Uutiset / 05.03.2024

Gummerus ja Sanoma tulivat pyöreään pöytään freelancerien työn ehdoista

Journalistiliiton itsensätyöllistäjien neuvottelukunta tapasi tänään 5.3.2024 Gummeruksen ja Sanoma Learningin edustajat ja keskusteli mahdollisuudesta aloittaa neuvottelut freelancerien työn ehdoista.

Journalistiliitto oli kutsunut pyöreän pöydän keskusteluun myös muita kustantamojen edustajia. Otava ja Werner Söderström Osakeyhtiö kieltäytyivät kutsusta. Aikataulusyistä Siltalan edustaja ei päässyt tapaamiseen, mutta keskustelua Siltalan kanssa jatketaan. Kutsu lähti myös Teokselle. Kutsun lähtemisen jälkeen tuli uutinen Siltalan ja Teoksen yhdistymisestä.

Lisäksi keskusteluun oli kutsuttu Medialiiton jäsenliiton Suomen Kustannusyhdistyksen edustaja, joka kieltäytyi kutsusta.

Itsensätyöllistäjien neuvottelukunnan tavoite on neuvotella sekä kustantamojen että lehdistön freelancerien työn ehdoista. Neuvottelukunnassa on Journalistiliiton työntekijöitä sekä edustus Suomen freelance-journalisteista.

Aiemmin tänä vuonna neuvottelukunta kutsui pyöreän pöydän keskusteluun aikakauslehtikustantajien edustajia, joista paikalle saapui Sanoma Media Finlandin edustaja. Pyöreän pöydän tapaamisten ajatuksena on keskustella ilman sitoutumista suoraan neuvotteluihin.

”Journalistiliiton tavoitteena on, että pyöreän pöydän tapaamiset johtavat neuvotteluihin joko usean yrityksen kanssa yhteisesti tai yksittäin”, Journalistiliiton edunvalvontajohtaja Petri Savolainen sanoo.

Journalistiliitto on valmistautunut neuvotteluihin pitkään

 • Syyskuussa 2022 Euroopan komissio hyväksyi suuntaviivat, joiden mukaan yksinyrittäjät voivat tietyissä olosuhteissa neuvotella kollektiivisesti rikkomatta EU:n kilpailusääntöjä (uutinen). Se toi Journalistiliitolle mahdollisuuden esittää neuvotteluja Medialiitolle (Journalistiliiton uutinen).
 • Lokakuussa 2022 Journalistiliitto aloitti tunnustelut Medialiiton kanssa neuvottelujen aloittamisesta (Journalistiliiton uutinen).
 • Joulukuussa 2022 Journalistiliitto teki Kilpailu- ja kuluttajavirastolle (KKV) itsearvion kollektiivisten neuvotteluiden toteuttamisesta ja keskusteli siitä viraston edustajien kanssa (Journalistiliiton uutinen).
 • Tammikuussa 2023 Journalistiliiton hallitus asetti lehdistön ja kustantamojen itsensätyöllistäjien neuvottelukunnan (uutinen).
 • Helmikuussa 2023 neuvottelukunta kysyi Journalistiliiton freelancejäseniltä mielipidettä kollektiivisiin neuvotteluihin tuotavista asioista ja sai vahvan mandaatin neuvotella itsensätyöllistäjien palkkioista (uutinen). Lisäksi kyselyyn vastanneet toivoivat liiton neuvottelevan tekijänoikeuksista.
 • Maaliskuussa 2023 Medialiitto ilmoitti, että se kieltäytyy neuvottelemasta Journalistiliiton kanssa freelancerien työehdoista ja palkkioista, ja väitti kollektiivisopimuksia laittomiksi (uutinen).
 • Huhtikuussa 2023 av-kääntäjien työehtosopimuksessa sovittiin historiallisesti yksinyrittäjien vähimmäispalkkioista (Journalistiliiton uutinen). Sopimuksen osapuolia ovat Journalistiliitto, Akavan Erityisalat ja sen jäsenjärjestö Kieliasiantuntijat sekä av-käännösyrityksiä.
 • Elokuussa 2023 Journalistiliiton hallitus asetti Ylen itsensätyöllistäjien neuvottelukunnan.
 • Syyskuussa 2023 KKV vahvisti, että ammattiliitot voivat neuvotella työnantajien kanssa itsensätyöllistäjien työehdoista (uutinen). KKV julkaisi asiasta blogikirjoituksen.
 • Lokakuussa 2023 varmistui, että Medialiitto ei KKV:n ulostulosta huolimatta neuvottele kollektiivisesti itsensätyöllistäjien palkkioista ja vähimmäistyöehdoista (uutinen).
 • Joulukuussa 2023 Journalistiliiton hallitus hyväksyi lehdistön ja kustantamojen itsensätyöllistäjien neuvottelukunnan valmisteleman strategian ja tavoitteet, joiden mukaisesti liitto lähestyy suoraan Medialiiton jäsenyrityksiä.
 • Helmikuussa 2024 neuvottelukunta tapasi Sanoma Media Finlandin edustajan (uutinen). Pyöreän pöydän keskusteluun oli kutsuttu muitakin aikakauslehtikustantajien edustajia, mutta he kieltäytyivät kutsusta tai jättivät vastaamatta kutsuun.

Katso myös

Kaikki uutiset

Vapaa tiedonvälitys ei toteudu Gazassa: journalistien tappamisen on loputtava  

Konflikti Gazassa on tuottanut mittaamattoman määrän kärsimystä ja tuhoa siviiliväestölle yhdeksän viime kuukauden aikana. Gazasta on muodostunut tiedonvälityksen musta-aukko. Humanitaarisen katastrofin todellista laajuutta ja inhimillistä hätää ei voi ymmärtää ilman journalistien aktiivista raportointia. Siksi on välttämätöntä taata edellytykset journalistien mahdollisimman vapaalle ja turvalliselle toiminnalle sotimisesta riippumatta. Tätä edellyttää myös kansainvälinen oikeus. Yhdistyneiden kansakuntien turvallisuusneuvosto on […]

Journalistiliitto palvelee myös läpi suven

Jäsenet voivat olla yhteydessä liittoon jäsenyyttä koskevissa asioissa sekä lakiasioissa.

Suomalaisten luottamus uutisiin pysyy vakaana – ”Kärkisijasta on syytä olla kiitollinen”

Nyt julkaistujen kyselytulosten perusteella maksuttoman verkkouutistarjonnan seuraaminen ei näytä vähentävän verkkouutisista maksamista. Päinvastoin ne, jotka seuraavat esimerkiksi Yleisradion verkkouutisia, myös maksavat verkkouutisista muita todennäköisemmin.