Uutiset / 16.02.2024

Riitaan elokuva- ja tv-tuotantoalan työvuorojen muuttamisesta ei saatu tuomioistuimesta selkeytystä

Työtuomioistuin on antanut ratkaisun elokuva- ja tv-tuotantoa koskevan työehtosopimuksen työvuoroluettelon muuttamista koskevassa erimielisyydessä. Journalistiliitto nosti kanteen, koska sen tulkinnan mukaan jäsenien työvuoroja oli muutettu työehtosopimuksen vastaisesti. Tämä oli ensimmäinen kerta, kun elokuva- ja tv-tuotantoalan työehtosopimusta tulkittiin työtuomioistuimessa.

Journalistiliitto oli sitä mieltä, että jos työantaja aikoo muuttaa työvuoroja alle kahden päivän varoitusajalla, syynä tulisi olla aina keskeisen henkilön, kuten näyttelijän äkillinen ja ennalta-arvaamaton sairaustapaus.

Työtuomioistuimen ratkaisun mukaan määräyksen sanamuotoa voitiin tulkita sekä Journalistiliiton että vastapuolen eli työnantajayrityksen kannan mukaisesti. Mutta koska osapuolten tarkoituksesta oli ristiriitaista selvitystä, tuomioistuimen mukaan määräys voi tulla sovellettavaksi myös muissa kuin sairaustapauksissa. Journalistiliitto hävisi näin kanteen.

Työtuomioistuimen tuomion mukaan määräystä ei voi kuitenkaan soveltaa kevyin perustein vaan työvuorojen muuttamiselle tulee olla aina painava syy.

Journalistiliiton tavoitteena oli selkeyttää työehtosopimuksen yksittäisen määräyksen tulkintaa. Oikeudenkäynnissä se ei kuitenkaan selkiintynyt ja siksi asia noussee esiin seuraavissa työehtosopimusneuvotteluissa. Neuvottelukierros Journalistiliiton aloilla alkaa ensi vuoden alussa.


Katso myös

Kaikki uutiset

Vapaa tiedonvälitys ei toteudu Gazassa: journalistien tappamisen on loputtava  

Konflikti Gazassa on tuottanut mittaamattoman määrän kärsimystä ja tuhoa siviiliväestölle yhdeksän viime kuukauden aikana. Gazasta on muodostunut tiedonvälityksen musta-aukko. Humanitaarisen katastrofin todellista laajuutta ja inhimillistä hätää ei voi ymmärtää ilman journalistien aktiivista raportointia. Siksi on välttämätöntä taata edellytykset journalistien mahdollisimman vapaalle ja turvalliselle toiminnalle sotimisesta riippumatta. Tätä edellyttää myös kansainvälinen oikeus. Yhdistyneiden kansakuntien turvallisuusneuvosto on […]

Journalistiliitto palvelee myös läpi suven

Jäsenet voivat olla yhteydessä liittoon jäsenyyttä koskevissa asioissa sekä lakiasioissa.

Suomalaisten luottamus uutisiin pysyy vakaana – ”Kärkisijasta on syytä olla kiitollinen”

Nyt julkaistujen kyselytulosten perusteella maksuttoman verkkouutistarjonnan seuraaminen ei näytä vähentävän verkkouutisista maksamista. Päinvastoin ne, jotka seuraavat esimerkiksi Yleisradion verkkouutisia, myös maksavat verkkouutisista muita todennäköisemmin.