Generell / 18.02.2019

Nytt historiskt frilansavtal fastställer miniminivå på arvoden för Yles webbtexter

Från och med januari i år finns det riktlinjer för hur mycket en frilans ska få betalt om hen säljer webbtexter till Yle. Tidigare har Yles frilansavtal, det så kallade Yhtyneet-avtalet, endast omfattat ljud, audiovisuellt arbete och översättningar. Frilansar, som genom arbetsavtal jobbar för Yle, omfattas sedan 1970-talet av det så kallade Yhtyneet-avtalet. Yhtyneet-avtalet är ett kollektivavtal som undertecknats av bland annat Yle och Journalistförbundet. I slutet av 2018 nådde Yles frilansavdelning FAO, Journalistförbundet och Yle en överenskommelse som gör att webbtexter för första gången ingår i Yhtyneet-avtalet. Avtalet tillämpas sedan januari 2019. I avtalet finns en miniminivå för olika texttyper, till exempel kolumner, nyhetsartiklar och personporträtt. Du hittar avtalet (på finska) i sin helhet på FAO:s webbplats. I bilaga nr 6 finns arvodena för webbtexter listade. Kirsi Mattila, styrelseordförande i FAO, säger att avtalet är historiskt. ”Yhtyneet-avtalet fastställer en miniminivå. Avtalet ger också riktlinjer för de frilansar som jobbar som företagare för Yle och stödjer frilansar som jobbar för pressen i deras prissättning. Detta eftersom tidningshusen bör betala konkurrenskraftiga arvoden till sina frilansar”, säger Mattila. Yhtyneet-avtalets minimiarvoden för webbtexter gäller frilansar som har ett anställningsförhållande till Yle. En frilans som jobbar som företagare bör i sitt arvode addera kostnader för pension, semester, utrustning med mera. Eftersom avtalet om webbtexter är nytt hoppas FAO att både frilansar och producenter ska vara i kontakt och ge respons på hur avtalet fungerar i praktiken. Erfarenheterna behövs när kollektivavtalsförhandlingarna om ett nytt Yhtyneet-avtal inleds senare i år.

Minimiarvoden – webbtexter för Yle

Allmänt Artiklarna är indelade i olika kategorier, bland annat enligt hur tidskrävande de är. Arvodet kan höjas om artikeln är ovanligt krävande och om texten är tidskrävande. Extra ersättning för personlig arbetsinsats och erfarenhet kan också betalas. Utförligare beskrivningar av de olika texttyperna finns i Yhtyneet-avtalets bilaga 6. Minimiarvoden:
  • Telegram eller kort webbtext: 35 – 175 euro
  • Nyhetsartikel eller nyhetsintervju: 175 – 300 euro
  • Kolumn, blogg, kritik, inlägg: 175 – 400 euro
  • Essä: 420 – 600 euro
  • Personporträtt, reportage: 350 – 900 euro
  • Feature, omfattande och mångsidigt webbreportage: 420 – 1000 euro
  • Tillägg för foto: Tillämpas för bilder som tagits av den som skrivit webbtexten: Minst 50 euro per publicerad bild.
Respons på Yhtyneet-avtalet kan skickas till FAO:s förtroendeman Ingrid Svanfeldt, ingrid.svanfeldt@iki.fi tfn 040 587 2797.

Rundabordssamtal om frilansars arbetsvillkor

Journalistförbundets delegation för självanställda träffade tisdagen 5 mars representanter för Gummerus och Sanoma Learning. Syftet var att diskutera möjligheten att inleda förhandlingar om frilansars arbetsvillkor.

Vem ska premieras för sin insats?

Nu är det dags att föreslå vem av Journalistförbundets medlemmar som ska premieras för sina insatser. Skicka in din nominering senast fredagen 15 mars 2024.

Boka dagen: svenska seminariet ordnas 12–13 april

Journalistförbundets svenska seminarium ordnas fredag–lördag 12–13 april i Helsingfors på Hotell Marski.