Käytämme evästeitä sivujen teknisen toiminnan varmistamiseksi ja sivujen kävijämäärätietojen seuraamiseen. Emme kerää tietoja yksittäisistä kävijöistä.

Katso tietosuojaselosteemme

Uusimmat

SJL valmistelee kilpailukykysopimuksen soveltamista

Journalistiliitto neuvottelee tänä keväänä kilpailukykysopimuksen soveltamisesta omiin tesseihinsä. Edunvalvontajohtaja Petri Savolaisen mukaan näyttää siltä, että liiton useimmat sopimusalat ovat mukana kilpailukykysopimuksessa.

Suomen Journalistiliitto on aloittanut valmistelut kilpailukykysopimuksen soveltamisesta omiin työehtosopimuksiinsa.

 Edunvalvontajohtaja Petri Savolainen korostaa, että keskusjärjestöihin kuulumattoman Journalistiliiton kädet eivät ole samalla tavalla sidotut kuin keskusjärjestöihin kuuluvien liittojen.

”Perinteisesti osa tes-sopimusaloistamme on lähtenyt mukaan vastaaviin keskitettyihin ratkaisuihin, osa taas ei”, Savolainen sanoo.

Työmarkkinoiden keskusjärjestöjen kilpailukykysopimuksessa mukana oleminen tarkoittaisi, että syksyllä 2016 muuten päättyviä työehtosopimuksia jatkettaisiin vuodella. Esimerkiksi lehdistön ja Ylen jatketut sopimukset päättyisivät 30.11.2017. Sopimuskausi mentäisiin ilman palkankorotuksia tai muita muutoksia, jotka lisäisivät työnantajien kustannuksia.

”Sopimuksen keskeisimmät kohdat koskevat työajan pidentämistä ja paikallista sopimista”, Savolainen kiteyttää.

Kilpailukykysopimuksen mukaan työaika pitenee keskimäärin 24 tunnilla vuodessa. Tämä tarkoittaisi kuuden minuutin pidennystä päivittäiseen työaikaan. Kullakin tes-sopimusalalla neuvotellaan erikseen siitä, miten työajan pidentäminen toteutetaan.

Paikalliseen sopimiseen sisältyy muun muassa niin sanottu selviytymislauseke työnantajan taloudellisten vaikeuksien varalle sekä luottamusmiehen asemaa parantavia määräyksiä.

Mukana luultavasti useimmat tessit

Kustannustoimittajien neuvottelut alkavat 15.4. Lehdistön tessistä neuvottelevien liittojen työehtovaliokunnat tapaavat 12.4., ja varsinaiset neuvottelut aloitettaneen pian sen jälkeen. Muiden Journalistiliiton sopimusalojen neuvotteluaikataulu selviää lähiaikoina.

Edunvalvontajohtaja Savolaisen mukaan näyttää siltä, että Journalistiliiton yhdeksästä sopimusalasta useimmat ovat mukana kilpailukykysopimuksessa. Av-kääntäjät jäävät kuitenkin neuvottelukierroksen ulkopuolelle, sillä heidän tessinsä ulottuu jo valmiiksi vuoden 2017 loppuun.

Kilpailukykysopimuksessa sovittu määräaika alakohtaisten neuvottelutulosten valmistumiselle on 31. toukokuuta.

”Journalistiliiton valtuusto kokoontuu 26.–27.5. Tavoite on, että ainakin lehdistön sopimusratkaisu on silloin valtuuston käsiteltävänä”, Petri Savolainen sanoo.