Kansainvälinen toiminta

Journalistien edunvalvonta on kansainvälistä. Journalistiliitto vaikuttaa media-alan työehtoihin ja puolustaa sananvapautta myös Euroopassa ja maailmalla.

Journalismi ei tunne kansallisia rajoja. Aiheet, kaikki olennaiset juttutyypit ja ammatilliset trendit ovat kansainvälisiä. Viimeistään internet on mullistanut journalismin, paikallinen on yhtäkkiä globaalia – ja päinvastoin. Median omistus on kansainvälistynyt, lainsäädäntö kansainvälistyy. Mediatalouden dramaattinen rakennemuutos eri puolilla maailmaa ja erityisesti Euroopassa asettaa suuria haasteita kaikille journalismin ja median alalla työskenteleville. Siksi myös Journalistiliitto on kansainvälinen järjestö. Liiton kansainvälistä toimintaa koordinoi kansainvälinen valiokunta ja toimistossa siitä vastaa kansainvälisten asioiden asiantuntija Salla Nazarenko.

EDUNVALVONTAA EUROOPASSA – EFJ

Liiton EU-tason edunvalvonta tapahtuu Euroopan Journalistiliiton (EFJ) toiminnassa. EFJ koordinoi yhteistä toimintaa mm. tekijänoikeuksien, lähdesuojan ja ay-oikeuksien puolesta ja järjestää mm. freelance-toimittajien eurooppalaista yhteistyötä. EFJ on merkittävä edunvalvontajärjestö myös Euroopan unionin ja Euroopan neuvoston suutaan. Sananvapausasiat ja journalistien turvallisuus ovat nousseet viime vuosina voimakkaasti myös EFJ:n agendalle.

POHJOISMAINEN YHTEISTYÖ – NJF

Pohjoismaiset journalistiliitot ovat arkisissa edunvalvonta-asioissa keskenään tiiviisti yhteistyössä myös Pohjoismaiden Journalistiliitossa (NJF). NJF myös koordinoi yhteistä pohjoismaista toimintaa EFJ:n ja IFJ:n eri elimissä. Muut NJF:n jäsenliitot ovat Ruotsin Svenska Journalistförbundet, Norjan Norsk Journalistlag, Tanskan Dansk Journalistforbund, Islannin Blaðamannafélag Íslands ja Färsaarten. NJF:n puheenjohtajuus kiertää 2 vuoden rotaatiolla jäsenliittojen kesken.

POHJOISMAINEN FREELANCE-YHTEISTYÖ

Pohjoismaisen freelancereiden yhteistyön perusta on Pohjoismainen freelance-komitea, joka välittää tietoa freelancereiden edunvalvonta-asioista. Pohjoismaiset freelanceyhdistykset ovat ylläpitäneet yhteistyötä komitean kautta vuodesta 2016. Joka vuosi kaikkien freelanceryhdistyksien hallitukset tapaavat myös Top Meeting -kokouksessa. Maat järjestävät kokouksen vuorotellen. Freelanceyhdistykset järjestävät vuorotellen myös freelanceseminaarin tai -tapahtuman Top Meetingin yhteydessä.

Pohjoismainen freelance-komitea koostuu viidestä jäsenestä, jotka edustavat kutakin pohjoismaista freeyhdistystä Tanskan, Ruotsin, Norjan ja Suomen journalistiliitoista; muissa Pohjoismaissa on yksi freeyhdistys ja Suomessa kaksi. Ryhmän jäsenet voivat olla joko freelance-järjestön hallituksen jäseniä tai yhdistyksien työntekijöitä. Komitean tarkoitus on edistää free-edunvalvontaa ja jakaa tietoa yli rajojen.

TURVALLISUUTTA – INSI & ACOS

Journalistin ammatista on tullut maailmalla yhä vaarallisempi. International News Safety Institute (INSI) seuraa journalistien turvallisuuteen liittyviä kysymyksiä ja järjestää turvakoulutusta vaarallisilla alueilla työskenteleville. Suomen Journalistiliitto on INSI:n perustajajäsen. Vuonna 2016 Journalistiliitto liittyi myös vasta perustettuun freelancereiden turvallisuusasioihin erikoistuvaan ACOS-allianssiin.

NAAPURIYHTEISTYÖTÄ

SJL tukee pohjoisen alueen kansainvälisen journalistiverkoston Barents Pressin toimintaa.  Liitto tukee jäsentensä toimintaa yhteistyöverkostossa mm. osallistumalla Suomen Barents Press -verkoston seminaarikustannuksiin ja BP:n journalististipendin rahoitukseen. Viron journalistiliiton, Eesti Ajakirjanike Liiton kanssa pyritään luomaan yhteistyötä edunvalvonnassa. Liiton asiantuntijat antavat tukeaan EAL:n pyrkiessä luomaan yhteyksiä ja parantamaan edunvalvontaansa. Yhteisenä tavoitteena on saada Viron suomalaisessa omistuksessa oleva media työehtosopimusten piiriin.

SOLIDAARISUUTTA – VIKES

Viestintä ja kehitys -säätiö eli Vikes on vuonna 2004 perustettu journalistien ja viestintäalan solidaarisuussäätiö, jonka tarkoituksena on edistää sananvapautta sekä median moniarvoisuutta demokratian ja yhteiskunnallisen kehityksen perustana. Vikesin taustalla on 27 journalistien ja media-alan yhdistystä, joista Journalistiliitto on suurin. Vikes tukee toimittajien ammattitaitoa, turvallisuutta ja oikeuksia Itä-Afrikassa, Myanmarissa, Nepalissa ja Keski-Amerikassa. Säätiön kehitysyhteistyöhankkeissa hyödynnetään suomalaisten journalistien asiantuntemusta ja vertaisoppimista. Vikes lisää suomalaisten tietoisuutta sananvapauskysymyksistä ja kestävästä kehityksestä globaalikasvatuksen ja viestinnän keinoin sekä kouluttamalla toimittajia ja media-alan opiskelijoita. Säätiön toimisto sijaitsee Journalistiliiton toimiston yhteydessä Hakaniemessä.

Keräystili:
Danske Bank: FI27 8000 1471 3503 07
BIC(SWIFT): DABAFIHH.

Poliisihallituksen myöntämä keräyslupa RA/2022/39 voimassa toistaiseksi Suomessa, Ahvenanmaata lukuun ottamatta.

Vikes on myös Facebookissa, Twitterissä ja Instagramissa.