Uutiset / 28.04.2011

Lehdistön ylte-paketti kasaan

Ylte-pakettiin kuuluvat seuraavat elementit:

- jäsenmaksujen pidättämisestä ja tilityksistä maksettu 2 %:n palautus poistuu

- irtisanomissuojasopimus uudistetaan

- varaluottamusmiehen suoja tulee uutena sopimukseen

- työsuojeluvaltuutettujen euromääräisiä korvauksia korotetaan + 20 %:lla

- säännöllisen työajan ulkopuoliseen koulutukseen lisätään suoranaisten kustannusten korvaamisen lisäksi yksikertaisen tuntipalkan maksaminen korvauksena, ellei toisin sovita

- sairaan lapsen hoitamista koskevan palkallisen vapaan teksti täsmentyy ja myös laajenee kehitysvammaisiin ja vaikeasti sairaisiin lapsiin.

VKL:n puolelta esitetyt heikennykset irtisanomissuojasopimukseen ja matkakustannusten korvausten toisin sopiminen eivät sisälly pakettiin. Työntekijäliittojen esittämät absoluuttisen työrauhan poisto ja luottamusmiehen päiväraha eivät menneet läpi.

Ylte-asioinakin neuvotteluissa käsitellyistä työhyvinvointikirjauksista ja luottamusmiehen palkkatietojen saantioikeudesta jatketaan neuvotteluja alakohtaisissa neuvottelupöydissä.

Ylte-paketti tulee aikanaan osaksi lehdistön työehtosopimusratkaisua, kun sopimus muilta osin saadaan kasaan. Lehdistön isot neuvottelukunnat jatkavat neuvotteluja heti perjantaiaamuna.

Petri Savolainen


Katso myös

Kaikki uutiset

Vapaa tiedonvälitys ei toteudu Gazassa: journalistien tappamisen on loputtava  

Konflikti Gazassa on tuottanut mittaamattoman määrän kärsimystä ja tuhoa siviiliväestölle yhdeksän viime kuukauden aikana. Gazasta on muodostunut tiedonvälityksen musta-aukko. Humanitaarisen katastrofin todellista laajuutta ja inhimillistä hätää ei voi ymmärtää ilman journalistien aktiivista raportointia. Siksi on välttämätöntä taata edellytykset journalistien mahdollisimman vapaalle ja turvalliselle toiminnalle sotimisesta riippumatta. Tätä edellyttää myös kansainvälinen oikeus. Yhdistyneiden kansakuntien turvallisuusneuvosto on […]

Journalistiliitto palvelee myös läpi suven

Jäsenet voivat olla yhteydessä liittoon jäsenyyttä koskevissa asioissa sekä lakiasioissa.

Suomalaisten luottamus uutisiin pysyy vakaana – ”Kärkisijasta on syytä olla kiitollinen”

Nyt julkaistujen kyselytulosten perusteella maksuttoman verkkouutistarjonnan seuraaminen ei näytä vähentävän verkkouutisista maksamista. Päinvastoin ne, jotka seuraavat esimerkiksi Yleisradion verkkouutisia, myös maksavat verkkouutisista muita todennäköisemmin.