Uusimmat

Järjestöteosta ja luottamushenkilötyöstä palkitaan taas

Journalistiliiton hallitus pyytää 15.4. mennessä ehdotuksia vuoden järjestötekopalkinnon ja vuoden luottamusmiespalkinnon saajiksi. Palkinnot jaetaan liiton kevätvaltuuston kokouksen yhteydessä.

Järjestötekopalkinnolla voidaan palkita vuosittain yksi tai useampi liiton jäsen. Lisäksi voidaan jakaa kunniamainintoja.

Järjestötekopalkinto voidaan myöntää esimerkiksi ansiokkaasta järjestötoiminnan avauksesta, merkittävästä kulttuuriteosta tai muusta ansiokkaasta työstä ammattikunnan hyväksi. Tavoitteena on myöntää palkinto jostakin edellisen vuoden aikana tapahtuneesta asiasta.

Palkinto ei korvaa muita SJL:n tai siihen verrattavien tahojen myöntämiä palkintoja, tunnustuksia, huomionosoituksia ja stipendejä. Palkinnolla ei ole journalistipalkinnon luonnetta, vaan kyse on nimenomaan järjestötyössä osoitetusta aktiivisuudesta.
Järjestötekoa täydentää osaltaan palkinto edellisen vuoden aikana kunnostautuneelle luottamusmiehelle.

Vuoden pääluottamusmies -palkinnolla voidaan palkita yksi tai useampi liiton luottamusmies. Palkinto myönnetään ensisijaisesti ansiokkaasta edunvalvontateosta. Tällaisia tekoja voivat olla esimerkiksi paikallisessa edunvalvonnassa syntyneet merkittävät saavutukset sekä uudet ideat edunvalvonnan kehittämisessä, työpaikkojen puolustamisessa, työhyvinvoinnin edistämisessä ja jäsenten taloudellisen tilanteen parantamisessa. Toissijaisesti voidaan katsoa myös luottamusmiesuran pituutta.

SJL:n luottamusmiespalkinto ei korvaa muita SJL:n tai siihen verrattavien tahojen myöntämiä palkintoja, tunnustuksia, huomionosoituksia ja stipendejä. SJL:n luottamusmiespalkinto ei ole palkinto journalistisesta työstä, vaan edunvalvonnasta. 

Palkinnot jaetaan kevätvaltuuston yhteydessä 15. – 16.5. 

Hallitus pyytää jäsenyhdistyksiltä ja osastoilta pyydetään ehdotuksia palkintojen saajaksi 15.4. mennessä. Ehdotuksen voi tehdä myös liiton yksittäinen jäsen. Palkinto voidaan myös myöntää hallituksen omasta aloitteesta.