Uusimmat

Lehdistön palkat nousivat

Lehdistön palkkoja korotetaan 0,4 %:lla tammikuun alusta lukien. Vuorolisät eivät korotu.

Lehdistön työehtosopimuksen vähimmäis- ja harjoittelijapalkkoja sekä henkilökohtaisia palkkoja korotetaan 1.1.2015 lukien 0,4 %:lla.

Palkkaryhmien uudet vähimmäiskuukausipalkat ovat seuraavat:

Palkkaryhmä I 2 129 euroa

Palkkaryhmä II a 2 593 euroa

Palkkaryhmä II b 2 772 euroa

Palkkaryhmä III a 3 167 euroa

Harjoittelijapalkkojen uudet vähimmäismäärät ovat seuraavat:

Journalistiset tehtävät 0-3 kk aikana 1 714 euroa

Journalistiset tehtävät 4-12 kk aikana 1 837 euroa

Toimitukselliset tukitehtävät 1 703 euroa

Palkankorotukset perustuvat viime syksynä neuvoteltuun uuteen lehdistön työehtosopimukseen.

Vuorolisiä ei koroteta nyt, vaan niitä korotetaan seuraavan kerran vasta seuraavan palkankorotuksen yhteydessä 1.1.2016.