Uutiset / 04.10.2011

Myös Turun Sanomat haluaa eroon henkilöstöstään eropaketein

 

Yleisimmin media-alalla on tarjottu paketteja, joissa irtisanomisajan palkan lisäksi maksetaan vähintään irtisanomisajan suuruinen korvaus. Lisäksi on järjestetty uudelleenkoulutusta tms. uudelleensijoittumisapua työnantajan kustantamana. Mitään tällaista ei Turussa ole tarjolla.
 
Työntekijän kannalta TS:n paketin ottaminen ei välttämättä ole edullista. Se estää työttömyysturvan maksamisen kolmen kuukauden karenssiajalta. Tämän jälkeen maksettava työttömyyskorvaus on pienempi, sillä työsuhdetta ei tosiasiallisesti ole päätetty taloudellis-tuotannollisella irtisanomisperusteella. Työnantaja vapautuu myös työsopimuslain mukaisesta takaisinottovelvoitteestaan ja voi välttää muita yhteiskunnallisia velvoitteitaan.
 
Eropaketti- ja eläkeputkitarjouksiin on syytä suhtautua erittäin varovaisesti ja ottaa huolella selvää, mitä eri vaihtoehdoista seuraa.
 
Työttömyyskassasta saa neuvontaa työttömyysturvamääräysten mukaisista eläkeputkista.
 

Katso myös

Kaikki uutiset

Suomalaisten luottamus uutisiin pysyy vakaana – ”Kärkisijasta on syytä olla kiitollinen”

Nyt julkaistujen kyselytulosten perusteella maksuttoman verkkouutistarjonnan seuraaminen ei näytä vähentävän verkkouutisista maksamista. Päinvastoin ne, jotka seuraavat esimerkiksi Yleisradion verkkouutisia, myös maksavat verkkouutisista muita todennäköisemmin.

Journalistiliitto palvelee myös läpi suven

Jäsenet voivat olla yhteydessä liittoon jäsenyyttä koskevissa asioissa sekä lakiasioissa.

Luova ala vaatii päättäjiä perumaan yksityisen kopioinnin hyvityksen tuhoisan leikkauksen

Älä anna kulttuurin kadota -kampanja vaatii päättäjiä säilyttämään oikeudenmukaisen yksityisen kopioinnin hyvityksen. Hallituksen kehysriihen päättämä leikkaus 11 miljoonasta 5,5 miljoonaan olisi luovan alan järjestöjen mukaan perusteeton ja tuhoisa kulttuuritarjonnalle ympäri Suomen. Journalistiliitto on mukana kampanjassa.