Uusimmat

Virallinen kuulutus: Jet-kassan sulautuminen Työttömyyskassa Nomitiin

Journalistien ja esittävien taiteilijoiden työttömyyskassa ja Työttömyyskassa Nomit ovat kokouksissaan 28.9.2013 hyväk­syneet sopimuksen Journalistien ja esittävien taiteilijoiden työttömyyskassan sulautumisesta Työttömyyskassa Nomitiin 1.1.2014 lukien.  

Edellä mainitut työttömyyskassat ovat työttömyyskassalain (603/84) 55 §:n edellyttämällä tavalla hakeneet Finanssivalvonnan suostumusta sulautumissopimukselle. 

Finanssivalvonta kehottaa niitä, jotka tahtovat tehdä muistutuksia hakemusta vastaan, esittämään ne kirjallisesti 29.11.2013 mennessä Finanssivalvontaan PL 103, 00101 Helsinki. 

Helsingissä 22 päivänä lokakuuta 2013

Satu Luojola

lakimies