Senaste nytt

Bild: Vad ska du göra om du blir permitterad eller om dina uppdrag inhiberas? Lehtikuva/Jussi Nukari

Medlemsinfo: samlad information om coronaepidemins inverkan

På den här sidan har vi samlat viktig information om coronaepidemins inverkan – för Journalistförbundets medlemmar. På sidan samlar vi Journalistförbundets nyheter, ställningstaganden och länkar till annan information.

Sidan uppdateras kontinuerligt.

 • Sidan publicerad 23 mars 2020 kl. 13.00.
 • Uppdaterad 26 mars: Ny punkt – “Arbeta tryggt!”
 • Uppdaterad 26 mars: Ny punkt – “TE-byråns anvisningar”
 • Uppdaterad 26 mars: Ny info om Finlands frilansjournalisters tips till frilansar.
 • Uppdaterad 26 mars: Ny punkt – Konestiftelsens stipendier för hemmaresidens, under rubriken “Stipendier för frilansar”
 • Uppdaterad 26 mars: Ny info i punkten “Är du permitterad?” Tillagts information om ändringarna i arbetslagstiftningen.
 • Uppdaterad 27 mars: Ny länk i punkten AV-branschen. Instruktionerna för att arbeta tryggt i av-branschen harv uppdaterats
 • Uppdaterad 1 april: Ny punkt – Tillåtet att resa till och från Nyland på grund av arbete
 • Uppdaterad 1 april: Ny punkt – Länkar till social- och hälsovårdsministeriets och Internationella journalistförbundets (IFJ) råd om att arbeta tryggt. 
 • Uppdaterad 1 april: Ny punkt – Journalistförbundet fördömer: Företaget PunaMusta Media Oyj permitterar personalen och delar ut rekordvinst åt sina ägare (ställningstagande från 29.3)
 • Uppdaterad 5 april: Ny punkt – Journalistförbundet jobbar på distans
 • Uppdaterad 5 april: Ny punkt – nya stipendier att söka: Otavan kirjasäätiö, Unesco och HS Säätiö.
 • Uppdaterad 5 april: Ny punkt – Arbete- och näringsministeriets pressmeddelande om stöd för ensamföretagare
 • Uppdaterad 5 april: Ny länk – Arbete- och näringsministeriets fråga-svar-sida om stöd under coronaepidemin.

ALLMÄNT

Arbeta tryggt!

Journalistförbundet uppmanar alla medlemmar att värna om arbetarskyddet under coronaepidemin. Det är viktigt att skydda sig själv, sina nära, arbetsgemenskapen och dem man intervjuar och filmar från smittan. Kom ihåg att hålla säkerhetsavstånd både på redaktionen och då du är ute på ett arbetsuppdrag!

Institutet för hälsa och välfärd har aktuell information om virusläget och om hur man kan skydda sig.

Social- och hälsovårdsministeriet har samlat anvisningar för anställda vilka är utsatta för coronaviruset. Till anvisningarna.

IFJ (International Federation of Journalists) har publicerat säkerhetsanvisningar för dem som jobbar i mediebranschen: IFJ Coronavirus safety advisory (på engelska).

Comittee to Protect Journalists (CPJ) anvisningar (på engelska): https://cpj.org/2020/02/cpj-safety-advisory-covering-the-coronavirus-outbr.php

International News Safety Institute: Reporting from contamined environments (på engelska).

Acos-alliance, säkerhetsanvisningar för frilansar (på engelska): https://www.acosalliance.org/the-principles

Publicerad 26 mars 2020, uppdaterad 1 april

Är du permitterad. Gör så här!

Vad innebär en permittering och vad ska du göra om din arbetsgivare meddelar om permitteringar? Den 26 mars har sidan kompletterats med information om de tillfälliga ändringarna i arbetslagstiftningen och i kollektivavtalen för pressen och förlagsredaktörerna.
https://journalistiliitto.fi/sv/ar-du-permitterad-gor-sa-har/

Publicerad 19 mars 2020

TE-BYRÅNS ANVISNINGAR

TE-byråerna har samlat information om hur man ska gå till väga då man har ärende hos dem. Det finns också anvisningar om arbetslöshetsskyddet. Anvisningar på svenska. Anvisningar på finska.

Publicerad 26 mars 2020

Anvisningar från försäkringsbolaget Turva, om corona och om medlemsförsäkringen

Journalistförbundets medlemmar har en medlemsförsäkring i försäkringsbolaget Turva. På Turvas webbplats hittar du grundläggande information om coronaviruset, om resenärsförsäkringen och om att resa.

https://journalistiliitto.fi/sv/forsakringsbolaget-turvas-anvisningar-med-anledning-av-coronaviruset/

Publicerad 16.3.2020

Tillåtet att resa till och från Nyland på grund av arbete

Beslutet om begränsa rörelsefriheten mellan Nyland och de övriga landskapen tillåter avvikelser från begränsningen, “för att utöva arbete eller näringsverksamhet”. Ifall du är på ett arbetsuppdrag lönar det sig därför att ha presskortet och eventuella andra dokument till hands, vilka kan bekräfta orsakerna till din arbetsresa. Polisen övervakar begränsningen och frågar om orsakerna för resan. Mer information om begränsningen hittar du på polisens webbplats.

Nedan finns en länk till statsrådet webbplats där du hittar beslutet samt ytterligare anvisningar: https://valtioneuvosto.fi/sv/forstasidan

Publicerad 1.4.2020

FRILANS

Anvisningar för frilansar: hur ansöker jag om sjukdagpenning? Vad gör jag om ett jobb inhiberas? 

Här hittar du anvisningar för frilansar under coronaepidemin:

https://journalistiliitto.fi/sv/anvisningar-till-frilansar-pa-grund-av-coronaepidemin/

På den finska informationssidan finns nu också Finlands frilansjournalisters tips till frilansar (26 mars 2020).

Publicerad 15 mars 2020, sidan uppdateras.

Regeringens åtgärder för att stödja företagare och frilansar

Företagare och frilansar, vars verksamhetsförutsättningar försvunnit på grund av coronaepidemin har nu rätt till arbetslöshetsförmåner. Förmånen kan fås genom en ansökan till TE-byrån. Du behöver inte avsluta din företagsverksamhet för att få arbetslöshetsförmånen. Regeringens pressmeddelande 20 mars 2020. Och på finska, mer omfattande: https://valtioneuvosto.fi/artikkeli/-/asset_publisher/10616/hallitus-esittaa-laajoja-taloustoimia-koronavirusepidemian-haittojen-minimoimiseksi

Arbets- och näringsministeriets fråga-svar-sida om stöd på grund av coronaepidemin (på finska)

https://tem.fi/koronavirus/toimintaohjeita-yrityksille

Arbets- och näringsministeriet 31.3.2020: 2 000 euro i verksamhetsstöd till ensamföretagare i coronavirusläget – ansökningstiden börjar så snart som möjligt

Ensamföretagare kan ansöka om stöd hos kommunerna på grund av coronavirusläget. Ansökan görs i den kommun där företaget är beläget. Stödet är 2 000 euro. Stödet beviljas för att täcka ensamföretagarens kostnader för att bedriva verksamhet. Ansökningstiden öppnar så fort som möjligt: https://tem.fi/sv/artikel/-/asset_publisher/yksinyrittajille-2000-euron-toimintatuki-koronavirustilanteessa-haku-avautuu-mahdollisimman-pian

Stipendier för frilansar

De stora finländska fonderna och stiftelserna, undervisnings- och kulturministeriet (UKM) och Centret för konstfrämjande (Taike) ger snabb krishjälp till de professionella konst- och kulturutövare som råkat illa ut på grund av coronaepidemin. Stödpaketet på totalt cirka 1,5 miljoner euro delas ut under april via Taike.

https://www.taike.fi/sv/nyhet/-/news/1307164

Svenska kulturfonden och föreningen Konstsamfundet planerar en tillfällig bidragsform för konstnärer, kulturarbetare och arbetsgrupper som påverkas stort av coronakrisen. Bidragsformen heter Kultur under tiden. Kulturfonden och Konstsamfundet drar inom kort upp noggrannare riktlinjer för bidraget. Mera information publiceras efter hand på www.kulturfonden.fi och konstsamfundet.fi: www.konstsamfundet.fi.https://www.kulturfonden.fi/2020/03/17/kultur-under-tiden-nytt-bidrag/

Konestiftelsen har utlyst stipendier för tre månader långa hemmaresidens. Stipendiet är 2400–2500 euro per månad och innehåller också en webbplattform där stipendiemottagarna kan dela sina idéer. Stipendium kan sökas bland annat av dem som arbetar med film, litteratur, mediekonst och konstkritik. Ansökningstid 27 mars – 5 april 2020. https://koneensaatio.fi/koneen-saation-avaa-taiteen-alojen-toimijoille-pikahaun-kotiresidenssiin/

Stiftelsen Otavan Kirjasäätiö beviljar stöd för den finländska litteraturbranschen. Ansökningstid: 6 april – 3 maj:  https://otavankirjasaatio.fi/ajankohtaista/otavan-kirjasaatio-kaynnistaa-ylimaaraisen-apurahahaun/

Unesco har lanserat Call for the Global Media Defence Fund. I den första omgången beviljas 500 000 dollar särskilt åt non-profit aktörer, mediesammanslutningar, människorättsaktörer, akademiska sammanslutningar och åt nätverk för grävande journalister. Deadline för ansökningar 10 maj 2020: https://en.unesco.org/news/unesco-launches-first-call-global-media-defence-fund

Helsingin sanomats stiftelse, HS-säätiö: Ansökningstiden för stipendier hösten 2020 tar slut 1 juni 2020. Stiftelsen hoppas särskilt på ansökningar som berör bevakningen av coronaepidemin:  https://www.hssaatio.fi/media-ja-koronakriisi/

AV-BRANSCHEN

Anvisningar för audiovisuella produktioner för att undvika spridning av viruset

Journalistförbundet, APFI som bevakar audiovisuella innehållsproducenters intressen, Skådespelarförbundet, Teme,  Fackförbundet för teater och media och Finlands filmstiftelse har tillsammans gett instruktioner för hur man kan undvika att sprida coronaviruset i filmproduktioner. Instruktionerna uppdaterades 26 mars. https://journalistiliitto.fi/fi/tuotantoyhtioille-uudet-ohjeet-koronaepidemian-varalle/ (på finska)
Publicerad 19 mars 2020, redigerad 27 mars 2020, tillagt info om nya instruktioner samt länken uppdaterad.

JOURNALISTFÖRBUNDETS VERKSAMHET 

Journalistförbundet jobbar på distans

Journalistförbundets personal jobbar på distans åtminstone till den 31 maj 2020. Bland annat styrelsens och de olika utskottens möten hålls tillsvidare som webbmöten. Journalistförbundets kontaktuppgifter hittar du här: https://journalistiliitto.fi/sv/kontakta-oss/

Journalistförbundets corona-åtgärder: många evenemang flyttas

Journalistförbundets styrelse har  fattat beslut om åtgärder för att försöka hindra att coronaviruset sprids under Journalistförbundets evenemang.

https://journalistiliitto.fi/sv/journalistforbundets-atgarder-angaende-corona-fullmaktigemotet-och-andra-evenemang-skjuts-upp/

Publicerad 12 mars 2020

Fullmäktiges vårmöte flyttas till hösten

Journalistförbundets fullmäktige skulle enligt planerna mötas i maj. Mötet är flyttat till slutet av september. Journalistförbundets fullmäktige möts i Helsingfors måndagen 28 och tisdagen 29 september.

https://journalistiliitto.fi/sv/fullmaktigemotet-ordnas-i-september/

Publicerad 13 mars 2020 

JOURNALISTFÖRBUNDETS STÄLLNINGSTAGANDEN

Journalistförbundet fördömer: Företaget Punamusta permitterar personalen och delar ut rekordvinst åt sina ägare

Företaget Punamusta Media Oyj, som ger ut tidningen Karjalainen och sju andra tidningar, delar i år ut en rekordvinst åt sina aktieägare. Samtidigt inleds samarbetsförhandlingar – de 650 anställda riskerar att permitteras i 90 dagar.

“Beslutet är ansvarslöst. Det är också fräckt med tanke på de anställda som hotas av permittering”, säger Journalistförbundets ordförande Hanne Aho.

Läs mer: https://journalistiliitto.fi/sv/journalistforbundet-fordomer-foretaget-punamusta-permitterar-personalen-och-delar-ut-rekordvinst-at-sina-agare/

Publicerad 29 mars 2020

Journalistförbundet vädjar till medieföretagen att dessa ska bära sitt ansvar under den exceptionella coronavirusepidemin.

Journalistförbundet vädjar till medieföretagen att dessa ska bära sitt ansvar under den exceptionella coronavirusepidemin. För tillfället är finländarnas behov av information enormt.
https://journalistiliitto.fi/sv/journalistforbundet-vadjar-till-medieforetagen-bar-ert-ansvar-i-denna-exceptionella-tid/
Publicerad 20 mars 2020

Journalistförbundet: Frilansarnas utkomst bör säkras

Journalistförbundet kräver stödåtgärder för att säkra utkomsten för frilansjournalister, -fotografer, -grafiker och andra frilansande medieproffs.

https://journalistiliitto.fi/sv/journalistforbundet-frilansarnas-utkomst-bor-sakras/
Publicerad 17 mars 2020