Uutiset / 14.02.2024

Sanoma tuli pyöreään pöytään freelancejournalistien työn ehdoista

Journalistiliiton itsensätyöllistäjien neuvottelukunta tapasi tänään 14.2.2024 Sanoma Media Finlandin edustajan ja keskusteli mahdollisuudesta aloittaa neuvottelut freelancejournalistien työn ehdoista.

”Pyöreän pöydän tapaamisen ajatus on, että voidaan keskustella ilman sitoutumista suoraan neuvotteluihin. Keskustelimme freelancerien tilanteesta, palkkioista ja tekijänoikeuksista”, Journalistiliiton edunvalvontajohtaja Petri Savolainen kertoo.

Journalistiliitto oli kutsunut pyöreän pöydän keskusteluun myös muita aikakauslehtikustantajien edustajia. A-lehdet, Fokus Media ja Otavamedia kieltäytyivät kutsusta. Alma Talent ei vastannut kutsuun.

Lisäksi keskusteluun oli kutsuttu Medialiiton jäsenliiton Aikakausmedian edustaja, joka kieltäytyi kutsusta.

Myös kustantamojen pyöreä pöytä on tulossa

Journalistiliiton itsensätyöllistäjien neuvottelukunta on kutsunut myös kustantamojen edustajia pyöreään pöytään keskustelemaan freelancekustannustoimittajien työn ehdoista. Tapaaminen on 5.3.2024.

Neuvottelukunta yritti aiemmin käynnistää neuvottelut mediayrityksiä edustavan Medialiiton kanssa, mutta se kieltäytyi. Siksi neuvottelukunta on nyt lähestynyt suoraan Medialiiton jäsenyrityksiä: sekä aikakauslehtikustantajia että kustantamoja.

Itsensätyöllistäjien neuvottelukunnan tavoite on neuvotella lehdistön ja kustantamojen freelancereiden työn ehdoista. Neuvottelukunnassa on Journalistiliiton työntekijöitä sekä edustus Suomen freelance-journalisteista.

Journalistiliitto edistää laajasti itsensätyöllistäjien neuvotteluita

Journalistiliitossa toimii myös Ylen itsensätyöllistäjien neuvottelukunta, joka pyrkii aloittamaan neuvottelut Yleisradion kanssa. Parhaillaan se kartoittaa Ylelle itsensätyöllistäjinä työskentelevien mielipidettä neuvotteluihin tuotavista asioista.

Lisäksi Journalistiliitto oli viime keväänä sopimassa av-kääntäjien vähimmäispalkkioista. Se oli ensimmäinen kerta, kun Suomessa on työehtosopimuksella sovittu yksinyrittäjien vähimmäispalkkioista.

Journalistiliitto on nostanut esiin itsensätyöllistäjien kollektiivista neuvotteluoikeutta niin ikään tavatessaan poliitikkoja. Kulttuurialan liittojen neuvottelukunta ja Journalistiliitto osana sitä on tavannut hiljattain sekä kulttuuriministeri Sari Multalan että työministeri Arto Satosen.

Useiden ammattiliittojen itsensätyöllistäjien yhteistyöryhmä eli ITSET-ryhmä puolestaan käynnisti viime syksynä tapaamiset eduskuntapuolueiden kanssa. ITSET-ryhmä on jo tavannut kaikki puolueiden eduskuntaryhmät paitsi kokoomuksen, jonka kanssa on sovittu tapaaminen maaliskuulle. Sekä Journalistiliitto että Suomen freelance-journalistit on osa ITSET-ryhmää.

”Journalistiliiton tarkoituksena on edistää itsensätyöllistäjien kollektiivista neuvotteluoikeutta sekä pyöreän pöydän avauksilla että aktiivisella vaikuttamistyöllä”, Savolainen sanoo.

Teksti: Anna-Sofia Nieminen (SFJ)

Aikajana: Journalistiliitto on valmistautunut neuvotteluihin pitkään

 • Syyskuussa 2022 Euroopan komissio hyväksyi suuntaviivat, joiden mukaan yksinyrittäjät voivat tietyissä olosuhteissa neuvotella kollektiivisesti rikkomatta EU:n kilpailusääntöjä (uutinen). Se toi Journalistiliitolle mahdollisuuden esittää neuvotteluja Medialiitolle (Journalistiliiton uutinen).
 • Lokakuussa 2022 Journalistiliitto aloitti tunnustelut Medialiiton kanssa neuvottelujen aloittamisesta (Journalistiliiton uutinen).
 • Joulukuussa 2022 Journalistiliitto teki Kilpailu- ja kuluttajavirastolle (KKV) itsearvion kollektiivisten neuvotteluiden toteuttamisesta ja keskusteli siitä viraston edustajien kanssa (Journalistiliiton uutinen).
 • Tammikuussa 2023 Journalistiliiton hallitus asetti lehdistön ja kustantamojen itsensätyöllistäjien neuvottelukunnan (uutinen).
 • Helmikuussa 2023 neuvottelukunta kysyi Journalistiliiton freelancejäseniltä mielipidettä kollektiivisiin neuvotteluihin tuotavista asioista ja sai vahvan mandaatin neuvotella itsensätyöllistäjien palkkioista (uutinen). Lisäksi kyselyyn vastanneet toivoivat liiton neuvottelevan tekijänoikeuksista.
 • Maaliskuussa 2023 Medialiitto ilmoitti, että se kieltäytyy neuvottelemasta Journalistiliiton kanssa freelancereiden työehdoista ja palkkioista, ja väitti kollektiivisopimuksia laittomiksi (uutinen).
 • Huhtikuussa 2023 av-kääntäjien työehtosopimuksessa sovittiin historiallisesti yksinyrittäjien vähimmäispalkkioista (Journalistiliiton uutinen). Sopimuksen osapuolia ovat Journalistiliitto, Akavan Erityisalat ja sen jäsenjärjestö Kieliasiantuntijat sekä av-käännösyrityksiä.
 • Elokuussa 2023 Journalistiliiton hallitus asetti Ylen itsensätyöllistäjien neuvottelukunnan.
 • Syyskuussa 2023 KKV vahvisti, että ammattiliitot voivat neuvotella työnantajien kanssa itsensätyöllistäjien työehdoista (uutinen). KKV julkaisi asiasta blogikirjoituksen.
 • Lokakuussa 2023 varmistui, että Medialiitto ei KKV:n ulostulosta huolimatta neuvottele kollektiivisesti itsensätyöllistäjien palkkioista ja vähimmäistyöehdoista (uutinen).
 • Joulukuussa 2023 Journalistiliiton hallitus hyväksyi lehdistön ja kustantamojen itsensätyöllistäjien neuvottelukunnan valmisteleman strategian ja tavoitteet, joiden mukaisesti liitto lähestyy suoraan Medialiiton jäsenyrityksiä.

Katso myös

Kaikki uutiset

Vapaa tiedonvälitys ei toteudu Gazassa: journalistien tappamisen on loputtava  

Konflikti Gazassa on tuottanut mittaamattoman määrän kärsimystä ja tuhoa siviiliväestölle yhdeksän viime kuukauden aikana. Gazasta on muodostunut tiedonvälityksen musta-aukko. Humanitaarisen katastrofin todellista laajuutta ja inhimillistä hätää ei voi ymmärtää ilman journalistien aktiivista raportointia. Siksi on välttämätöntä taata edellytykset journalistien mahdollisimman vapaalle ja turvalliselle toiminnalle sotimisesta riippumatta. Tätä edellyttää myös kansainvälinen oikeus. Yhdistyneiden kansakuntien turvallisuusneuvosto on […]

Journalistiliitto palvelee myös läpi suven

Jäsenet voivat olla yhteydessä liittoon jäsenyyttä koskevissa asioissa sekä lakiasioissa.

Suomalaisten luottamus uutisiin pysyy vakaana – ”Kärkisijasta on syytä olla kiitollinen”

Nyt julkaistujen kyselytulosten perusteella maksuttoman verkkouutistarjonnan seuraaminen ei näytä vähentävän verkkouutisista maksamista. Päinvastoin ne, jotka seuraavat esimerkiksi Yleisradion verkkouutisia, myös maksavat verkkouutisista muita todennäköisemmin.