Euroopan komissio hyväksyi syyskuun lopulla suuntaviivat, joiden mukaan itsensätyöllistäjät voivat tietyissä olosuhteissa neuvotella kollektiivisesti rikkomatta EU:n kilpailusääntöjä.

Uutta on se, että ammattiliitoilla on myös oikeus edustaa itsensätyöllistäjiä neuvotteluissa. Kollektiivinen neuvotteluoikeus on Journalistiliiton mukaan paras tapa parantaa freelancereiden ja itsensätyöllistäjien työoloja.

”Tämä tuo Journalistiliitolle mahdollisuuden esittää neuvotteluja Medialiitolle. Tavoitteenamme on avata neuvottelut heti ensi vuoden alussa”, sanoo Journalistiliiton edunvalvontajohtaja Petri Savolainen.

Savolaisen mukaan suuntaviivat ovat historialliset, ja merkittävä askel kohti itsensätyöllistäjien parempia työoloja. ”Olemme pitkään tehneet töitä itsensätyöllistäjien neuvotteluoikeuden saamiseksi. Tämä on asia, josta olemme lausuneet monesti komissiolle.”

”Journalistiliiton teettämien työmarkkinatutkimusten mukaan freelance-journalistien keskitulot ovat vain noin puolet työsuhteessa olevien keskituloista. Kollektiivinen neuvotteluoikeus on erinomainen keino nostaa freelancerien palkkiotasoa”, toteaa itsensätyöllistäjien asioihin perehtynyt Journalistiliiton juristi Eveliina Tuominen.

Neuvotteluoikeuden suuntaviivat

Itsensätyöllistäjä on työntekijöihin rinnastettavassa tilanteessa. Suuntaviivoissa määritellään kolme tilannetta, jossa näin voi olla. Ne ovat:

  • taloudellisesti riippuvaiset yksinyrittäjät
  • yksinyrittäjät, jotka työskentelevät rinnakkain työntekijöiden kanssa
  • yksinyrittäjät, jotka tarjoavat palvelujaan työtä välittävälle digitaaliselle alustalle tai sen kautta

Vaikka itsensätyöllistäjä ei olisi rinnastettavissa työntekijään, se voi päästä kollektiivisen neuvotteluoikeuden piiriin, jos itsensätyöllistäjän neuvotteluasema suhteessa vastapuoleen on heikko. Esimerkit, jotka suuntaviivoissa annetaan näistä tilanteista ovat:

  • kun yksinyrittäjät neuvottelevat tai tekevät työehtosopimuksia yhden tai useamman koko toimialaa edustavan vastapuolen kanssa
  • kun yksinyrittäjät neuvottelevat tai tekevät työehtosopimuksia sellaisten vastapuolten kanssa, joiden vuotuinen kokonaisliikevaihto on yli 2 miljoonaa euroa, tai joiden henkilöstön määrä on vähintään 10 henkilöä, tai jos vastapuolia on useita, kun ne yhdessä ylittävät yhden näistä raja-arvoista.

Aiempia Journalistiliiton kannanottoja ja uutisia:

30.9.2022 Euroopan komissio: yksinyrittäjät voivat tietyissä olosuhteissa neuvotella kollektiivisesti

22.2.2022 Journalistiliitto Euroopan omissiolle: kollektiivinen neuvotteluoikeus parantaa parhaiten freelancerien työoloja

15.12.2021 Itsensätyöllistäjien neuvotteluoikeus etenee EU:ssa

4.2.2021 Journalistiliitto Euroopan komissiolle: itsensätyöllistäjille kollektiivinen neuvotteluoikeus