Journalistiliiton itsensätyöllistäjien neuvottelukunta tapasi tänään 20.5.2024 Kansan Uutisten päätoimittajan ja toimitusjohtajan Jussi Virkkusen.

Tapaamisessa keskusteltiin mahdollisuudesta aloittaa neuvottelut freelancerien palkkioista ja työn ehdoista. Keskusteluita päätettiin jatkaa elokuussa Kansan Uutisten toimistolla.

”Kansan Uutiset pitää tärkeänä tekijöiden hyvinvointia, johon kuuluu myös turvattu elintaso. Tekijöiden aseman parantaminen on tärkeää, etenkin, kun freelancereiden ansiotaso on jäänyt jälkeen”, Virkkunen sanoo.

Journalistiliiton viime vuonna teettämän tutkimuksen mukaan freelancerin euro on vain 62 senttiä verrattuna työsuhteiseen journalistiin.

”Kuvastaa suhtautumista freelancereihin, että ei edes vastata kutsuun”

Vain Kansan Uutiset vastasi kutsuun, kun Journalistiliitto kutsui 50 suomalaista mediayritystä ja alan päättäjää keskustelemaan itsensätyöllistäjien työehdoista ja palkkioista. Muilta yrityksiltä tai päättäjiltä ei tullut lainkaan vastausta kutsuun tai muistutusviestiin.

”Mahdollisuus neuvotella kollektiivisesti freelancerien palkkioista ja työn ehdoista halutaan selvästi vaieta kuoliaaksi. Kuvastaa suhtautumista freelancereihin, että ei edes vastata kutsuun”, Journalistiliiton edunvalvontajohtaja Petri Savolainen sanoo.

Liitto on aiemmin tänä keväänä tavannut kohdennetusti joukon aikakauslehtien kustantajia, kirjakustantajia ja Yleisradion edustajia. Myös näihin tapaamisiin on tullut vain osa niihin kutsutuista.

Nyt kutsu lähetettiin muille mediayrityksille. Myös keskustelut Siltalan kanssa jatkuvat.

Journalistiliitto jatkaa työtään itsensätyöllistäjien kollektiivisten neuvottelujen käynnistämiseksi ja kertoo kesän jälkeen lisää seuraavista vaiheista.

Aikajana: Journalistiliitto on valmistautunut neuvotteluihin pitkään

 • Syyskuussa 2022 Euroopan komissio hyväksyi suuntaviivat, joiden mukaan yksinyrittäjät voivat tietyissä olosuhteissa neuvotella kollektiivisesti rikkomatta EU:n kilpailusääntöjä (uutinen). Se toi Journalistiliitolle mahdollisuuden esittää neuvotteluja Medialiitolle (Journalistiliiton uutinen).
 • Lokakuussa 2022 Journalistiliitto aloitti tunnustelut Medialiiton kanssa neuvottelujen aloittamisesta (Journalistiliiton uutinen).
 • Joulukuussa 2022 Journalistiliitto teki Kilpailu- ja kuluttajavirastolle (KKV) itsearvion kollektiivisten neuvotteluiden toteuttamisesta ja keskusteli siitä viraston edustajien kanssa (Journalistiliiton uutinen).
 • Tammikuussa 2023 Journalistiliiton hallitus asetti lehdistön ja kustantamojen itsensätyöllistäjien neuvottelukunnan (uutinen).
 • Helmikuussa 2023 neuvottelukunta kysyi Journalistiliiton freelancejäseniltä mielipidettä kollektiivisiin neuvotteluihin tuotavista asioista ja sai vahvan mandaatin neuvotella itsensätyöllistäjien palkkioista (uutinen). Lisäksi kyselyyn vastanneet toivoivat liiton neuvottelevan tekijänoikeuksista.
 • Maaliskuussa 2023 Medialiitto ilmoitti, että se kieltäytyy neuvottelemasta Journalistiliiton kanssa freelancerien työehdoista ja palkkioista, ja väitti kollektiivisopimuksia laittomiksi (uutinen).
 • Huhtikuussa 2023 av-kääntäjien työehtosopimuksessa sovittiin historiallisesti yksinyrittäjien vähimmäispalkkioista (Journalistiliiton uutinen). Sopimuksen osapuolia ovat Journalistiliitto, Akavan Erityisalat ja sen jäsenjärjestö Kieliasiantuntijat sekä av-käännösyrityksiä.
 • Elokuussa 2023 Journalistiliiton hallitus asetti Ylen itsensätyöllistäjien neuvottelukunnan.
 • Syyskuussa 2023 KKV vahvisti, että ammattiliitot voivat neuvotella työnantajien kanssa itsensätyöllistäjien työehdoista (uutinen). KKV julkaisi asiasta blogikirjoituksen.
 • Lokakuussa 2023 varmistui, että Medialiitto ei KKV:n ulostulosta huolimatta neuvottele kollektiivisesti itsensätyöllistäjien palkkioista ja vähimmäistyöehdoista (uutinen).
 • Joulukuussa 2023 Journalistiliiton hallitus hyväksyi lehdistön ja kustantamojen itsensätyöllistäjien neuvottelukunnan valmisteleman strategian ja tavoitteet, joiden mukaisesti liitto lähestyy suoraan Medialiiton jäsenyrityksiä.
 • Helmikuussa 2024 neuvottelukunta tapasi Sanoma Media Finlandin edustajan (uutinen). Pyöreän pöydän keskusteluun oli kutsuttu muitakin aikakauslehtikustantajien edustajia, mutta he kieltäytyivät kutsusta tai jättivät vastaamatta kutsuun.
 • Maaliskuussa 2024 neuvottelukunta tapasi Gummeruksen ja Sanoma Learningin edustajat (uutinen). Pyöreän pöydän keskusteluun oli kutsuttu muitakin kirjakustantamojen edustajia, mutta osa kieltäytyi. Siltalan edustaja ei aikataulusyistä päässyt tapaamiseen, mutta tapaaminen järjestyi huhtikuussa 2024.
 • Journalistiliiton Ylen itsensätyöllistäjien neuvottelukunta tapasi maaliskuussa 2024 Ylen henkilöstöhallinnon edustajia (Journalistiliiton uutinen).
 • Huhtikuussa 2024 Journalistiliitto lähetti viidellekymmenelle mediayritykselle ja mediapäättäjälle avoimen kutsun keskustella itsensätyöllistäjien työehdoista ja palkkioista (Journalistiliiton uutinen). Vain Kansan Uutiset vastasi kutsuun (Journalistiliiton uutinen).

Teksti: Anna-Sofia Nieminen/SFJ