Uutiset / 16.12.2010

Sanoma News alkanee massalevittää freesopimuksiaan

Tähän mennessä sopimuksia on jaettu vain yksittäisille, ilmeisen harvoille freelancereille. Heidän on ollut mahdollista räätälöidä sopimusta mieluisaksi. Tarjottua sopimusta ei ole myöskään ollut pakko allekirjoittaa. Liitolla käytössä olevien Sanoma Newsin mallisopimusten ongelmakohtia ovat: tekijänoikeuden luovutuksen laajuus ja sen suhde maksettavaan lisähintaan

(ehtojen räätälöinnin pitää olla mahdollista; kaikille maksettavasta korkeammasta palkkiosta ei ole tietoa)

- painettujen julkaisujen osalta Sanoma News vaatii freelanceria ilmoittamaan mahdollisesta Sanoma-aineistoon perustuvan kirjan suunnitelmastaan yhtiölle, joka varaa itselleen oikeuden julkaista kirja ilman tekijänpalkkiota (lisäkorvaus on sopimuksessa kytketty vain mahdollisesti tehtävään lisätyöhön)

- pitäisi olla selkeä käytännön ohjeistus yhtiöltä, mitä haastateltavalle ja kuvattavalle ilmoitetaan aineiston käyttömahdollisuuksista (aineiston käyttömahdollisuuksien laajuus määräytyy sopimuksella luovutettavien oikeuksien mukaan; riippuu siitä, mitä kukin freelancer lopulta sopii)  

- sopimuksen vastuulauseke koskee tuottamuksellista vahinkoa yleisesti, sisältäen myös freelancerin lievän huolimattomuuden (vastuu pitäisi rajata vain tahallisuuteen ja törkeään huolimattomuuteen)

Jos Sanoma News tarjoaa sopimusta, toimi näin:

- ilmoita siitä heti liittoon ja mielellään myös toimita tarjottu sopimusmalli. Joulun ja uudenvuoden aikaan kannattaa olla yhteydessä liiton tes-päivystykseen, joka vastaa pyhäpäiviä lukuun ottamatta klo 13-16 numerossa 044-7555 000.

- omia ehtoja kannattaa esittää ja räätälöimisvaraa pitää olla. Kukin free tietää itse parhaiten, missä juuri hänen aineistoaan on käytetty ja mikä on mahdollinen käyttölaajennus sen ulkopuolella.

- pakkoa allekirjoittamiseen ei saa olla eikä myöskään viestiä, että vanhalla palkkiolla haluamme aikaisempaa laajemmat oikeudet. Jos pakkoa esiintyy, tilanne kannattaa dokumentoida myöhempää kohtuullisuusarviointia varten.

Kollektiivisiin neuvotteluihin Sanoma Newsin kanssa liitto on kerännyt valtakirjoja.

Alun perin Sanoma News esitti uusien freesopimusten teon ajankohdaksi vuodenvaihteen 2010-2011. Joulukuun puolivälin aika kuitenkin kertoo siitä, ettei tuo ole missään mielessä realistinen. Liitto on myös sopinut tapaamisesta Sanoma Newsin juristin kanssa tammikuun alkupuolelle.

Petri Savolainen

edunvalvontajohtaja

 


Katso myös

Kaikki uutiset

Vapaa tiedonvälitys ei toteudu Gazassa: journalistien tappamisen on loputtava  

Konflikti Gazassa on tuottanut mittaamattoman määrän kärsimystä ja tuhoa siviiliväestölle yhdeksän viime kuukauden aikana. Gazasta on muodostunut tiedonvälityksen musta-aukko. Humanitaarisen katastrofin todellista laajuutta ja inhimillistä hätää ei voi ymmärtää ilman journalistien aktiivista raportointia. Siksi on välttämätöntä taata edellytykset journalistien mahdollisimman vapaalle ja turvalliselle toiminnalle sotimisesta riippumatta. Tätä edellyttää myös kansainvälinen oikeus. Yhdistyneiden kansakuntien turvallisuusneuvosto on […]

Journalistiliitto palvelee myös läpi suven

Jäsenet voivat olla yhteydessä liittoon jäsenyyttä koskevissa asioissa sekä lakiasioissa.

Suomalaisten luottamus uutisiin pysyy vakaana – ”Kärkisijasta on syytä olla kiitollinen”

Nyt julkaistujen kyselytulosten perusteella maksuttoman verkkouutistarjonnan seuraaminen ei näytä vähentävän verkkouutisista maksamista. Päinvastoin ne, jotka seuraavat esimerkiksi Yleisradion verkkouutisia, myös maksavat verkkouutisista muita todennäköisemmin.