Yleisradion ohjelmatyöntekijöiden työehtosopimus on hyväksytty. Journalistiliitto ja Palvelualojen työnantajat Palta ovat hyväksyneet 28.2. saavutetun neuvottelutuloksen.

Sopimuskausi on kaksi vuotta, 1.3.2023–28.2.2025. Palkankorotukset mukailevat yleistä linjaa. ”Hyvän palkkaratkaisun lisäksi iloitsemme siitä, että saimme sovittua perhevapaat tasa-arvoisiksi”, sanoo Journalistiliiton puheenjohtaja Hanne Aho.

Palkankorotukset

Vuonna 2023:

  • huhtikuun palkan yhteydessä kertaerä 520 euroa
  • 1.6. yleiskorotus 3,5 %

Vuonna 2024:

  • 1.6. yleiskorotus 2,2 % + yrityskohtainen erä 0,3 %

Työehtosopimuksen tärkeimmät muutokset:

  • Ei-synnyttävän vanhemman palkallisen vanhempainvapaan määrä nousee 18 päivästä 32 päivään. Jatkossa myös molemmat adoptiovanhemmat voivat käyttää vähintään 32 päivän mittaisen palkallisen vapaan. Aikaisempi 3 kk adoptiovapaa on edelleen toisen adoptiovanhemman käytettävissä.
  • Jatkossa työnantajalla on mahdollisuus vakinaistaa määräaikainen ilman, että tehtävä laitetaan hakuun. Kirjaus koskee tilannetta, jossa määräaikaiselle tarjotaan vakituisena samaa työtä kuin mitä hän on määräaikaisena tehnyt.