Journalistiliiton ja Yleisradion allekirjoittamassa Yhtyneet-sopimuksen uudessa osassa on sovittu maksujen minimitaso esimerkiksi kolumneille, uutisjutuille ja henkilökuville.

Palkkioille on nyt konkreettiset, rahalliset raamit. Esimerkiksi verkkouutisen tai uutishaastattelun hinta on nyt 175-300 euroa, esseen 430-600 euroa ja näkökulman tai kolumnin 175-400 euroa.

Ylelle verkkojuttuja kirjoittava freelancer voi näin helposti tarkistaa, paljonko jutusta voi pyytää tai onko tarjottu palkkio sopivan suuruinen.

Tähän asti Yhtyneet-sopimus on koskenut vain Yleisradiossa tehtävää audio- ja audiovisuaalista free-toimittajan työtä sekä free-av-kääntäjien ja free-ohjelmatekstittäjien työtä.

Radio- ja tv-toimittajien liiton freelance-ammattiosasto FAO:n puheenjohtaja Kirsi Mattila pitää nyt tehtyä lisäystä Ylen freelancereiden edunvalvonnan kannalta merkittävimpänä edistysaskeleena miesmuistiin. Sillä on vaikutuksensa myös muualle kuin Yleen.

”Sopimuksessa määritellyt vähimmäispalkkiot ovat työsuhteisen free-työn palkkioita, eikä niitä voi suoraan soveltaa muissa mediayhtiöissä, joissa freelancerit toimivat yrittäjäasemassa. Verrannollinen hinta on kuitenkin helposti laskettavissa, kun Yhtyneet-vähimmäispalkkioon lisätään työnantajalle kuuluvat työn sivukulut”, Mattila toteaa.

Ylen kanssa sovitut vähimmäispalkkiot merkitsevätkin vetoapua freelancereille, jotka toimivat printtipuolella.

”Sopimus on myös koko free-työmarkkinoiden kannalta merkittävä askel, sillä se luo mediayrityksille painetta maksaa Yleisradion maksamien palkkioiden kanssa kilpailukykyisiä palkkioita”, Mattila toteaa.

”Sopimuksella on merkitystä myös freelancereiden edunvalvonnalle. Journalistiliiton päämäärä on päästä neuvottelemaan myös itsensätyöllistäjä-freelancereiden palkkioista ja kun tämä niin sanottu kollektiivinen neuvotteluoikeus toteutuu, tarjoaa Yhtyneet-sopimus yhden perustellun tavan määritellä erilaisten juttutyyppien vähimmäispalkkiotasoa.”

Sopimuksessa sovitut vähimmäistaksat

Sähke tai lyhyt verkkojuttu: 35 – 175 euroa
Verkkouutinen tai uutishaastattelu: 175 – 300 euroa
Näkökulma, blogi, kolumni tai kritiikki: 175 – 400 euroa
Essee: 420 – 600 euroa
Henkilökuva tai reportaasi: 350 – 900 euro
Feature, laaja, monipuolinen verkkojuttu: 420 – 1000 euroa
Kuvalisä: Sovelletaan jutun kirjoittajan ottamiin kuviin. Vähintään 50 euroa per julkaistu kuva.