Uutiset / 21.02.2019

Historiallinen sopimus: Freelancereiden teksteille vähimmäispalkkiot

Journalistiliiton ja Yleisradion allekirjoittamassa Yhtyneet-sopimuksen uudessa osassa on sovittu maksujen minimitaso esimerkiksi kolumneille, uutisjutuille ja henkilökuville. Palkkioille on nyt konkreettiset, rahalliset raamit. Esimerkiksi verkkouutisen tai uutishaastattelun hinta on nyt 175-300 euroa, esseen 430-600 euroa ja näkökulman tai kolumnin 175-400 euroa. Ylelle verkkojuttuja kirjoittava freelancer voi näin helposti tarkistaa, paljonko jutusta voi pyytää tai onko tarjottu palkkio sopivan suuruinen. Tähän asti Yhtyneet-sopimus on koskenut vain Yleisradiossa tehtävää audio- ja audiovisuaalista free-toimittajan työtä sekä free-av-kääntäjien ja free-ohjelmatekstittäjien työtä. Radio- ja tv-toimittajien liiton freelance-ammattiosasto FAO:n puheenjohtaja Kirsi Mattila pitää nyt tehtyä lisäystä Ylen freelancereiden edunvalvonnan kannalta merkittävimpänä edistysaskeleena miesmuistiin. Sillä on vaikutuksensa myös muualle kuin Yleen. "Sopimuksessa määritellyt vähimmäispalkkiot ovat työsuhteisen free-työn palkkioita, eikä niitä voi suoraan soveltaa muissa mediayhtiöissä, joissa freelancerit toimivat yrittäjäasemassa. Verrannollinen hinta on kuitenkin helposti laskettavissa, kun Yhtyneet-vähimmäispalkkioon lisätään työnantajalle kuuluvat työn sivukulut", Mattila toteaa. Ylen kanssa sovitut vähimmäispalkkiot merkitsevätkin vetoapua freelancereille, jotka toimivat printtipuolella. "Sopimus on myös koko free-työmarkkinoiden kannalta merkittävä askel, sillä se luo mediayrityksille painetta maksaa Yleisradion maksamien palkkioiden kanssa kilpailukykyisiä palkkioita", Mattila toteaa. "Sopimuksella on merkitystä myös freelancereiden edunvalvonnalle. Journalistiliiton päämäärä on päästä neuvottelemaan myös itsensätyöllistäjä-freelancereiden palkkioista ja kun tämä niin sanottu kollektiivinen neuvotteluoikeus toteutuu, tarjoaa Yhtyneet-sopimus yhden perustellun tavan määritellä erilaisten juttutyyppien vähimmäispalkkiotasoa." Sopimuksessa sovitut vähimmäistaksat Sähke tai lyhyt verkkojuttu: 35 – 175 euroa Verkkouutinen tai uutishaastattelu: 175 – 300 euroa Näkökulma, blogi, kolumni tai kritiikki: 175 – 400 euroa Essee: 420 – 600 euroa Henkilökuva tai reportaasi: 350 – 900 euro Feature, laaja, monipuolinen verkkojuttu: 420 – 1000 euroa Kuvalisä: Sovelletaan jutun kirjoittajan ottamiin kuviin. Vähintään 50 euroa per julkaistu kuva.

Katso myös

Kaikki uutiset

Vapaa tiedonvälitys ei toteudu Gazassa: journalistien tappamisen on loputtava  

Konflikti Gazassa on tuottanut mittaamattoman määrän kärsimystä ja tuhoa siviiliväestölle yhdeksän viime kuukauden aikana. Gazasta on muodostunut tiedonvälityksen musta-aukko. Humanitaarisen katastrofin todellista laajuutta ja inhimillistä hätää ei voi ymmärtää ilman journalistien aktiivista raportointia. Siksi on välttämätöntä taata edellytykset journalistien mahdollisimman vapaalle ja turvalliselle toiminnalle sotimisesta riippumatta. Tätä edellyttää myös kansainvälinen oikeus. Yhdistyneiden kansakuntien turvallisuusneuvosto on […]

Journalistiliitto palvelee myös läpi suven

Jäsenet voivat olla yhteydessä liittoon jäsenyyttä koskevissa asioissa sekä lakiasioissa.

Suomalaisten luottamus uutisiin pysyy vakaana – ”Kärkisijasta on syytä olla kiitollinen”

Nyt julkaistujen kyselytulosten perusteella maksuttoman verkkouutistarjonnan seuraaminen ei näytä vähentävän verkkouutisista maksamista. Päinvastoin ne, jotka seuraavat esimerkiksi Yleisradion verkkouutisia, myös maksavat verkkouutisista muita todennäköisemmin.