Uutiset / 31.03.2016

SJL valmistelee kilpailukykysopimuksen soveltamista

Suomen Journalistiliitto on aloittanut valmistelut kilpailukykysopimuksen soveltamisesta omiin työehtosopimuksiinsa.

 Edunvalvontajohtaja Petri Savolainen korostaa, että keskusjärjestöihin kuulumattoman Journalistiliiton kädet eivät ole samalla tavalla sidotut kuin keskusjärjestöihin kuuluvien liittojen.

”Perinteisesti osa tes-sopimusaloistamme on lähtenyt mukaan vastaaviin keskitettyihin ratkaisuihin, osa taas ei”, Savolainen sanoo.

Työmarkkinoiden keskusjärjestöjen kilpailukykysopimuksessa mukana oleminen tarkoittaisi, että syksyllä 2016 muuten päättyviä työehtosopimuksia jatkettaisiin vuodella. Esimerkiksi lehdistön ja Ylen jatketut sopimukset päättyisivät 30.11.2017. Sopimuskausi mentäisiin ilman palkankorotuksia tai muita muutoksia, jotka lisäisivät työnantajien kustannuksia.

”Sopimuksen keskeisimmät kohdat koskevat työajan pidentämistä ja paikallista sopimista”, Savolainen kiteyttää.

Kilpailukykysopimuksen mukaan työaika pitenee keskimäärin 24 tunnilla vuodessa. Tämä tarkoittaisi kuuden minuutin pidennystä päivittäiseen työaikaan. Kullakin tes-sopimusalalla neuvotellaan erikseen siitä, miten työajan pidentäminen toteutetaan.

Paikalliseen sopimiseen sisältyy muun muassa niin sanottu selviytymislauseke työnantajan taloudellisten vaikeuksien varalle sekä luottamusmiehen asemaa parantavia määräyksiä.

Mukana luultavasti useimmat tessit

Kustannustoimittajien neuvottelut alkavat 15.4. Lehdistön tessistä neuvottelevien liittojen työehtovaliokunnat tapaavat 12.4., ja varsinaiset neuvottelut aloitettaneen pian sen jälkeen. Muiden Journalistiliiton sopimusalojen neuvotteluaikataulu selviää lähiaikoina.

Edunvalvontajohtaja Savolaisen mukaan näyttää siltä, että Journalistiliiton yhdeksästä sopimusalasta useimmat ovat mukana kilpailukykysopimuksessa. Av-kääntäjät jäävät kuitenkin neuvottelukierroksen ulkopuolelle, sillä heidän tessinsä ulottuu jo valmiiksi vuoden 2017 loppuun.

Kilpailukykysopimuksessa sovittu määräaika alakohtaisten neuvottelutulosten valmistumiselle on 31. toukokuuta.

”Journalistiliiton valtuusto kokoontuu 26.–27.5. Tavoite on, että ainakin lehdistön sopimusratkaisu on silloin valtuuston käsiteltävänä”, Petri Savolainen sanoo.


Katso myös

Kaikki uutiset

Suomalaisten luottamus uutisiin pysyy vakaana – ”Kärkisijasta on syytä olla kiitollinen”

Nyt julkaistujen kyselytulosten perusteella maksuttoman verkkouutistarjonnan seuraaminen ei näytä vähentävän verkkouutisista maksamista. Päinvastoin ne, jotka seuraavat esimerkiksi Yleisradion verkkouutisia, myös maksavat verkkouutisista muita todennäköisemmin.

Journalistiliitto palvelee myös läpi suven

Jäsenet voivat olla yhteydessä liittoon jäsenyyttä koskevissa asioissa sekä lakiasioissa.

Luova ala vaatii päättäjiä perumaan yksityisen kopioinnin hyvityksen tuhoisan leikkauksen

Älä anna kulttuurin kadota -kampanja vaatii päättäjiä säilyttämään oikeudenmukaisen yksityisen kopioinnin hyvityksen. Hallituksen kehysriihen päättämä leikkaus 11 miljoonasta 5,5 miljoonaan olisi luovan alan järjestöjen mukaan perusteeton ja tuhoisa kulttuuritarjonnalle ympäri Suomen. Journalistiliitto on mukana kampanjassa.