Uutiset / 05.08.2011

”Free-kollegoiden etu on teidänkin etunne”

Vetoomus Sanoma Newsin työsuhteisille journalisteille: free-kollegoiden etu on teidänkin etunne

Suomen freelance-journalistit ja Suomen Journalistiliitto vetoavat, että Sanoma Newsin työsuhteiset journalistit nostaisivat freelancer-kollegoidensa rujon kohtelun esille toimituksissa ja viestisivät näkemyksensä lehtiensä sekä yhtiön johdolle.
Freelancereille on taattava reilu mahdollisuus neuvotella sopimuksistaan, ei yksisuuntaista painostusta. Jos osaavien freelancereiden määrä ja käyttö vähenevät Sanoma Newsissä, kaatuvat työt jo entuudestaan kuormitettujen työsuhteisten niskaan.
Sanoma News on ottanut käyttöön uudet freelancersopimukset, joilla se pyrkii saamaan freelancereiltaan laajat tekijänoikeudet sekä sälyttämään freelancereille korvausvastuut kolmansille, esimerkiksi haastateltaville ja kuvattaville, aineiston julkaisun mahdollisesti aiheuttamista vahingoista.
Alkuun yhtiö neuvotteli sellaisten freelancereiden kanssa, joita se kutsui strategisesti tärkeiksi avustajiksi. Sopimuksia neuvoteltiin ja räätälöitiin myös freelancereiden yksilöllisiä tarpeita huomioiviksi. Tällöin oikeudenluovutuksia useissa tapauksissa rajoitettiin toimeksiantajalehden brändin tarpeisiin. Esimerkiksi Helsingin Sanomat sai oikeuden käyttää freelancerin aineistoa vapaasti HS:n jakelualustoilla, mutta ei laajemmin. Nämä oikeudet myös lähes aina riittävät.
Lopuille freelancereille Sanoma News lähetti uuden sopimuksen vain allekirjoitettavaksi. Neuvottelumahdollisuutta ei tarjottu. Liitto kuitenkin ohjeisti freelancereita neuvottelemaan, kuten normaalisti toimitaan ja varsinkin, kun kymmenien freelancereiden kanssa yhtiö juuri oli neuvotellut. Iso osa näistä freelancereista ei ole saanut mitään muutosehdotuksiaan hyväksytyiksi. Osalle ei ole edes vastattu heidän ehdotuksiinsa.
Nyt eri toimituksista on kuultu, että yhtiön johto edellyttää toimitusten esimiesten käyttävän vain uuden sopimuksen allekirjoittaneita valokuvaajia, kuvittajia ja toimittajia.
Suomen freelance-journalistit ja Suomen Journalistiliitto ovat syvästi huolissaan Sanoma Newsin linjauksesta. Se ei palvele yhtiön freelancerien eikä työsuhteisten journalistien etuja. Kokeneet ja osaavat ammattilaiset heitetään syrjään, ja toimitukset joutuvat etsimään uudet freelancerit tai tekemään työt itse.
Jos freelancereiden käyttämisen keskeiset kriteerit ovat laajojen tekijänoikeuksien luovuttaminen ja sanomalaisiin työsuhteisiin rinnastettavilla freelancereilla lakisääteistä vahingonkorvausvastuuta laajemman vastuun hyväksyminen, eivätkä työn laatu ja ammattitaito, tämä ei palvele journalismia eikä lukijoita. Keino menestykseen ei saa olla journalismin laadusta tinkiminen.
 
Petri Savolainen                                               Tanja Mikkola
edunvalvontajohtaja                                          puheenjohtaja
Suomen Journalistiliitto ry                                 Suomen freelance-journalistit ry

Katso myös

Kaikki uutiset

Vapaa tiedonvälitys ei toteudu Gazassa: journalistien tappamisen on loputtava  

Konflikti Gazassa on tuottanut mittaamattoman määrän kärsimystä ja tuhoa siviiliväestölle yhdeksän viime kuukauden aikana. Gazasta on muodostunut tiedonvälityksen musta-aukko. Humanitaarisen katastrofin todellista laajuutta ja inhimillistä hätää ei voi ymmärtää ilman journalistien aktiivista raportointia. Siksi on välttämätöntä taata edellytykset journalistien mahdollisimman vapaalle ja turvalliselle toiminnalle sotimisesta riippumatta. Tätä edellyttää myös kansainvälinen oikeus. Yhdistyneiden kansakuntien turvallisuusneuvosto on […]

Journalistiliitto palvelee myös läpi suven

Jäsenet voivat olla yhteydessä liittoon jäsenyyttä koskevissa asioissa sekä lakiasioissa.

Suomalaisten luottamus uutisiin pysyy vakaana – ”Kärkisijasta on syytä olla kiitollinen”

Nyt julkaistujen kyselytulosten perusteella maksuttoman verkkouutistarjonnan seuraaminen ei näytä vähentävän verkkouutisista maksamista. Päinvastoin ne, jotka seuraavat esimerkiksi Yleisradion verkkouutisia, myös maksavat verkkouutisista muita todennäköisemmin.