Uutiset / 19.04.2011

JET-työttömyyskassa muutti Pitäjänmäkeen

Jos jäät työttömäksi:

  • ilmoittaudu työnhakijaksi työ- ja elinkeinotoimistoon
  • pyydä työnantajalta palkkatodistus viimeisten 34 viikon palkoista
  • täytä päivärahahakemus kalenterikuun loppuun
  • mikäli sinulla on työpäiviä hakemuksen ajalla, toimita palkkakuitti
  • apurahoista ja tekijänoikeuskorvauksista tulee toimittaa selvitys
  • hakemus tulee toimittaa kassalle kolmen kuukauden kuluessa

Omavastuuaika on seitsemän päivää ja se asetetaan aina, kun 500 päivää alkaa alusta.

Yli kaksi viikkoa kestäneen kokoaikatyön perusteella maksettu lomakorvaus jaksotetaan ja jaksotusajalta ei makseta päivärahaa.

Vuorotteluvapaa

Vuorotteluvapaalle voi jäädä kokoaikatyöntekijä, jonka työsuhde on kestänyt yhtäjaksoisesti vähintään 13 kuukautta välittömästi ennen vapaan alkua. Ajanjaksoon saa sisältyä enintään 30 kalenteripäivää palkatonta poissaoloa.

Työhistoriaa ennen vuorotteluvapaan alkua pitää olla vähintään 10 vuotta.

Vuorotteluvapaalle jäävän tulee sopia asiasta työnantajan kanssa ja tehdä kirjallinen vuorottelusopimus.

Vuorotteluvapaan kesto on vähintään 90 ja yhteensä enintään 359 kalenteripäivää.

10 vuoden työhistorialla vuorottelukorvauksen määrä on 70 % päivärahasta ja yli 25 vuoden työhistorialla 80 % päivärahan määrästä.

Vuorotteluvapaalle jäävän tulee ennen vapaata asioida työ- ja elinkeinotoimistossa.

 

Työttömyyskassan puhelinaika on ma-to klo. 9-11.

Puhelin: 09 6120 2855, Fax: 09 671 660, sähköposti: toimisto@jet-kassa.fi

Lisätietoja mm.: www.jet-kassa.fi ja www.mol.fi

 

Kevät terveisin

Kimmo Honkanen

etuuspäällikkö


Katso myös

Kaikki uutiset

Vapaa tiedonvälitys ei toteudu Gazassa: journalistien tappamisen on loputtava  

Konflikti Gazassa on tuottanut mittaamattoman määrän kärsimystä ja tuhoa siviiliväestölle yhdeksän viime kuukauden aikana. Gazasta on muodostunut tiedonvälityksen musta-aukko. Humanitaarisen katastrofin todellista laajuutta ja inhimillistä hätää ei voi ymmärtää ilman journalistien aktiivista raportointia. Siksi on välttämätöntä taata edellytykset journalistien mahdollisimman vapaalle ja turvalliselle toiminnalle sotimisesta riippumatta. Tätä edellyttää myös kansainvälinen oikeus. Yhdistyneiden kansakuntien turvallisuusneuvosto on […]

Journalistiliitto palvelee myös läpi suven

Jäsenet voivat olla yhteydessä liittoon jäsenyyttä koskevissa asioissa sekä lakiasioissa.

Suomalaisten luottamus uutisiin pysyy vakaana – ”Kärkisijasta on syytä olla kiitollinen”

Nyt julkaistujen kyselytulosten perusteella maksuttoman verkkouutistarjonnan seuraaminen ei näytä vähentävän verkkouutisista maksamista. Päinvastoin ne, jotka seuraavat esimerkiksi Yleisradion verkkouutisia, myös maksavat verkkouutisista muita todennäköisemmin.