Uusimmat

JET-työttömyyskassa muutti Pitäjänmäkeen

JET-työttömyyskassan toimisto muutti Pitäjänmäkeen 20.5.2011. Uusi osoite on Kutomotie 16, 00380 Helsinki.

Jos jäät työttömäksi:

  • ilmoittaudu työnhakijaksi työ- ja elinkeinotoimistoon
  • pyydä työnantajalta palkkatodistus viimeisten 34 viikon palkoista
  • täytä päivärahahakemus kalenterikuun loppuun
  • mikäli sinulla on työpäiviä hakemuksen ajalla, toimita palkkakuitti
  • apurahoista ja tekijänoikeuskorvauksista tulee toimittaa selvitys
  • hakemus tulee toimittaa kassalle kolmen kuukauden kuluessa

Omavastuuaika on seitsemän päivää ja se asetetaan aina, kun 500 päivää alkaa alusta.

Yli kaksi viikkoa kestäneen kokoaikatyön perusteella maksettu lomakorvaus jaksotetaan ja jaksotusajalta ei makseta päivärahaa.

Vuorotteluvapaa

Vuorotteluvapaalle voi jäädä kokoaikatyöntekijä, jonka työsuhde on kestänyt yhtäjaksoisesti vähintään 13 kuukautta välittömästi ennen vapaan alkua. Ajanjaksoon saa sisältyä enintään 30 kalenteripäivää palkatonta poissaoloa.

Työhistoriaa ennen vuorotteluvapaan alkua pitää olla vähintään 10 vuotta.

Vuorotteluvapaalle jäävän tulee sopia asiasta työnantajan kanssa ja tehdä kirjallinen vuorottelusopimus.

Vuorotteluvapaan kesto on vähintään 90 ja yhteensä enintään 359 kalenteripäivää.

10 vuoden työhistorialla vuorottelukorvauksen määrä on 70 % päivärahasta ja yli 25 vuoden työhistorialla 80 % päivärahan määrästä.

Vuorotteluvapaalle jäävän tulee ennen vapaata asioida työ- ja elinkeinotoimistossa.

 

Työttömyyskassan puhelinaika on ma-to klo. 9-11.

Puhelin: 09 6120 2855, Fax: 09 671 660, sähköposti: toimisto@jet-kassa.fi

Lisätietoja mm.: www.jet-kassa.fi ja www.mol.fi

 

Kevät terveisin

Kimmo Honkanen

etuuspäällikkö