Uusimmat

Lehdistön ylte-paketti kasaan

Graafisen alan liittojen neuvottelut yhteisistä ns. ylte-asioista saatiin päätökseen torstai-iltaan venyneissä neuvotteluissa.

Ylte-pakettiin kuuluvat seuraavat elementit:

– jäsenmaksujen pidättämisestä ja tilityksistä maksettu 2 %:n palautus poistuu

– irtisanomissuojasopimus uudistetaan

– varaluottamusmiehen suoja tulee uutena sopimukseen

– työsuojeluvaltuutettujen euromääräisiä korvauksia korotetaan + 20 %:lla

– säännöllisen työajan ulkopuoliseen koulutukseen lisätään suoranaisten kustannusten korvaamisen lisäksi yksikertaisen tuntipalkan maksaminen korvauksena, ellei toisin sovita

– sairaan lapsen hoitamista koskevan palkallisen vapaan teksti täsmentyy ja myös laajenee kehitysvammaisiin ja vaikeasti sairaisiin lapsiin.

VKL:n puolelta esitetyt heikennykset irtisanomissuojasopimukseen ja matkakustannusten korvausten toisin sopiminen eivät sisälly pakettiin. Työntekijäliittojen esittämät absoluuttisen työrauhan poisto ja luottamusmiehen päiväraha eivät menneet läpi.

Ylte-asioinakin neuvotteluissa käsitellyistä työhyvinvointikirjauksista ja luottamusmiehen palkkatietojen saantioikeudesta jatketaan neuvotteluja alakohtaisissa neuvottelupöydissä.

Ylte-paketti tulee aikanaan osaksi lehdistön työehtosopimusratkaisua, kun sopimus muilta osin saadaan kasaan. Lehdistön isot neuvottelukunnat jatkavat neuvotteluja heti perjantaiaamuna.

Petri Savolainen