerad 9 april 2020.

AV-BRANSCHEN

Anvisningar för audiovisuella produktioner för att undvika spridning av viruset

Journalistförbundet, APFI som bevakar audiovisuella innehållsproducenters intressen, Skådespelarförbundet, Teme,  Fackförbundet för teater och media och Finlands filmstiftelse har tillsammans gett instruktioner för hur man kan undvika att sprida coronaviruset i filmproduktioner. Instruktionerna uppdaterades 26 mars. https://journalistiliitto.fi/fi/tuotantoyhtioille-uudet-ohjeet-koronaepidemian-varalle/ (på finska) Publicerad 19 mars 2020, redigerad 27 mars 2020, tillagt info om nya instruktioner samt länken uppdaterad.

JOURNALISTFÖRBUNDETS VERKSAMHET 

Journalistförbundet jobbar på distans

Journalistförbundets personal jobbar på distans åtminstone till den 31 maj 2020. Bland annat styrelsens och de olika utskottens möten hålls tillsvidare som webbmöten. Journalistförbundets kontaktuppgifter hittar du här: https://journalistiliitto.fi/sv/kontakta-oss/

Journalistförbundets corona-åtgärder: många evenemang flyttas

Journalistförbundets styrelse har  fattat beslut om åtgärder för att försöka hindra att coronaviruset sprids under Journalistförbundets evenemang. https://journalistiliitto.fi/sv/journalistforbundets-atgarder-angaende-corona-fullmaktigemotet-och-andra-evenemang-skjuts-upp/ Publicerad 12 mars 2020

Fullmäktiges vårmöte flyttas till hösten

Journalistförbundets fullmäktige skulle enligt planerna mötas i maj. Mötet är flyttat till slutet av september. Journalistförbundets fullmäktige möts i Helsingfors måndagen 28 och tisdagen 29 september. https://journalistiliitto.fi/sv/fullmaktigemotet-ordnas-i-september/ Publicerad 13 mars 2020 

JOURNALISTFÖRBUNDETS STÄLLNINGSTAGANDEN

Journalistförbundet och Medieförbundet eniga: Lönestöd bästa sättet att trygga informationsförmedlingen under krisen Journalistförbundet som representerar branschens arbetstagare och Medieförbundet som representerar arbetsgivarna har hittat en gemensam linje i hur man på bästa sätt borde trygga informationsförmedlingen under coronakrisen. Förbundet har i en gemensam vädjan till regeringen bett om snabba beslut för att stödja medier som påverkats negativt av den pågående krisen. Läs mer https://journalistiliitto.fi/sv/journalistforbundet-och-medieforbundet-eniga-lonestod-basta-sattet-att-trygga-informationsformedlingen-under-krisen/. Publicerad 20 maj 2020.

Journalistförbundet: Ministeriets utredning startskottet för permanent mediestöd i Finland

Kommunikationsministeriet publicerade i dag 28 april en utredning över hur finländska medier kunde stödjas. På basen av utredningen utreder ministeriet bland annat ett snabbt coronakrisstöd samt ett permanent mediestöd. Läs Journalistförbundets kommentar: https://journalistiliitto.fi/sv/journalistforbundet-ministeriets-utredning-startskottet-for-permanent-mediestod-i-finland/ Publicerad 28 april 2020.  

Journalistförbundet: Först coronastöd åt företag i kris – sedan bestående mediestöd

Journalistförbundet föreslår i ett ställningstagande att staten i första hand stödjer medieföretag som hamnat i akut kris på grund av coronaepidemin. Nästa steg är att stödja nyhets- och innehållsproduktion på lång sikt. Läs mer: https://journalistiliitto.fi/sv/journalistforbundet-forst-coronastod-at-foretag-i-kris-sedan-bestaende-mediestod/ Publicerad 24 april 2020. Journalistförbundet: Stöd medierna – trygga medborgarnas rätt till information Journalistförbundet kräver snabba beslut om stöd till medierna i Finland. Sverige och Danmark stödjer medierna med tiotals miljoner euro under coronakrisen.Stöden ska säkra mediernas verksamhetsförutsättningar och medborgarnas möjlighet att få tillförlitlig information i en situation där mediernas annonsintäkter rasat. Läs mer: https://journalistiliitto.fi/sv/journalistforbundet-stod-medierna-trygga-medborgarnas-ratt-till-information/ Publicerad 8 april 2020. Coronaepidemin lyfter fram behovet av att trygga egenanställdas villkor genom lagstiftning Gruppen ITSET som representerar egenanställda kräver att skyddet för dem som jobbar som om de vore anställda utvidgas. I Finland har den dramatiska minskningen av arbete under den pågående krisen slagit särskilt hårt mot service- och kulturbranschen där många är egenanställda. Läs mer: https://journalistiliitto.fi/sv/coronaepidemin-lyfter-fram-behovet-av-att-trygga-egenanstalldas-villkor-genom-lagstiftning/ Publicerad 7 april 2020 Journalistförbundet fördömer: Företaget Punamusta permitterar personalen och delar ut rekordvinst åt sina ägare Företaget Punamusta Media Oyj, som ger ut tidningen Karjalainen och sju andra tidningar, delar i år ut en rekordvinst åt sina aktieägare. Samtidigt inleds samarbetsförhandlingar – de 650 anställda riskerar att permitteras i 90 dagar. "Beslutet är ansvarslöst. Det är också fräckt med tanke på de anställda som hotas av permittering", säger Journalistförbundets ordförande Hanne Aho. Läs mer: https://journalistiliitto.fi/sv/journalistforbundet-fordomer-foretaget-punamusta-permitterar-personalen-och-delar-ut-rekordvinst-at-sina-agare/ Publicerad 29 mars 2020 Journalistförbundet vädjar till medieföretagen att dessa ska bära sitt ansvar under den exceptionella coronavirusepidemin. Journalistförbundet vädjar till medieföretagen att dessa ska bära sitt ansvar under den exceptionella coronavirusepidemin. För tillfället är finländarnas behov av information enormt. https://journalistiliitto.fi/sv/journalistforbundet-vadjar-till-medieforetagen-bar-ert-ansvar-i-denna-exceptionella-tid/ Publicerad 20 mars 2020 Journalistförbundet: Frilansarnas utkomst bör säkras Journalistförbundet kräver stödåtgärder för att säkra utkomsten för frilansjournalister, -fotografer, -grafiker och andra frilansande medieproffs. https://journalistiliitto.fi/sv/journalistforbundet-frilansarnas-utkomst-bor-sakras/ Publicerad 17 mars 2020   UPPDATERINGAR:
 • Uppdaterad 26 mars: Ny punkt – "Arbeta tryggt!"
 • Uppdaterad 26 mars: Ny punkt – "TE-byråns anvisningar"
 • Uppdaterad 26 mars: Ny info om Finlands frilansjournalisters tips till frilansar.
 • Uppdaterad 26 mars: Ny punkt – Konestiftelsens stipendier för hemmaresidens, under rubriken "Stipendier för frilansar"
 • Uppdaterad 26 mars: Ny info i punkten "Är du permitterad?" Tillagts information om ändringarna i arbetslagstiftningen.
 • Uppdaterad 27 mars: Ny länk i punkten AV-branschen. Instruktionerna för att arbeta tryggt i av-branschen harv uppdaterats
 • Uppdaterad 1 april: Ny punkt – Tillåtet att resa till och från Nyland på grund av arbete
 • Uppdaterad 1 april: Ny punkt – Länkar till social- och hälsovårdsministeriets och Internationella journalistförbundets (IFJ) råd om att arbeta tryggt. 
 • Uppdaterad 1 april: Ny punkt – Journalistförbundet fördömer: Företaget PunaMusta Media Oyj permitterar personalen och delar ut rekordvinst åt sina ägare (ställningstagande från 29.3)
 • Uppdaterad 5 april: Ny punkt – Journalistförbundet jobbar på distans
 • Uppdaterad 5 april: Ny punkt – nya stipendier att söka: Otavan kirjasäätiö, Unesco och HS Säätiö.
 • Uppdaterad 5 april: Ny punkt – Arbete- och näringsministeriets pressmeddelande om stöd för ensamföretagare
 • Uppdaterad 5 april: Ny länk – Arbete- och näringsministeriets fråga-svar-sida om stöd under coronaepidemin.
 • Uppdaterad 7 april: Ny punkt – Ställningstagande: Coronaepidemin lyfter fram behovet av att trygga egenanställdas villkor genom lagstiftning
 • Uppdaterad 8 april: Ny punkt – Ställningstagande: Journalistförbundet: Stöd medierna – trygga medborgarnas rätt till information
 • 9 april 2020: Ny punkt om visstidsanställda, praktikanter och studerande.
 • 16 april 2020, Ny punkt om stipendium från European Journalism Centre, EJC 
 • 28 april, Ny punkt – Jokes utlyser vårens stipendier.
 • 28 april,  Ny punkt – Information om Helsingfors stads stöd.

Endast ett mediehus svarade på Journalistförbundets inbjudan

Journalistförbundet skickade tidigare i våras en öppen inbjudan till 50 medieföretag och beslutsfattare inom branschen för att diskutera självanställdas arvoden och arbetsvillkor. Endast Kansan Uutiset svarade på inbjudan.

Löneförhöjningar för MTV-anställda

Kollektivavtalet för anställda vid MTV ger företagets journalister löneförhöjningar från och med första maj.

Journalistförbundet gratulerar 100-åriga Journalisten

Journalistförbundet gratulerar tidningen Journalisten som fyller 100 år fredagen 26 april. Förbundet gratulerar också tidningens proffsiga medarbetare.