Työtuomioistuin on antanut ratkaisun elokuva- ja tv-tuotantoa koskevan työehtosopimuksen työvuoroluettelon muuttamista koskevassa erimielisyydessä. Journalistiliitto nosti kanteen, koska sen tulkinnan mukaan jäsenien työvuoroja oli muutettu työehtosopimuksen vastaisesti. Tämä oli ensimmäinen kerta, kun elokuva- ja tv-tuotantoalan työehtosopimusta tulkittiin työtuomioistuimessa.

Journalistiliitto oli sitä mieltä, että jos työantaja aikoo muuttaa työvuoroja alle kahden päivän varoitusajalla, syynä tulisi olla aina keskeisen henkilön, kuten näyttelijän äkillinen ja ennalta-arvaamaton sairaustapaus.

Työtuomioistuimen ratkaisun mukaan määräyksen sanamuotoa voitiin tulkita sekä Journalistiliiton että vastapuolen eli työnantajayrityksen kannan mukaisesti. Mutta koska osapuolten tarkoituksesta oli ristiriitaista selvitystä, tuomioistuimen mukaan määräys voi tulla sovellettavaksi myös muissa kuin sairaustapauksissa. Journalistiliitto hävisi näin kanteen.

Työtuomioistuimen tuomion mukaan määräystä ei voi kuitenkaan soveltaa kevyin perustein vaan työvuorojen muuttamiselle tulee olla aina painava syy.

Journalistiliiton tavoitteena oli selkeyttää työehtosopimuksen yksittäisen määräyksen tulkintaa. Oikeudenkäynnissä se ei kuitenkaan selkiintynyt ja siksi asia noussee esiin seuraavissa työehtosopimusneuvotteluissa. Neuvottelukierros Journalistiliiton aloilla alkaa ensi vuoden alussa.