Journalistiliiton tilaisuudet ovat kaikille turvallisia

Jokaisella on oikeus osallistua tapahtumiimme ja toimintaamme ilman minkäänlaista häirintää tai syrjintää.

Olemme vastuussa omasta käytöksestämme

Luomme myönteistä ja kunnioittavaa ilmapiiriä. Jos saamme korjaavaa palautetta käytöksestämme, otamme sen vastaan avoimesti, pyydämme anteeksi ja muutamme tarvittaessa toimintaamme.

Kunnioitamme kaikkia

Kohtaamme kaikki ihmiset ennakkoluulottomasti. Emme oleta, vaan annamme jokaisen tapaamamme ihmisen itse määritellä itsensä.

Vältämme kommentoimasta kenenkään ulkoisia ominaisuuksia, sukupuolta, seksuaalisuutta, kansallisuutta, etnisyyttä, uskontoa, arvoja, taustaa, toimintakykyä tai terveyttä.

Kunnioitamme toisten mielipiteitä, uskomuksia, kokemuksia ja eriäviä näkökantoja

Emme pilkkaa, ivaa, halvenna, vitsaile ilkeästi tai nolaa ketään puheillamme, käytöksellämme tai teoillamme.

Annamme tilaa

Kunnioitamme kaikkien henkilökohtaista tilaa ja itsemääräämisoikeutta. Annamme kaikille mahdollisuuden osallistua keskusteluun, annamme kaikille puheenvuoron.

Puutumme

Turvallinen tila syntyy, kun kaikki sitoutuvat sen luomiseen. Emme hyväksy hiljaisesti häirintää, jos koemme sitä itse tai näemme sen kohdistuvan toiseen tai toisiin. Puutumme itse tai ilmoitamme liiton häirintäyhdyshenkilölle.

Periaatteita tarvitaan, koska oikeudenmukaisuus ja yhdenvertaisuus on tärkeää

Kohtelemme kaikkia tasa-arvoisesti, yhdenvertaisesti ja oikeudenmukaisesti. Jokaisella on oikeus osallistua tapahtumiimme ja toimintaamme ilman minkäänlaista taustaan, etnisyyteen, ihonväriin, sukupuoleen, uskontoon, seksuaaliseen suuntautumiseen tai muuhun henkilökohtaiseen ominaisuuteen liittyvää häirintää tai syrjintää taikka pelkoa siitä.

Kaikki tilaisuuksiimme ja toimintaamme osallistuvat sitoutuvat noudattamaan periaatteita. Periaatteiden rikkomisesta voi seurata tapahtumasta poistaminen.

Mitä häirintä on?

Häirintä on yhdenvertaisuuslaissa kiellettyä syrjintää. Lain mukaan häirintä on käyttäytymistä, jolla loukataan henkilön tai ihmisryhmän ihmisarvoa tarkoituksellisesti tai tosiasiallisesti.

Häirinnässä henkilö luo käyttäytymisellään kiellettyyn syrjintäperusteeseen, kuten esimerkiksi seksuaaliseen suuntautumiseen, alkuperään tai vammaisuuteen, liittyvän toista henkilöä tai ihmisryhmää halventavan, nöyryyttävän, uhkaavan, vihamielisen tai hyökkäävän ilmapiirin.

Häirintä voi kohdistua yksilön lisäksi myös ihmisryhmään. Häirintä voi esiintyä ilmeillä, eleillä, puheilla, vitseillä tai muunlaisesta viestinnästä. Ihmisarvoa loukkaavan käyttäytymisen ei tarvitse suoraan kohdistua tiettyyn ihmiseen, vaan se voi kohdistua myös johonkin ihmisryhmään. 

Häirintä ja muu epäasiallinen kohtelu vaikuttaa yksilön hyvinvointiin ja mahdollisuuksiin osallistua ja vaikuttaa täysipainoisesti toimintaan eri ympäristöissä. Siksi haluamme luoda omassa toiminnassaan ympäristön, jossa jokainen voi tuntea olonsa turvalliseksi ja kunnioitetuksi.

Toimi näin, jos kohtaat häirintää tai muuta epäasiallista kohtelua

Puutu häirintään.

Ilmaise asiattomasti käyttäytyvälle henkilölle tämän häiritsevästä käytöksestä ja pyydä häntä lopettamaan. Puutu myös häirintää todistaessasi ja kysy häirityksi tulleelta, haluaako hän apua tai tukea. Älä jää sivustakatsojaksi.

Ilmoita häirintäyhdyshenkilölle.

Journalistiliiton häirintäyhdyshenkilö on palvelujohtaja Simon Huldén. Hänet tavoittaa sähköpostiosoitteesta simon.hulden(a)journalistiliitto.fi ja puhelinnumerosta 040 719 3328

Tiettyihin tapahtumiin nimetään erikseen häirintäyhdyshenkilöt, jotka esitellään tapahtumassa.