Uutiset / 05.01.2012

Sanoma Magazines postittanut uutta freelancer-sopimusta

Sanoma Magazines Finland on lähettänyt freelancereilleen allekirjoitettavaksi uuden freelancersopimuksen. Sopimus on kaikilta olennaisilta osiltaan sama kuin Sanoma Newsin paljon julkisuudessa ollut freelancer-sopimus, ja se heikentää tuntuvasti sellaisen freelancerin asemaa, joka on tehnyt Sanoma Magazinesiin talon vanhalla sopimuksella tai itse neuvotellun sopimuksen pohjalta. Erityisesti vastuuehdon vuoksi sopimus muodostaa freelancerille myös huomattavia riskejä.

Tarkempi analyysi sopimuksesta on julkaistu Freelanceryhdistyksen sivuilla.

Vuoden 2007 lopulla Journalistiliiton ja Sanoma Magazinesin välillä käydyissä neuvotteluissa on kirjallisesti ja allekirjoituksin sovittu, että osapuolet palaavat neuvottelupöytään, kun uuden sopimuspohjan tekeminen tulee ajankohtaiseksi. Nyt yhtiö ei ole toiminut sovitulla tavalla. Liiton ja yhtiön edustajien välille on kuitenkin liiton pyynnöstä saatu sovittua asiasta tapaaminen perjantaille 13.1.

 

Listätietoja: Lakimies Valtteri Aaltonen                     (valtteri.aaltonen@journalistiliitto.fi, 050 525 8252)


Katso myös

Kaikki uutiset

Vapaa tiedonvälitys ei toteudu Gazassa: journalistien tappamisen on loputtava  

Konflikti Gazassa on tuottanut mittaamattoman määrän kärsimystä ja tuhoa siviiliväestölle yhdeksän viime kuukauden aikana. Gazasta on muodostunut tiedonvälityksen musta-aukko. Humanitaarisen katastrofin todellista laajuutta ja inhimillistä hätää ei voi ymmärtää ilman journalistien aktiivista raportointia. Siksi on välttämätöntä taata edellytykset journalistien mahdollisimman vapaalle ja turvalliselle toiminnalle sotimisesta riippumatta. Tätä edellyttää myös kansainvälinen oikeus. Yhdistyneiden kansakuntien turvallisuusneuvosto on […]

Journalistiliitto palvelee myös läpi suven

Jäsenet voivat olla yhteydessä liittoon jäsenyyttä koskevissa asioissa sekä lakiasioissa.

Suomalaisten luottamus uutisiin pysyy vakaana – ”Kärkisijasta on syytä olla kiitollinen”

Nyt julkaistujen kyselytulosten perusteella maksuttoman verkkouutistarjonnan seuraaminen ei näytä vähentävän verkkouutisista maksamista. Päinvastoin ne, jotka seuraavat esimerkiksi Yleisradion verkkouutisia, myös maksavat verkkouutisista muita todennäköisemmin.