Uusimmat

Myös Turun Sanomat haluaa eroon henkilöstöstään eropaketein

TS-Yhtymä Oy ilmoitti perjantaina 30.9. tarjoavansa työntekijöilleen mahdollisuuden vapaaehtoiseen työsuhteen päättämiseen.

 

Yleisimmin media-alalla on tarjottu paketteja, joissa irtisanomisajan palkan lisäksi maksetaan vähintään irtisanomisajan suuruinen korvaus. Lisäksi on järjestetty uudelleenkoulutusta tms. uudelleensijoittumisapua työnantajan kustantamana. Mitään tällaista ei Turussa ole tarjolla.
 
Työntekijän kannalta TS:n paketin ottaminen ei välttämättä ole edullista. Se estää työttömyysturvan maksamisen kolmen kuukauden karenssiajalta. Tämän jälkeen maksettava työttömyyskorvaus on pienempi, sillä työsuhdetta ei tosiasiallisesti ole päätetty taloudellis-tuotannollisella irtisanomisperusteella. Työnantaja vapautuu myös työsopimuslain mukaisesta takaisinottovelvoitteestaan ja voi välttää muita yhteiskunnallisia velvoitteitaan.
 
Eropaketti- ja eläkeputkitarjouksiin on syytä suhtautua erittäin varovaisesti ja ottaa huolella selvää, mitä eri vaihtoehdoista seuraa.
 
Työttömyyskassasta saa neuvontaa työttömyysturvamääräysten mukaisista eläkeputkista.