Uusimmat

Lehdistön palkat nousevat

Lehdistön palkkoja korotetaan toukokuun alusta 2,2 %:lla.

Henkilökohtaisia palkkoja sekä vähimmäispalkkoja ja harjoittelijapalkkoja korotetaan 1.5. lukien yleiskorotuksella 2,2 %.

Ns. HEKO-korotetut vähimmäispalkat

Kun työntekijällä on kolmen vuoden kokemus saman palkkaryhmän tehtävässä, henkilökohtaisen palkan on oltava vähintään viisi (5) prosenttia yli ko. palkkaryhmän vähimmäispalkan.

Kun työntekijällä on seitsemän vuoden kokemus saman palkkaryhmän tehtävissä, henkilökohtaisen palkan on oltava vähintään kymmenen (10) prosenttia yli ko. palkkaryhmän vähimmäispalkan.

Määräaika alkoi kulua 1.3.2003 tai sen jälkeen uuteen ylempään palkkaryhmään siirtymisestä.

Jos henkilö on ollut määräajan alusta asti samassa palkkaryhmässä, 10 prosentin sääntöä on sovellettu 1.3.2010 alkaen.