Uutiset / 24.11.2017

Tutkimus: SJL mennyt jäsenten mielestä hyvään suuntaan

Journalistiliiton jäsenistä 76 prosenttia arvioi, että liiton toiminta vastaa heidän odotuksiaan tai ylittää ne. Suomen Journalistiliiton järjestötutkimuksessa selvitettiin jäsenten näkemyksiä liiton toiminnasta. Syys­–lokakuussa 2017 tehtyyn tutkimuskyselyyn vastasi 2 526 jäsentä. Vastausprosentti oli 21,9. Lähes joka toinen katsoo, että liitto on kehittynyt hyvään suuntaan viime vuosina. Vain kolmen prosentin mukaan suunta on ollut huono. Edellinen vastaavan tutkimuksen liitto teki vuonna 2011. Tämän jälkeen on parantunut muun muassa liiton tunnettuus. Vuoden 2017 kyselyyn vastanneista 70 prosenttia arvioi tuntevansa Journalistiliiton toimintaa erittäin tai melko hyvin; vuoden 2011 kyselyssä toimintaa tuntevien osuus oli 11 prosenttiyksikköä pienempi. Tuoreen tutkimuksen mukaan kolme tärkeintä syytä liiton jäsenyydelle ovat ansiosidonnainen työttömyysturva, pressikortti ja avun saaminen ongelmatilanteissa. Tyytyväisyyttä nostavia tekijöitä ovat muun muassa avun saaminen ongelmatilanteissa (erityisesti laki- ja työehtoneuvonta), koulutukset, Journalisti-lehti, tiedottaminen ja pressikortti. Myös SJL:n perustaman työosuuskunnan Mediakunnan perustamista kiiteltiin, mutta sen toimintaa ei vielä tunneta kovin hyvin. Tutkimuksen tarkoitus on auttaa Journalistiliittoa kehittämään toimintaansa ja palveluitaan. Järjestötutkimuksen tuloksista uutisoi myös Journalisti.   LIITE: SJL, järjestötutkimus 2017, yhteenveto tuloksista PÄIVITETTY 4.12.: yhteenveto tutkimuksesta lisätty liitteeksi

Katso myös

Kaikki uutiset

Manu Haapalainen Journalistin vakituiseksi toimittajaksi

Manu Haapalainen vakinaistettu Journalistin toimittajaksi. Asiasta päätti Journalistiliiton hallitus.

Kesätyöntekijä ja harjoittelija: Muista nämä ennen kuin aloitat

Työn ei kuulu valua vapaa-ajalle ja odotusten määräaikaisia kesureita ja harkkareita kohtaan ei tule olla kohtuuttomia.

Luovat alat kulttuurileikkauksia vastaan: Kivi voittaa sakset -mielenilmaus 15.4.

Tavoitteena on perustella luovien alojen positiivisten vaikutusten ja kasvupotentiaalin avulla, ettei kulttuurin valtionrahoituksesta kannata leikata.